Rocznik Świętokrzyski. Seria C – Nauki Społeczne nr 2

15,00

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA C

NAUKI SPOŁECZNE

NR 2

ŚWIAT WARTOŚCI

Redakcja naukowa: Tomasz Łączek, Małgorzata Kaliszewska, Tadeusz Sakowicz, Bożena Zawadzka

Kielce 2021

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (165 x 235)

Oprawa:  miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 155 stron

****

ISSN 2545-3505

ISBN 978-83-60777-97-8

****

Opis

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA C

NAUKI SPOŁECZNE

NR 2

ŚWIAT WARTOŚCI

Redakcja naukowa: Tomasz Łączek, Małgorzata Kaliszewska, Tadeusz Sakowicz, Bożena Zawadzka

Kielce 2021

####

Publikacja drugiego tomu „Rocznika Świętokrzyskiego” Seria C jest kolejnym efektem działalności środowiska naukowego badaczy zajmujących się problematyką z obszaru nauk społecznych skupionych w Kieleckim Towarzystwie Naukowym. (…)

dr Tomasz Łączek

####

SPIS TREŚCI:

 • Wprowadzenie – Tomasz Łączek

ŚWIAT WARTOŚCI

 1. Małgorzata Kaliszewska – Zasoby humanistyki jako wartości indywidualne , wspólnotowe i społeczne. Zarys tematu dla lepszego wyzyskania pedagogicznego
 2. Tadeusz Sakowicz – Odpowiedzialność rodzicielska jako wartość i problem edukacyjny
 3. Marek Ruszkowski – Leksemy WARTOŚĆ i WARTOŚCIOWANIE w języku polskim
 4. Lidia Salata-Zasacka – W poszukiwaniu świata wartości
 5. Rafał Kołodziejczyk – Bezpieczeństwo narodowe fundamentalną wartością człowieka
 6. Tomasz Łączek – Sukces życiowy w hierarchii wartości czeskiej młodzieży akademickiej
 7. Piotr Czech – Wartość w pracy socjalnej – godność i wolność
 8. Wioletta Praszek – Wartość pracy w życiu ludzkim – implikacje, refleksje, wnioski
 9. Dariusz Łuczak – Czy niepełnosprawność może być wartością?
 10. Tomasz Łączek – Artykuł sprawozdawczy z V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Sukces życiowy w warunkach dystansu społecznego”, Kielce 4.06.2021 roku, w kontekście zapoczątkowanego w 2017 roku cyklu konferencyjnego odbywającego się pod wspólną nazwą „Sukces życiowy w dyskursie społecznym”

####

Rada Naukowa serii C:

 • prof. dr Nicola Barbieri (Uniwersytet Modena i Reggio Emilia, Włochy)
 • dr paed. Vija Dislere (Latvia University of  Agriculture, Jelgava, Łotwa)
 • dr hab. Elżbieta Huk-Wieliczuk, prof. uczelni (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)
 • dr hab. Małgorzata Kaliszewska, prof. uczelni (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • dr hab. Anna Kowalewska, prof. uczelni (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Mirosław Kowalski, prof. uczelni (Uniwersytet Zielonogórski)
 • dr Tomasz Łączek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • dr hab. Ewa Nowak, prof. uczelni (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • dr hab. Tadeusz Sakowicz, prof. uczelni (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • mg oec. Vineta Tetere (Latvia University of Agriculture, Jelgava, Łotwa)
 • dr hab. Weronika Wrona-Wolny, prof. uczelni (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)
 • dr hab. Bożena Zawadzka, prof. uczelni (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Redaktor tomu:

 • Tomasz Łączek (redaktor naczelny)
 • Małgorzata Kaliszewska
 • Tadeusz Sakowicz
 • Bożena Zawadzka

Recenzenci:

 • dr hab. Stanisław Cygan, prof. uczelni (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • dr hab. Mirosław Kowalski, prof. uczelni (Uniwersytet Zielonogórski)
 • dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska, prof. uczelni (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Redaktorzy tematyczni:

 • dr hab. Elżbieta Huk-Wieliczuk, prof. uczelni (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)
 • dr hab. Małgorzata Kaliszewska, prof. uczelni (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • dr hab. Anna Kowalewska, prof. uczelni (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Mirosław Kowalski, prof. uczelni (Uniwersytet Zielonogórski)
 • dr Tomasz Łączek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • dr hab. Ewa Nowak, prof. uczelni (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • dr hab. Weronika Wrona-Wolny, prof. uczelni (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)

Redaktorzy językowi (język angielski):

 • dr Kinga Kowalewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Magdalena Ożarska, prof. uczelni (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Redakcja językowa i korekta:

 • Magdalena Rudnik

Redakcja techniczna, skład i łamanie:

 • Jadwiga Popowska

Druk i oprawa:

Nakład:

 • 100 egzemplarzy

####