Zakwaszenie lub alkalizacja środowiska a specjacja wybranych metali w osadach dennych rzeki Bobrzy

10,00

Anna Rabajczyk

ZAKWASZENIE LUB ALKALIZACJA ŚRODOWISKA

A SPECJACJA WYBRANYCH METALI

W OSADACH DENNYCH RZEKI BOBRZY

Kielce 2011

Wydawca:

***

Format: B5 (164 x 234)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 364 strony

ISBN 978-83-60777-40-4

***

Opis

ZAKWASZENIE LUB ALKALIZACJA ŚRODOWISKA

A SPECJACJA WYBRANYCH METALI

W OSADACH DENNYCH RZEKI BOBRZY

Autor: Anna Rabajczyk

Kielce 2011

###

Przepływ energii i materii w środowisku stanowi o jego spójności, co oznacza, że procesy zachodzące w jednym elemencie środowiska oddziałują na pozostałe. Miarą przepływu energii i materii jest migracja, tj. przemieszczanie się substancji chemicznych w różnej postaci z jednego miejsca w inne. Intensywność tego procesu, a więc stan ilościowo-jakościowy strumienia przepływu, zależy od szybkości syntezy i rozkładu materii. (…)

dr hab. Anna Rabajczyk, prof. UJK

###

SPIS TREŚCI:

 • Wykaz skrótów
 1. Wprowadzenie
 2. Cel pracy
 3. Charakterystyka obszaru badań
 4. Metodyka
 5. Wyniki
 6. Dyskusja wyników
 7. Podsumowanie i wnioski
 • Załącznik 1 – tabele
 • Literatura
 • Spis tabel
 • Spis wykresów
 • Spis rysunków
 • Spis fotografii
 • Environmental Acidification and Alkalinization Versus Metal Speciation in the Bottom Sediments of the Bobrza River

###