Studia Kieleckie nr 20

1,00

STUDIA

KIELECKIE

NR 4/20

Zeszyt Społeczno-Filozoficzny

Konfrontacje i kontrowersje ideologiczne we współczesnej walce o świadomość społeczną

Redakcja Naukowa: Jan W. Sarna

KWARTALNIK 1978

Wydawca:

***

Format: B5 (167 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, mat

Objętość: 123 strony

***

Opis

STUDIA KIELECKIE

NR 4/20

Redakcja Naukowa: Jan W. Sarna

Kielce 1978

###

Podstawową treścią współczesnego etapu dziejów ludzkich jest walka dwóch systemów społecznych – socjalizmu i kapitalizmu. Walka klas toczyła się i toczy na trzech płaszczyznach: ekonomicznej, politycznej i ekonomicznej. W dzisiejszych czasach walka ta toczy się głównie o pozyskanie umysłów ludzkich dla wartości socjalistycznych z jednej strony i dla wartości kapitalistycznych z drugiej. Walka ideologiczna we wszystkich formach świadomości społecznej zdeterminowana jest w ostatecznym rozrachunku podstawową treścią współczesnego etapu historii. Każda teoria filozoficzna, naukowa czy polityczna w sposób mniej lub bardziej wyraźny zaangażowana jest w tej walce i stanowi swoistą transpozycję interesów poszczególnych grup czy klas społecznych. Im bliżej problematyki społecznej, tym ostrość walki ideologicznej staje się coraz bardziej wyrazista. (…)

dr Jan W. Sarna

###

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp – Jan W. Sarna

I. ARTYKUŁY

 1. Lech Zakrzewski – Niektóre problemy teorii i praktyki współczesnego prawicowego rewizjonizmu
 2. Jan W. Sarna – Zróżnicowanie i integracja nauki a materializm cybernetyczny
 3. Wiktor K. Schreiber – Współczesne kontrowersje wokół utylitaryzmu Johna Stuarta Milla
 4. Ryszard Czarny – Region polityczny – podstawy teoretyczne
 5. Mieczysław Poborski – Model ustrojowy katolicyzmu społecznego przełomu XIX-XX wieku jako alternatywa rozwojowa socjalizmu
 6. Eugeniusz Kriegelewicz – Wybrane zagadnienia metodyczne przy ocenie katolickiej doktryny moralnej

II. KOMUNIKATY

 1. Jerzy Pająk – Udział mieszkańców Kielc w Rewolucji Październikowej oraz w umacnianiu i w obronie Rosji Radzieckiej (1917-1921)

III. RECENZJE

 1. Józef Sieramski – Myślenie ideologiczne a dialektyka nauki i uczonego (Jan Kurowicki, Poznanie a społeczeństwo, Warszawa 1977, s. 202)
 2. Jan W. Sarna, Lech Zakrzewski – Kant a współczesność (D.M. Griniszyn, M.M. Michajłow, W.P. Prokopiew, Immanuel Kant, Leningrad 1976, s. 93)

###

Komisja Wydawnicza:

 • Mieczysław Markowski (przewodniczący
 • Alojzy Polański
 • Stanisław K. Wiąckowski

Prace Sekcji Nauk Społeczno-Filozoficznych

Redaktor naukowy:

 • Jan W. Sarna

Redakcja:

 • Marzena Maćkowska

Redakcja techniczna:

 • Alicja Kapustyńska

Druk:

 • Prasowe Zakłady Graficzne RSW „Prasa-Książka-Ruch” Kielce, Sienna 2 (nakład 300 + 60 egz.)

###