Studia Kieleckie nr 73

1,00

STUDIA

KIELECKIE

NR 1/73

Zeszyt Filozoficzno-Politologiczny

Redakcja Naukowa: Ryszard M. Czarny, Andrzej Bednarz

KWARTALNIK 1992

Wydawca:

Format: B5 (162 x 234)

Oprawa: miękka, klejona, mat

Objętość: 139 stron

Opis

STUDIA KIELECKIE

NR 1/73

Redakcja Naukowa: Ryszard M. Czarny, Andrzej Bednarz

Kielce 1992

„Prezentowany tom >>Studiów Kieleckich<< jest zbiorem materiałów przygotowanych przez Instytut Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jest on różnorodny pod względem źródeł materiałów, ich charakteru i prezentowanych stanowisk. Łączy i zespala go natomiast intelektualna otwartość i zdolność poszukiwania kompleksowych rozwiązań w zakresie współczesnych kontrowersyjnych teorii i koncepcji ekonomicznych, filozoficznych i politycznych. Takie określenie nasuwa dalsze pytania, których wyjaśnienia trzeba szukać w samych tekstach zbioru. (…)”

prof. dr hab. Ryszard Michał Czarny

dr Andrzej Bednarz

 

SPIS TREŚCI:

 • Ryszard M. Czarny, Andrzej Bednarz – Od redakcji

ARTYKUŁY

 1. Tadeusz Dziekan – Geneza i istota tradycyjnego systemu funkcjonowania gospodarki socjalistycznej
 2. Tadeusz Dziekan – Dysfunkcjonalność nakazowo-rozdzielczego systemu kierowania gospodarką narodową
 3. Ireneusz Bober – Ewolucja postaw wobec śmierci a zagadnienie kształtowania się kultury w ujęciu Izydory Dąmbskiej
 4. Lucyna Wiśniewska – Z dociekań nad filozofią mesjanistyczną J. M. Hoene-Wrońskiego
 5. Andrzej Bednarz – Dyktatura drogą do urzeczywistnienia ideału państwa. Utopia czy polityczny realizm makiawelizmu?
 6. Iwona Sabat-Rosłoniec – System polityczny Kanady – powstanie i ewolucja
 7. Włodzimierz Chłopek – Prezydent republiki a partia rządząca. Charles de Gaulle – UNR, François Mitterand – PS
 8. Ryszard M. Czarny – Niektóre aspekty kształtowania się koncepcji nordyckiej strefy bezatomowej

RECENZJE

 • Lucyna Wiśniewska – Karl Jaspers: Filozofia egzystencji (Wybór pism) PIW. Warszawa 1990

SYLWETKA

 • Stanisław Meducki – Zdzisław Czarny (1927-1991)