Pisarze Regionu Świętokrzyskiego – Seria II nr 2

10,00

PISARZE REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

2

SERIA II

Redakcja naukowa: Iwona Gralak, Jan Pacławski

Kielce 2005

****

Wydawcy:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

&

Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

****

Format: A5 (145 x 205)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 297 stron

****

ISBN 83-86006-92-7

****

Opis

PISARZE REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

2

SERIA II

Redakcja naukowa: Iwona Gralak, Jan Pacławski

Kielce 2005

####

Wydano z funduszów:

 • Ministerstwa Nauki i Informatyzacji
 • Darczyńców, którzy przekazali 1% podatku na rzecz Kieleckiego Towarzystwa Naukowego jako organizacji pożytku publicznego

####

SPIS TREŚCI:

 1.  Krystyna Kozieł – ANTONI GUSTAW BEM
 2. Marta Bolińska – ZOFIA BUKOWIECKA
 3. Iwona Mityk – FELICJAN FALEŃSKI
 4. Anna Wzorek – MARIA ILNICKA
 5. Jan Pacławski – Z problematyki prozy Ignacego Maciejowskiego
 6. Marek Kątny – WALERY PRZYBOROWSKI
 7. Lech Ludorowski – Powieść „radomska” i „kielecka” Henryka Sienkiewicza
 • Indeks osób – oprac. Janusz Detka

####

Recenzenci:

 • prof. zw. dr hab. Lech Ludorowski
 • prof. zw. dr hab. Zdzisław Piasecki

Redaktorzy naukowi:

 • prof. zw. dr hab. Jan Pacławski
 • dr Iwona Gralak

Skład i oprac. techniczne:

 • Wydawnictwo GENS, Kielce 2005

Druk i oprawa:

 • przedsiębiorstwo Poligraficzne GŁOWACCY, 25-620 Kielce, ul. Kolberga 4, e-mail: glowaccy@kielce.home.pl

####