W stulecie „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza

10,00

W STULECIE

„KRZYŻAKÓW”

HENRYKA SIENKIEWICZA

Redakcja naukowa: Lech Ludorowski, Halina Ludorowska

Kielce 2000

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (169 x 238)

Oprawa: miękka, klejona, folia mat

Objętość: 376 stron

****

ISBN 83-86006-38-2

****

Opis

W STULECIE

„KRZYŻAKÓW”

HENRYKA SIENKIEWICZA

Redakcja naukowa: Lech Ludorowski, Halina Ludorowska

Kielce 2000

####

Wydano z funduszów:

 • Komitetu Badań Naukowych
 • Urzędu Miasta Kielc
 • Ogólnopolskiego Towarzystwa im. H. Sienkiewicza – Zarząd Główny w Lublinie

####

(…) Powieści grunwaldzkiej towarzyszy od stu lat rzeczowa dyskusja recenzencka i poważna, wartościowa krytyka literacko-naukowa, tak wyraźnie różniąca się od emocjonalnych opinii i krzykliwych polemik (w duchu „kultu i anatemy”) wokół Trylogii, a zwłaszcza „Ogniem i mieczem”. Tuż po ukończeniu odcinkowej publikacji dzieła w -Tygodniku Ilustrowanym- ogłosiła przecież jesienią 1900 r. swój wspaniały esej – należący do najświetniejszych prac o „Krzyżakach” – Maria Konopnicka; wnikliwe studia opublikowali także wybitni badacze i krytycy tej miary, co Piotr Chmielowski, Wilhelm Feldman, Konstanty Maria Górski. (…)

prof. dr hab. Lech Ludorowski

####

SPIS TREŚCI:

 • Krzyżacy z perspektywy stulecia – Lech Ludorowski
 • Krzyżacy from the perspective of a century – Lech Ludorowski

CZĘŚĆ I

 1. Jan Długosz – Bitwa pod Grunwaldem [1410]
 2. Karol Szajnocha – Krzyżacy

CZĘŚĆ II

 1. Maria Konopnicka – O Krzyżakach
 2. Konstanty Maria Górski Krzyżacy Henryka Sienkiewicza
 3. Piotr Chmielowski Krzyżacy
 4. Stanisław Tarnowski Krzyżacy
 5. Wilhelm Feldman Krzyżacy Sienkiewicza
 6. Walery Gostomski Krzyżacy Sienkiewicza
 7. Konstanty Wojciechowski [Krzyżacy]
 8. Stefan M. Kuczyński – Korektury historyczne do Krzyżaków Henryka Sienkiewicza
 9. Zygmunt Szweykowski – Kilka uwag o Krzyżakach Sienkiewicza

CZĘŚĆ III

 1. Julian Krzyżanowski – Henryka Sienkiewicza Krzyżacy. Powieść klasyczna
 2. Lech Ludorowski – Saga rycerzy bogdanieckich
 3. Marceli Kosman – Kościół i motywy eschatologiczne w Krzyżakach Henryka Sienkiewicza
 4. Tadeusz Bujnicki Krzyżacy – bliskość świata historii
 5. Lech Ludorowski, Halina Ludorowska Krzyżacy i stereotypy
 6. Iwona Hofman Krzyżacy 1410 J. I. Kraszewskiego a Krzyżacy H. Sienkiewicza
 7. Bogdan Walczak – O języku Krzyżaków Henryka Sienkiewicza
 8. Halina Kosętka – O recepcji Krzyżaków Henryka Sienkiewicza
 9. Marta Czajczyńska Krzyżacy Henryka Sienkiewicza w szkole (Przegląd historyczno-metodyczny)
 10. Stanisław Janicki Krzyżacy Sienkiewicza i Forda
 11. Jerzy R. Krzyżanowski – Amerykańska recepcja Krzyżaków
 12. Królestwo Polskie – Zakon Krzyżacki. Kalendarium wydarzeń – Leszek A. Ludorowski
 • Źródła tekstów
 • Noty o autorach
 • Indeks nazwisk

####

Recenzenci:

 • prof. zw. dr hab. Marceli Kosman
 • prof. zw. dr hab. Zdzisław Piasecki

Redaktor naukowy KTN:

 • dr hab. Jerzy L. Olszewski, prof. AŚ

Opracowanie edytorskie:

Projekt okładki:

 • Waldemar Oleszczak

Tłumaczenie na język angielski:

 • Andrzej Diniejko

Na okładce wykorzystano:

 • drzeworyt Bitwy pod Grunwaldem, zamieszczony w Kronice Marcina Bielskiego z 1564 r. ze zbiorów Biblioteki PAN w Krakowie

Łamanie:

 • Józef Bąkowski, Kielce, tel. 332-58-76

Druk i oprawa:

####