Świętokrzyskie: Przyroda Gór Świętokrzyskich

49,00

ŚWIĘTOKRZYSKIE

PRZYRODA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

Album

Redakcja: Krzysztof Lorek, Krzysztof Ptak

Kielce 2012

***

Wydawca:

***

Format: A4 (215 x 304)

Oprawa: twarda, szyta, folia błysk, złocone litery

Objętość: 167 stron, papier kreda, 307 zdjęć + płyta CD

ISBN 978-83-62509-04-1

***

Opis

PRZYRODA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Album

Redakcja: Krzysztof Lorek, Krzysztof Ptak

Kielce 2012

###

###

(…) Zamieszczone w publikacji zdjęcia są w większości dziełem fotografików tworzących w naszym regionie: Krzysztofa Ptaka, Bogusława Sępioła czy Sławomira Wąsika. To głównie dzięki ich pasji, determinacji i w wielu wypadkach niezwykłej cierpliwości, możemy podpatrywać zatrzymaną w kadrze florę i faunę. Książka opatrzona jest tekstem dr. Cezarego Jastrzębskiego, adiunkta w Instytucie Geografii Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz adiunkta w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, znanego regionalisty i działacza turystycznego. W przystępnej formie przybliża on walory Gór Świętokrzyskich, ukazując ich najważniejsze elementy i miejsca warte poznania. (…)

Krzysztof Lorek

###

ZAWARTOŚĆ:

  • Od wydawcy – Krzysztof Lorek
  1. Cezary Jastrzębski – Przyroda Gór Świętokrzyskich
  2. Fotografie – Krajobrazy; Odkrywki skalne; Rezerwaty przyrody w Kielcach; Działalność człowieka; Jaskinie; Ślady życia na ziemi; Rzeki; Sztuczne zbiorniki wodne; Lasy iglaste i mieszane; Lasy liściaste; Lasy stale lub okresowo podtopione; Środowiska otwarte o różnym stopniu uwilgotnienia; Środowiska otwarte suche, często zindustrializowane; Środowiska wodne i nadwodne; Cztery pory roku
  3. Agata Czeplina-Miernik – Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu

###