Postawy społeczno-polityczne duchowieństwa diecezji kieleckiej w latach 1864-1914

15,00

Tomasz Domański

POSTAWY SPOŁECZNO-POLITYCZNE

DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJI KIELECKIEJ

W LATACH 1864-1914

Kielce 2008

****

Wydawcy:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

&

Wydawnictwo „Jedność”

****

Format: B5 (165 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 406 stron

****

ISBN 978-83-7442-844-6

ISBN 978-83-60777-13-8

****

Opis

POSTAWY SPOŁECZNO-POLITYCZNE

DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJI KIELECKIEJ

W LATACH 1864-1914

Autor: Tomasz Domański

Kielce 2008

####

Publikacja ukazała się dzięki wsparciu finansowemu:

 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Miasta Kielce
 • Darczyńców, którzy przekazali 1% podatku na rzecz działalności statutowej Kieleckiego Towarzystwa Naukowego

####

Dzieje diecezji kieleckiej na przełomie XIX i XX wieku doczekały się już kilku odrębnych studiów. W literaturze przedmiotu dominują jednak opracowania poświęcone wyższej hierarchii kościelnej. Problem postaw społecznych czy też zaangażowania duchownych w życie społeczno-kulturalne diecezji pojawiał się wówczas, gdy był związany z działalnością duszpasterską poszczególnych biskupów i członków kapituły kieleckiej. (…)

dr Tomasz Domański

####

SPIS TREŚCI:

 • Wykaz skrótów
 • Wstęp
 1. Diecezja kielecka w latach 1864-1914
 2. Działalność dobroczynno-charytatywna
 3. Inicjatywy oświatowe
 4. Duchowieństwo w organizacjach społeczno-kulturalnych
 5. Katolickie stowarzyszenia społeczno-kulturalne
 6. Postawy polityczne
 • Zakończenie
 • Aneksy
 • Bibliografia
 • Indeks osób
 • Indeks miejscowości
 • Wykaz tabel
 • Social and political attitudes of the clergy of the Kielce Diocese in the years 1864-1914 – summary

####

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Tadeusz Stegner
 • prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski

Redakcja, korekta, indeksy:

 • Teresa Lentowicz

Tłumaczenie na język angielski:

 • Andrzej Diniejko

Projekt okładki:

 • Artur Ptak

Formatowanie komputerowe:

 • Marzena Buksińska

Druk:

####