Zachowanie się stężeń jonów Mg2+ i Ca2+ we krwi i w żółci

9,00

Jerzy Krzewicki

ZACHOWANIE SIĘ STĘŻEŃ JONÓW Mg2+ I Ca2+

WE KRWI I W ŻÓŁCI U CHORYCH

PO PRZEBYCIU OSTREGO ZAPALENIA TRZUSTKI

Kielce 1995

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: A4 (205 x 295)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 55 stron

****

ISBN 83-86006-80-3

****

Opis

ZACHOWANIE SIĘ STĘŻEŃ JONÓW Mg2+ I Ca2+

WE KRWI I W ŻÓŁCI U CHORYCH

PO PRZEBYCIU OSTREGO ZAPALENIA TRZUSTKI

Autor: Jerzy Krzewicki

Kielce 1995

####

Pomiar stężeń magnezu nie należy do rutynowych badań laboratoryjnych. Trudności techniczne pomiaru sprawiły, że przez wiele lat mało interesowano się tym jonem w codziennej praktyce medycznej. Zniechęcało również do badań rzadkie występowanie osoczowego niedoboru magnezu z widocznymi objawami klinicznymi. Robert Whang z Kliniki Uniwersytetu Oklahoma napisał w swojej publikacji: „Hipomagnezemia jest prawdopodobnie najbardziej zaniedbanym zaburzeniem elektrolitowym we współczesnej medycynie”. Brak objawów klinicznych oraz normalny poziom magnezu w osoczu i w krwinkach wcale nie świadczą o wystarczających jego zasobach w ustroju i o prawidłowym rozmieszczeniu w tkankach i narządach. (…)

dr med. Jerzy Krzewicki

####

SPIS TREŚCI:

 1. Wstęp
 2. Założenia pracy
 3. Badania własne
 4. Wyniki
 5. Dyskusja
 6. Wnioski
 7. Piśmiennictwo
 8. Streszczenie
 9. Summary

####

Recenzje wydawnicze

 • prof. dr hab. Alina Hłyńczak – Katedra Biochemii i Chemii Uniwersytetu Szczecińskiego
 • prof. dr hab. med., czł. rzecz. PAN Włodzimierz S. Ostrowski – Instytut Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor techniczny

 • Zofia Steciak

Tłumaczenie angielskie

 • Andrzej Diniejko

Druk i oprawa

 • Zakłady Graficzne „Drogowiec” Kielce, ul. Sienna 2

####