Monitoring Środowiska Przyrodniczego 10

20,00

MONITORING

ŚRODOWISKA

PRZYRODNICZEGO

NR 10

Redakcja naukowa: Marek Jóźwiak

Kielce 2009

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

&

Samodzielny Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

Patronat:

Komitet „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

****

Format: A4 (209 x   294)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 89 stron (+ wkładka 4 strony z 8 zdjęciami i 3 rycinami)

ISSN 1734-6762

ISBN 978-83-60777-23-7

****

Monitoring Środowiska Przyrodniczego

****

Opis

MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

NR 10/09

Redakcja naukowa: Marek Jóźwiak

Kielce 2009

####

Publikacja wydana ze środków:

 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 • PT Łysogóry w Kielcach
 • Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

####

(…) Z przyjemnością przekazuję Państwu kolejny, X – jubileuszowy numer zeszytu Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Okazja jest podwójna, bo również Stacja Monitoringu UJK obchodzi w tym roku swój jubileusz XV-lecia funkcjonowania (uruchomiona w listopadzie 1993 r., gromadzi wyniki od 1994 r.). Te dwie daty są ze sobą sprzężone, bowiem seria wydawnicza powstała początkowo dla prezentacji wyników uzyskiwanych w Stacji, stąd pierwsze dwa zeszyty nosiły nazwę Monitoringu Środowiska Regionu Świętokrzyskiego. Kolejne trzy zeszyty ukazały się pod nazwą Regionalny Monitoring Środowiska i obejmowały nowy, szerszy zakres terytorialny i merytoryczny wiedzy o przemianach w środowisku przyrodniczym. W kolejnych latach, w związku z dużą popularnością wydawnictwa, a jednocześnie pewnym stereotypem myślenia, który zawężał pojęcie regionu do obszaru Gór Świętokrzyskich zmieniono nazwę zeszytu na Monitoring Środowiska Przyrodniczego, co umożliwiło publikowanie szerokiej grupie autorów z kraju i z zagranicy w działach Koncepcje, Metody, Wyniki, Edukacja. (…)

prof. dr hab. Marek Jóźwiak

####

ZAWARTOŚĆ:

 • Przedmowa – Marek Jóźwiak
 • Preface – Marek Jóźwiak

KONCEPCJE

 1. Marek Jóźwiak – Współczesne procesy zachodzące w geoekosystemie w centralnej części Gór Świętokrzyskich

METODY

 1. Tomasz Śnieżek, Anna Degórska – Pasywna metoda pomiaru wybranych zanieczyszczeń powietrza na potrzeby oceny jakości powietrza w Polsce
 2. Małgorzata Anna Jóźwiak, Przemysław Rybiński – Możliwości wykorzystania czerwonej krzyżówki kalifornijskiej (Eisenia foetida Sav.) do utylizacji odpadów organicznych pochodzenia przemysłowego
 3. Ryszard Świetlik, Marzena Trojanowska – Efektywność i selektywność odczynników wykorzystywanych do chemicznego frakcjonowania metali ciężkich w stałych próbkach środowiskowych

WYNIKI

 1. Anna Degórska, Stanisława Górska – Modyfikacja zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w opadach przez drzewostan w Puszczy Boreckiej
 2. Małgorzata Anna Jóźwiak – Możliwości wykorzystania epifitów do oceny zanieczyszczenia powietrza w centralnej części Gór Świętokrzyskich
 3. Rafał Kozłowski – Określenie roli osadów mgielnych w kształtowaniu wysokości opadu podkoronowego
 4. Zdzisław Prządka – Porównanie wyników oceny parowania jeziora Łękuk uzyskanych metodą obliczeniową i pomiarową

EDUKACJA

 1. Maciej Jóźwiak – Podziemne składowanie dwutlenku węgla (CCS) – regulacje prawne
 • Ryciny i fotografie w kolorze
 • Nowa generacja urządzeń monitorujących jakość powietrza
 • Jaskinia Raj

####

Rada Redakcyjna:

 • Arvids Barsevskis, Daugavpils (LV)
 • Wiesław Fałtynowicz, Wrocław (PL)
 • Marek Jóźwiak, Kielce (PL)
 • Andrzej Kostrzewski, Poznań (PL) – Przewodniczący
 • Alojzy Kowalkowski, Słupsk (PL)
 • Krzysztof Kożuchowski, Łódź (PL)
 • Danuta Leszczyńska, Jackson (USA)
 • Carsten Lorz, Lepzig (D)
 • Katarzyna Sawicka-Kapusta, Kraków (PL)
 • Maria Żygadło, Kielce (PL)

Recenzenci:

 • Marek Górski, Łódź
 • Marek Jóźwiak, Kielce
 • Andrzej Kostrzewski, Poznań
 • Krzysztof Kożuchowski, Łódź
 • Danuta Leszczyńska, Jackson
 • Katarzyna Sawicka-Kapusta, Kraków
 • Maria Żygadło, Kielce

Redaktor zeszytu:

 • Marek Jóźwiak

Sekretarz redakcji:

 • Rafał Kozłowski

Zdjęcie na okładce:

 • Rafał Kozłowski – Tarasy na zboczach wzdłuż kanionu Colca (Peru, Ameryka Pd.)

Tłumaczenie tekstów angielskich:

 • Magdalena Ożarska

Druk:

 • Oficyna Wydawnicza TEXT, ul. Chocimska 35/3A, 30-057 Kraków, tel./fax 12 294 54 50

Nakład: 550 egz.

####