Szkoła w wirtualnej przestrzeni

15,00

Justyna Dobrołowicz

Anita Garbat

SZKOŁA

W WIRTUALNEJ

PRZESTRZENI

ANALIZA STRON INTERNETOWYCH

WYBRANYCH SZKÓŁ ŚREDNICH

Kielce 2020

***

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

***

Format: A5 (144 x 210)

Oprawa: miękka, klejona, folia mat, ze skrzydełkami

Objętość: 220 stron

ISBN 978-83-60777-88-6

***

Opis

SZKOŁA W WIRTUALNEJ PRZESTRZENI

ANALIZA STRON INTERNETOWYCH WYBRANYCH SZKÓŁ ŚREDNICH

Autorki: Justyna Dobrołowicz, Anita Garbat

Kielce 2020

###

Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez:

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

###

Szkołę zna każdy dorosły człowiek. Dla ludzi urodzonych w Polsce po II wojnie światowej była ona powszechnym i „obowiązkowym” elementem biografii; w naszych czasach nie sposób przecież funkcjonować w społeczeństwie, jeśli się nie ma ukończonej przynajmniej szkoły podstawowej. Większość dorosłych spędziła w murach szkolnych kilkanaście lat życia, wynosząc stamtąd bardzo różne doświadczenia i wspomnienia. Dla niektórych lata szkolne i kontakty z nauczycielami były czasem dobrym, czasem zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń, pełnym zdarzeń radosnych i pogodnych. Dla innych – były to lata rozczarowań, frustracji i konfliktów, lata, o których nie chce się pamiętać. Z takich ujawnianych przy rozmaitych okazjach wspomnień i opinii wynika także, iż w miarę upływu czasu, w miarę jak swoje szkoły opuszczają coraz to nowe roczniki absolwentów, wspomnienia radosne i pogodne zdarzają się coraz rzadziej, a coraz częściej dominuje w nich rozczarowanie i niechęć. (…)

###

SPIS TREŚCI:

 • Wprowadzenie
 1. Polska szkoła w perspektywie reform XX i XXI wieku
 2. Współczesna polska szkoła jako instytucja społeczna i jako środowisko wychowawcze
 3. Świat nowych mediów
 4. Szkoła wobec wyzwań współczesności
 5. Wymyślić szkołę na nowo
 6. Konceptualizacja badań
 7. Wirtualna przestrzeń badanych szkół
 8. Szkolna strona internetowa jako spiritus movens zmian
 9. Autorska propozycja zajęć warsztatowych dla nauczycieli i uczniów
 • Bibliografia
 • Netografia
 • Aneks

###

Recenzent:

 • dr hab. Joanna M. Łukasik, prof. UP

Opracowanie redakcyjne:

 • Danuta Adamczyk

Korekta:

 • Aleksandra Sadowska

Skład komputerowy:

 • Jarosław Dobrołowicz

Druk:

 • BookPress, Olsztyn (nakład: 100 egz.)

Wszystkie zdjęcia wykorzystane w publikacji pochodzą ze stron internetowych omawianych szkół

###