Realizacja polityki regionalnej

50,00

Adam Jarubas

REALIZACJA POLITYKI REGIONALNEJ

NA PRZYKŁADZIE

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

W LATACH 2004-2013

STUDIUM POLITOLOGICZNE

Kielce 2021

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (170 x 242)

Oprawa: twarda, szyta, folia mat z elementami lakierowanymi

Objętość: 400 stron

****

ISBN 978-83-60777-94-7

****

Opis

REALIZACJA POLITYKI REGIONALNEJ

NA PRZYKŁADZIE

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

W LATACH 2004-2013

STUDIUM POLITOLOGICZNE

Autor: Adam Jarubas

Kielce 2021

####

Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. otwarte pozostaje pytanie, czy proces transformacji społecznej i gospodarczej Polski jest już na tym etapie, aby mógł zapewnić możliwość realnego uczestniczenia w kreowaniu i realizacji działań UE? Chodzi o ten rodzaj unijnych działań, których adresatem są regiony jako podmioty polityki na szczeblu europejskim. Stąd analizy w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego są z reguły prowadzone w oparciu o podstawowe założenia polityki spójności UE, jak i – realizowane na poziomie krajowym – polityki regionalne. (…)

dr Adam Jarubas

####

SPIS TREŚCI:

 • Wykaz skrótów
 • Wstęp

I. ROZWÓJ I POLITYKA REGIONALNA JAKO PODMIOT BADAŃ SPOŁECZNYCH

 1. Podstawowe kategorie pojęciowe
 2. Rozwój regionalny
 3. Polityka regionalna jako stymulator przemian społeczno-ekonomicznych w regionach

II. POLITYCZNE I ADMINISTRACYJNE WYMIARY POLITYKI REGIONALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

 1. Powstanie i charakterystyka ogólna województwa świętokrzyskiego
 2. Animatorzy polityki regionalnej w województwie świętokrzyskim
 3. Układ sił politycznych w województwie świętokrzyskim

III. DIAGNOZA POZIOMU ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PRZED 2004 ROKIEM

 1. Spójność społeczno-ekonomiczna regionu
 2. Rynek pracy i polityka społeczna
 3. Stan i kierunki rozwoju gospodarczego województwa
 4. Sieć komunikacyjna województwa
 5. Innowacje i transfer wiedzy

IV. KONCEPCJE ROZWOJU REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

 1. Analiza SWOT jako podstawowe narzędzie analizy strategicznej
 2. Strategie, plany i programy operacyjne rozwoju województwa
 3. Strategie i planu rozwoju Kielc
 4. Koncepcja powstania ośrodka metropolitalnego w regionie
 5. Strategie i plany rozwoju wybranych jednostek samorządu terytorialnego w województwie świętokrzyskim
 6. Rozwój województwa i polityka regionalna w programach najważniejszych partii politycznych

V. POLITYKA REGIONALNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 2004-2013. WYMIAR PRAKTYCZNY

 1. Wykorzystanie funduszy UE w województwie świętokrzyskim w latach 2004-2013
 2. Konstytutywne elementy polityki regionalnej i ich realizacja
 3. Ocena efektów polityki regionalnej

VI. PRZYSZŁOŚĆ WOJEWÓDZTWA W ŚWIETLE STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

 1. Wyzwania demograficzne
 2. Wpływ zmian społeczno-gospodarczych na perspektywę rozwojową regionu
 3. Samorząd terytorialny podstawowym gwarantem rozwoju regionalnego
 • Zakończenie
 • Bibliografia
 • Aneksy
 • Wykaz tabel, map, wykresów i rysunków

####

Recenzent:

 • prof. zw. Adam Jamróz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Opracowanie redakcyjne, korekta:

 • Iwona Gądek

Projekt okładki, przygotowanie do druku:

 • Andrzej Bednarz

Druk:

####