Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne nr 28

3,00

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA A – NAUKI HUMANISTYCZNE

NR 28

Redakcja naukowa: Janusz Detka, Marta Meducka

Kielce 2004

Wydawca:

 

Format: B5 (169 x 239)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 189 stron

Opis

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA A – NAUKI HUMANISTYCZNE

NR 28

Redakcja naukowa: Janusz Detka, Marta Meducka

Kielce 2004

 

„Przedstawiany Czytelnikom 28. tom >>Rocznika Świętokrzyskiego. Seria A – Nauki Humanistyczne<< zbiera prace autorów reprezentujących kieleckie środowisko polonistyczne, a zajmujących się badaniem dwudziestowiecznych zjawisk kulturowych w obszarze literatury, języka oraz przekazu audiowizualnego. Główny zrąb tomu stanowią studia literaturoznawcze, ułożone według klucza chronologicznego, jeśli chodzi o przedmiot naukowej refleksji – od modernistycznych początków XX wieku, poprzez twórczość międzywojenną, aż po teksty współczesne: krajowe i emigracyjne. (…)”

dr hab. Janusz Detka, prof. UJK

dr hab. Marta Pawlina-Meducka, prof. UJK

 

ZAWARTOŚĆ:

 • Janusz Detka, Marta Meducka – Od Redakcji

ARTYKUŁY

 1. Grażyna Legutko – Dzieje pewnego skandalu… (Maria Magdalena Gustawa Daniłowskiego w świetle refleksji krytycznych z 1913 roku)
 2. Anna Wzorek – Próba możliwości teatru w Skoro go nie ma Tadeusza Peipera
 3. Mirosław Wójcik Wasz korespondent donosi – dzieje zaginionego dramatu Emila Zegadłowicza
 4. Mirosław Wójcik – W obliczu śmierci. Ostatnie lata życia i testament Emila Zegadłowicza
 5. Stanisław Rogala – Świat opowiadań Kornela Filipowicza
 6. Iwona Mityk – Baśniowość w powieściach Tadeusza Nowaka
 7. Katarzyna Chmielewska – Azyl cudzej tożsamości – na Wyspie Zofii Romanowiczowej
 8. Marta Bolińska – Logocentryczne słuchowiska radiowe (na podstawie utworów Janusza Domagalika)
 9. Monika Bator – Młodzi w „Kinie” – o polskich debiutach filmowych przełomu wieków
 10. Barbara Greszczuk – Struktura składniowa a komunikatywność wypowiedzi (wybrane zagadnienia)
 11. Marek Ruszkowski – O projekcie Słownika pleonazmów i tautologii
 12. Joanna Nowak – Bazy „offline” i „online” dla polonistów

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

 1. Marta Meducka – Stefan Żeromski, Pisma zebrane, t. 34: Listy 1884-1892, 363 s.; t. 35: Listy 1893-1896, 412 s.; t. 36: Listy 1897-1905, 339 s., oprac. Z. J. Adamczyk, Warszawa „Czytelnik” 2001-2003
 2. Janusz Detka – Stulecie urodzin Witolda Gombrowicza na ziemi świętokrzyskiej