Zawsze wśród ludzi

5,00

Bronisław Zbigniew Machura

ZAWSZE WŚRÓD LUDZI

Kielce 2000

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (162 x 237)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 248 stron z 56 zdjęciami czarno-białymi

****

ISBN 83-86006-39-0

****

 

Opis

ZAWSZE WŚRÓD LUDZI

Autor: Bronisław Zbigniew Machura

Kielce 2000

####

Wydano przy finansowej pomocy:

 • Komitetu Badań Naukowych w Warszawie
 • „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A.

####

Każdy człowiek żyje w określonej przestrzeni kulturowej i historycznej, a więc powinien mieć poczucie zakorzenienia w tradycji i nosić w sobie świadomość przeszłości, a po wtóre – pozostaje w pewnym systemie wartości etycznych. Wspomnienie dra Bronisława Zbigniewa Machury dają nam znakomitą ilustrację, jakie było jego pokolenie, jakie wówczas obowiązywały wartości w środowisku, w którym wyrastał, dojrzewał, a następnie podjął i kontynuował pracę zawodową lekarza oraz działalność społeczną. (…)

prof. dr hab. Adam Massalski

####

Pochodzę z dawnych kresów wschodnich, ale ścieżki i bieg mojego życia związane są z Kielcami, miastem, które zapisało piękną kartę w naszych dziejach. Józef Piłsudski powiedział: „Gdy znalazłem się w Magdeburgu, wspominałem Kielce jako marzenie młodości prześnionej… pierwsze uderzenie serca”. A Stefan Żeromski dla pokrzepienia serc i ducha w niezapomnianych „Syzyfowych pracach” opisał zmagania młodzieży w Klerykowie, która w cieniu starej katedry, Seminarium Duchownego i pałacu biskupiego walczyła o tożsamość narodową. (…)

dr n. med. Bronisław Zbigniew Machura

####

SPIS TREŚCI:

 • Słowo wstępne – Adam Massalski
 • Od autora
 1. Dzieciństwo w Zelwie
 2. Kielce – lata szkolne
 3. Harcerstwo
 4. Prefekt
 5. Wakacje na Śnieżnicy
 6. Rok 1939
 7. Czas Szczekocin
 8. Kraków – studia
 9. Kielce – wiek męski
 10. Spotkania z Janem Pawłem II
 11. U schyłku

####

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Marta Meducka
 • prof. dr hab. Krzysztof Urbański

Redaktor naukowy KTN:

 • prof. dr hab. Jerzy L. Olszewski

Redakcja:

 • Jerzy Daniel

Na okładce:

 • wykorzystano szkic wzgórza Karczówka Bolesława Cetnera oraz fotografię Krzysztofa Pęczalskiego

Opracowanie edytorskie:

Druk i oprawa:

####