Studia Kieleckie nr 31

1,00

STUDIA

KIELECKIE

NR 3/31

Zeszyt Humanistyczny

Redakcja Naukowa: Stanisław Żak

KWARTALNIK 1981

Wydawca:

***

Format: B5 (164 x 231)

Oprawa: miękka, klejona, mat

Objętość: 148 stron

ISSN 0137-4354

***

Opis

STUDIA KIELECKIE

NR 3/31

Redakcja Naukowa: Stanisław Żak

Kielce 1981

###

Wydano przy pomocy finansowej

Społecznego Komitetu Organizacyjnego

Obchodów Święta Prasy „Słowo Ludu”

###

Zebrane w tym tomie „Studiów Kieleckich” materiały tylko pozornie są luźno ze sobą złączone, bowiem istnieje między nimi wyraźna więź ideowa i kulturowa, która polega na przedstawieniu ewolucji regionu kieleckiego. Ewolucji ideowej, a także kulturowego udziału Kielecczyzny w dorobku całego narodu, całego kraju. Okazało się, że ten dorobek nie jest taki mały i nie można go lekceważyć. (…)

prof. dr hab. Stanisław Żak

###

SPIS TREŚCI:

 • Od Redakcji – Stanisław Żak
 1. Zdzisław Szeląg – „Zakazana literatura” wśród spiskowców kieleckiej organizacji Stowarzyszenia Ludu Polskiego
 2. Ludmiła Kowalczyk-Mroczkowska – Działalność Biblioteki Publicznej w Kielcach w okresie międzywojennym
 3. Zdzisław Śliwka – Na narodowym szlaku
 4. Irena Furnal – Kieleckie pisemka szkolne jako wyraz aktywności kulturalnej i literackiej młodzieży gimnazjalnej w latach trzydziestych
 5. Ryszard Sęk – Organizacja i działalność Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Kielcach w latach okupacji hitlerowskiej
 6. Jerzy Rejmer Powojenne listy Artura Górskiego

KOMUNIKATY

 1. Kielecki Słownik Biograficzny – Waldemar Kowalski
 2. Kieleckie sesje historyczne w 1981 roku – Waldemar Kowalski
 • Kronika
 • Zasady przygotowania maszynopisów prac dla wydawnictw KTN

###

Komisja Wydawnicza:

 • Zdzisław J. Adamczyk
 • Mieczysław Markowski (przewodniczący)
 • Mieczysław Szczodrak
 • Stanisław Zdrodowski
 • Zofia Żakowa

Redaktor:

 • Stanisław Żak

Redakcja:

 • Małgorzata Piątkowska

Druk:

 • KZG Kielce (300 + 70 egz.)

###