Wpływ stałej stymulacji serca na wybrane parametry hemodynamiczne

11,00

Janusz Sielski

WPŁYW STAŁEJ STYMULACJI SERCA

NA WYBRANE PARAMETRY HEMODYNAMICZNE

Kielce 2012

****

Wydawcy:

Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie

&

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (165 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 108 stron

****

ISBN 978-83-60777-47-3

****

Opis

WPŁYW STAŁEJ STYMULACJI SERCA

NA WYBRANE PARAMETRY HEMODYNAMICZNE

Rozprawa habilitacyjna

Autor: Janusz Sielski

Kielce 2012

####

Podstawową rolą układu bodźcoprzewodzącego serca jest zapewnienie autonomii w zakresie powstawania i przewodzenia potencjałów czynnościowych prowadzących do odpowiednich cyklicznych skurczów mięśniówki serca. Strukturą nadrzędną układu bodźcoprzewodzącego jest węzeł zatokowy (węzeł zatokowo-przedsionkowy). Po raz pierwszy został opisany w 1907 roku przez Keitha i Flacka jako zorganizowane skupisko wyspecjalizowanych komórek położonych podnasierdziowo w górnej części prawego przedsionka. (…)

dr n. med. Janusz Sielski

####

SPIS TREŚCI:

 1. Wstęp
 2. Założenia i cele pracy
 3. Materiał i metodyka badań
 4. Metody analizy statystycznej
 5. Wyniki
 6. Omówienie i dyskusja
 7. Dyskusja
 8. Wnioski
 9. Piśmiennictwo
 • Aneks. Tabele
 • Streszczenie
 • Summary – Impact of permanent cardiac pacing on selected hemodynamic parameters

####

Recenzenci:

 • prof. dr hab. n. med. Marianna Janion – Świętokrzyskie Centrum Kardiologii Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. n. med. Zenon Gawor – Kliniczny Oddział Kardiologii Szpital im. M. Kopernika w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Opracowanie redakcyjne:

 • Olga Darewicz-Uberman

Projekt okładki:

 • Szymon Uberman

####