Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, Tom IX

40,00

ŚWIĘTOKRZYSKIE STUDIA ARCHIWALNO-HISTORYCZNE

TOM IX

Redakcja naukowa: Łukasz Guldon, Edyta Majcher-Ociesa, Wiesława Rutkowska, Hubert Wilk

Kielce 2020

Wydawcy:

Archiwum Państwowe w Kielcach

&

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

***

 

Format: B5 (170 x 241)

Oprawa: twarda, szyta, folia błysk

Objętość: 376 stron + wkładka 56 stron na papierze kreda z 115 fotografiami

ISSN 2353-1223

***

Opis

ŚWIĘTOKRZYSKIE STUDIA ARCHIWALNO-HISTORYCZNE

TOM IX

Redakcja naukowa: Lukasz Guldon, Edyta Majcher-Ociesa, Wiesława Rutkowska, Hubert Wilk

Kielce 2020

###

Publikację wydano dzięki dofinansowaniu ze środków

 • Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe

###

SPIS TREŚCI:

ARTYKUŁY

 1. Iwona Pogorzelska – Pocztówka w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach na podstawie zespołu archiwalnego „Fotografie, pocztówki i dokumentacja epistolograficzna ze zbiorów Januariusza Glibowskiego, antykwariusza z Kielc” z lat 1890-1947
 2. Lech Frączek – Rodziny szewców włoszczowskich w XIX wieku. Studium demograficzne
 3. Piotr Sławiński – Ojciec Aleksander Klockowski OFM (zm. 1813) – autor pieśni okresu Insurekcji 1794 r. wykorzystanej w melodramacie Władysława Ludwika Anczyca (1823-1883) Kościuszko pod Racławicami
 4. Lucyna Łysiak-Kosowska – Religijność i moralność katolików według struktury społecznej w dekanacie Miechocin w okresie międzywojennym
 5. Agnieszka Dziarmaga – Pamięć mieszkańców dawnych sztetli o żydowskich sąsiadach. Wybrane aspekty – Działoszyce, Pińczów, Chmielnik
 6. Anna Michalczyk – Obchody świąt narodowych w Końskich w okresie międzywojennym – 3 Maja i 11 Listopada w świetle źródeł archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach
 7. Konrad Maj – Rozminowywanie terenów powiatu sandomierskiego po działaniach wojennych z lat 1944-1945
 8. Tadeusz Banaszek – Udział wojska w życiu społeczno-gospodarczym województwa kieleckiego w latach 1945-1975

ŹRÓDŁA

 1. Edyta Majcher-Ociesa – Pismo funkcjonariuszy Policji Komunalnej z 25 lutego 1919 roku, skierowane do Magistratu miasta Sosnowca w sprawie podwyższenia wynagrodzenia
 2. Tomasz Karbowniczek – Odezwa Pierwszomajowa Komitetu Okręgowego Zagłębia Dąbrowskiego Komunistycznej Partii Robotniczej Polski i Zagłębiowskiego Okręgowego Komitetu Polskiej Partii Socjalistycznej z 1920 roku

RECENZJE I OMÓWIENIA

 1. Lech Frączek, Księga Cechu Włoszczowskiego z Włoszczowy z lat 1819-1848, Włoszczowa 2019, ss. 135 – Łukasz Guldon
 2. Krzysztof Ślusarek, Mieszkańcy Jędrzejowa Anno Domini 1886, Kraków 2019, ss. 204 – Lech Frączek
 3. „Miechoviana. Szkice historyczne”, opracowanie zbiorowe pod redakcją Włodzimierza Barczyńskiego i Marcina Florka, Muzeum Wsi Miechowskiej w organizacji, Miechów 2018, ss. 92 – Andrzej Korban
 4. Omówienia: Rodzina Policyjna w fotografii 1929-1939, red. nadkom. K. Musielak, T. Bracka, J. Olbrychowski, G. Szkotner, M. Zychowicz, Biuro Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji, Warszawa 2018, ss.179; Marcin Kania, Policja Państwowa w powiecie zawierciańskim 1927-1939. Struktura, działalność, wojenne i powojenne losy funkcjonariuszy, Wydawnictwo IPN, Katowice – Warszawa 2019, ss. 461; Robert Piwko, Raoul Sergiusz Madeła „Paproć” (1914-1945). Zarys biografii ostatniego szefa wywiadu Obwodu AK Sandomierz, Sandomierz 2019, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, ss. 118; Policja granatowa w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945, red. T. Domański, E. Majcher-Ociesa, Wydawnictwo IPN, Kielce – Warszawa 2019; Policja Państwowa i Policja Województwa Śląskiego w kolorowej fotografii, red. nadkom. K. Musielak, G. Grześkowiak, M. Chlipała, Biuro Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji, Warszawa 2019, ss. 100; 100-lecie Policji Miasta Kielce, red. D. Palacz, K. Wątorek, P. Zalewski, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2019, ss. 518; 100 lat sandomierskiej Policji. Dziedzictwo i współczesność, red. D. Chmielowiec, T. Giergiel, Sandomierz 2019, ss. 152; Dominik Flisiak, Działalność syjonistów-rewizjonistów w Polsce w latach 1944/1945-1950, Wydawnictwo TYGIEL, Lublin 2020, ss. 280; Eligiusz Małolepszy, Teresa Drozdek-Małolepsza, Kultura fizyczna i turystyka w województwie wołyńskim w latach 1921-1939, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań, ss. 301; Studium z rozwoju administracji, Kościoła i społeczności opatowskiej, red. Radosław Kubicki, [seria wydawnicza: Studia nad Rozwojem Miasta Opatowa i Powiatu Opatowskiego, t. 3], Kielce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2020, ss. 260; Żydzi i wojsko polskie w XIX i XX wieku, red. T. Domański, E. Majcher-Ociesa, Wydawnictwo IPN, Warszawa – Kielce 2020, ss. 343; Teresa Kultys-Lentowicz, Krajobrazy piórem zatrzymane, Kielce 2020, ss. 338 – Zespół Redakcyjny

KRONIKA

 1. Działalność Archiwum Państwowego w Kielcach w 2019 roku – Wiesława Rutkowska
 2. Sprawozdanie z cyklu „Spotkań ze źródłem archiwalnym” w 2019 roku – Damian Kozłowski, Agnieszka Zięba-Dąbrowska
 3. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach za rok 2019 – Lech Frączek
 4. Sprawozdanie z realizacji serii wykładów Kieleckiego Towarzystwa Naukowego pt. „Wiedza: Otwarte!” w 2019 roku – Artur Kornacki
 5. Sprawozdanie z realizacji nagrań do projektu Kieleckiego Towarzystwa Naukowego pod tytułem „By nie zapomnieć… Ludzie nauki, kultury i sztuki w Kielcach” w 2019 roku – Artur Kornacki
 6. Sprawozdanie z udziału Archiwum Państwowego w Kielcach w Dniu Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 23 marca 2019 roku – Agnieszka Szczerba
 7. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Takie same dla wszystkich – znaczenie przedmiotów w postrzeganiu i kształtowaniu tożsamości narodowej i lokalnej”, Suchedniów, 7 września 2019 roku – Krzysztof Karbownik
 8. Sprawozdanie z wystaw prezentowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach w ramach projektu „Spotkania ze źródłem archiwalnym” – Elżbieta Woźniczka, Ewa Lewicka
 9. Sprawozdanie z otwarcia wystawy „100 lat Huty >>Ludwików<< w Kielcach 1919-2019” w Muzeum Historii Kielc – Damian Kozłowski
 10. Sprawozdanie z VIII edycji konkursu „Nasi sąsiedzi – Żydzi” (2020) – Tomasz Świątkowski

SYLWETKI

 1. Ks. Józef Zdanowski – historyk Kościoła, muzealnik, bibliotekarz i archiwista – Andrzej Kwaśniewski
 • Informacja o autorach
 • Indeks osób
 • Indeks miejscowości
 • Fotografie

###

Rada Naukowa:

 • Marek Ďurčanský
 • Jerzy Gapys
 • Waldemar Kowalski
 • Andrzej Kwaśniewski
 • Jurij Legun
 • Adam Massalski

Zespół redakcyjny:

 • Łukasz Guldon (sekretarz redakcji)
 • Edyta Majcher-Ociesa
 • Wiesława Rutkowska (redaktor naczelny)
 • Hubert Wilk

Recenzenci:

 • dr hab. Krzysztof Kowalczyk, Prof. Uniwersytetu Szczecińskiego – dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie
 • prof. dr hab. Anna Landau-Czajka
 • prof. dr hab. Andrzej Misiuk
 • prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk
 • prof. dr hab. Tadeusz Stegner
 • prof. dr hab. Andrzej Szwarc
 • dr hab. Marcin Kruszyński, prof. Lotniczej Akademii Wojskowej
 • dr hab. Tomasz Krzemiński, prof. Instytutu Historii PAN

Opracowanie redakcyjne, indeksy:

 • Maria Zagnińska

Tłumaczenia:

 • Magdalena Ożarska

Projekt okładki:

 • Daria Maroń-Ptak

Formatowanie komputerowe:

 • Marzena Buksińska

Na okładce wykorzystano:

 • Polski plakat propagandowy „Na Front” wydany staraniem Ekspozytury Warszawskiego Związku Narodowego w Stanach Zjednoczonych, Archiwum Państwowe w Kielcach, Archiwum Ordynacji Myszkowskich, sygn. 1217; „Obywatele Rzeczypospolitej! Ojczyzna w potrzebie!”, Apel Józefa Piłsudskiego z 3 lipca 1920 r., Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział Zamiejscowy w Sandomierzu, Akta miasta Sandomierza, sygn. 764

Druk:

###