Studia Kieleckie nr 6

1,50

STUDIA

KIELECKIE

NR 2/6

Zeszyt Filologiczny

Redakcja Naukowa: Zdzisław Jerzy Adamczyk

KWARTALNIK 1975

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (166 x 238)

Oprawa: miękka, klejona, mat

Objętość: 121 stron

****

Opis

STUDIA KIELECKIE

NR 2/6

Redakcja Naukowa: Zdzisław Jerzy Adamczyk

Kielce 1975

####

Numer wydano przy pomocy finansowej:

 • Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Kielcach

####

SPIS TREŚCI:

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 1. Zdzisław Śliwka – Epik wsi sandomierskiej
 2. Jan Pacławski – Chłopski narrator a ideowe i poznawcze wartości „Mojego drugiego ożenku” Józefa Mortona
 3. Stanisław Nyczaj – Od prozy do poezji (Z badań nad twórczością Stanisława Piętaka)
 4. Jan Pacławski – „Pieśń o Michniowie” Ryszarda Miernika
 5. Jerzy Rutkowski – Leon Rygier jako kierownik literacki i publicysta „Ech Kieleckich”
 6. Czesław Erber – Uwagi wstępne na marginesie nieznanego inwentarza bibliotecznego

II. MATERIAŁY

 1. Rafał Leszczyński – Dzieło Stefana Żeromskiego wśród Łużyczan
 2. Wanda Bąkowa – Czy Żeromski się pomylił? (W sprawie jednej poprawki wydawcy „Dzienników tomu odnalezionego” Stefana Żeromskiego)
 3. Helena Wolny – Z badań nad folklorem w twórczości Adolfa Dygasińskiego
 4. Jan Lorenc – Przyczynek do źródeł Sienkiewiczowskiej „Trylogii”

III. SYLWETKI

 1. KAZIMIERZ WYKA (1910-1975) – Zofia Frankiewicz

IV. DYSKUSJE I POLEMIKI

 1. Zdzisław Ratajek – Rola polonisty w szkole

V. RECENZJE I OMÓWIENIA

 1. Jerzy Rutkowski – Nowa książka o wczesnej twórczości Stefana Żeromskiego
 • Wydawnictwa Kieleckiego Towarzystwa Naukowego

####

Kolegium Redakcyjne

 • Bogusław Adamczyk
 • Jerzy Čmak
 • Zofia Frankiewicz (sekretarz)
 • Zenon Guldon
 • Kazimierz Mierzwa
 • Jan Pacławski (przewodniczący)
 • Halina Żakowa

Zeszyt przygotowała Sekcja Filologiczna

Redakcja naukowa:

 • dr Zdzisław Jerzy Adamczyk

Adiustacja i korekta:

 • Zofia Frankiewicz

Druk:

 • Pracownia Poligraficzna WSP Kielce, nakład 300 + 30

####