Studia Kieleckie nr 22

1,00

STUDIA

KIELECKIE

NR 2/22

Zeszyt Techniczny

Redakcja Naukowa: Andrzej Dziech

KWARTALNIK 1979

Wydawca:

***

Format: B5 (164 x 234)

Oprawa: miękka, klejona, mat

Objętość: 118 stron

ISSN 0137-4354

***

Opis

STUDIA KIELECKIE

NR 2/22

Redakcja Naukowa: Andrzej Dziech

Kielce 1979

###

Niniejszy numer „Studiów Kieleckich” zawiera prace z dziedziny nauk technicznych, których autorami są pracownicy Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Tematyka prac jest zróżnicowana. Trudno więc sprecyzować hasło, które trafnie określałoby problematykę całego numeru. Publikowane prace obejmują problemy mechanizacji w procesie wytwarzania oraz mechaniki teoretycznej, zagadnienia automatyki kompleksowej, do której należy zaliczyć kodowanie i przetwarzanie informacji, a także identyfikację i optymalizację obiektów. Prezentowane są również prace z dziedziny chemii. (…)

prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech

###

SPIS TREŚCI:

 • Przedmowa – Redaktor naukowy

I. MECHANIKA

 1. Tadeusz Klecha – Nieliniowy i uogólniony problem własny w klasycznej teorii sprężystości
 2. Andrzej Neimitz – Siłowo-objętościowy model defektów struktury krystalicznej. Cześć I. Statyka
 3. Jan Piszczek, Janina Piszczek – Badania kalibracyjne pomiaru makronaprężeń metodami rentgenograficzną i tensometryczną
 4. Alojzy Polański – Mechaniczne metody oczyszczania powietrza odlotowego w przemyśle
 5. Franciszek Rudol – Nowoczesne technologie odlewania stopów metali
 6. Stanisław Zdrodowski – Powłoki plazmowo natryskiwane zwiększające trwałość wirników pomp narażonych na ścieranie

II. AUTOMATYKA

 1. Juri Awietow, Andrzej Dziech – Jakość przesyłania informacji cyfrowych kodami trójkowymi, korekcyjnymi
 2. Andrzej Dziech, Henryk Bieliński – Wielokanałowy, szybki przetwornik A/C do współpracy z systemem mikroprocesorowym
 3. Zygmunt Ciota – Problemy modelowania procesów hutniczych na przykładzie chłodzenia w agregacie ciągłego odlewania stali
 4. Ireneusz M. Smolewski – Symulator instrukcji mikroprocesora INTEL 8080

III. CHEMIA

 1. Ryszard Wojtaś, Ewa Kulig – Badanie kompleksów mieszanych cyny /II/ i ołowiu /II/ w roztworze wodnym
 2. Urszula Lubczyńska – Wykorzystanie osadów po neutralizacji ścieków z trawialni i galwanizerni do wytwarzania mas formierskich

IV. KRONIKA

 • Komunikaty
 • Sprawozdanie z działalności Kieleckiego Towarzystwa Naukowego za okres od 30 marca 1978 r. do 10 kwietnia 1979 r.  ( na podstawie materiałów z Walnego Zebrania Sprawozdawczego)

###

Komisja Wydawnicza:

 • Zenon Guldon
 • Jan Pacławski
 • Alojzy Polański
 • Stanisław K. Wiąckowski (przewodniczący)
 • Zofia Żakowa

Redaktor naukowy:

 • Andrzej Dziech

Redakcja:

 • Marzena Maćkowska

Druk:

 • Pracownia Poligraficzna WSP (nakład 300 + 50 egz.)

###