Studia Kieleckie nr 50

1,00

STUDIA

KIELECKIE

NR 2/50

Zeszyt Nauk Społecznych

Redakcja Naukowa: Mieczysław Poborski

KWARTALNIK 1986

Wydawca:

***

Format: B5 (169 x 233)

Oprawa: miękka, klejona, mat

Objętość: 116 stron

ISSN 0137-4354

***

Opis

STUDIA KIELECKIE

NR 2/50

Redakcja Naukowa: Mieczysław Poborski

Kielce 1986

###

Wydano przy pomocy finansowej

Komitetu Organizacyjnego

Dni Prasy i Akcji Społecznych

###

Prezentowany Czytelnikowi tom „Studiów Kieleckich” poświęcony współczesnym niemarksistowskim koncepcjom filozoficznym, ekonomicznym, socjologicznym jest dowodem na ciągłą aktualność tezy, że linia podziału w naukach społecznych biegnie nadal między marksizmem i antymarksizmem, a różnice w postawach poznawczych twórców poszczególnych koncepcji są sygnałem dalej idących różnic ideologicznych. Nauki społeczne nie tylko nie są wolne od aksjologicznych ocen i ideologicznych implikacji, lecz są głównym terenem konfrontacji w tym zakresie. (…)

dr hab. Mieczysław Poborski, prof. UJK

###

SPIS TREŚCI:

  • Od Redakcji – Mieczysław Poborski
  1. Jan Sarna – Współczesna filozofia burżuazyjna
  2. Zdzisław Majecki – Próba analizy współczesnych kierunków naturalistycznych w etyce
  3. Mirosław Majewski – Antyscjentystyczny nurt krytyki w socjologii współczesnej
  4. Mieczysław Poborski – K. Schillera socjaldemokratyczna wersja komparatystyki
  5. Mieczysław Godyń – Fenomen wolności w ujęciu Hannah Arendt
  6. Ewa MichniewiczWalta Whitmana Rostowa teoria stadiów rozwojowych (społeczeństwa ludzkiego)
  • Kroniki – Mieczysław Poborski, Zenon Guldon, Karol Krzystanek, Jan Jadach
  • Zasady przygotowania maszynopisów dla wydawnictw KTN

###