Zbigniew Rubinowski (1929-1997)

30,00

ZBIGNIEW RUBINOWSKI

(1929-1997)

Redakcja naukowa: Anna Fijałkowska-Mader

Kielce 2018

Wydawca:

***

Format: B5 (164 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 192 strony + wkładka 13 stron papier kreda z 67 fotografiami

ISBN 978-83-60777-76-3

***

Opis

ZBIGNIEW RUBINOWSKI

(1929-1997)

Redakcja naukowa: Anna Fijałkowska Mader

Kielce 2018

###

Materiały posesyjne

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Oddział Świętokrzyski

Kielce, 11.10.2017 r.

###

(…) W roku tym (2017) zbiegły się dwie rocznice związane z osobą Zbigniewa Rubinowskiego: 60 lat temu rozpoczął pracę w Stacji Świętokrzyskiej Instytutu Geologicznego w Kielcach, 20 lat temu zginął tragicznie w Alpach Austriackich. 

Intencją autorów (…) publikacji było przybliżenie Czytelnikowi wybitnej postaci geologa, animatora życia naukowego, działacza na rzecz ochrony przyrody, alpinisty, polarnika, członka wielu rad, komisji, komitetów, towarzystw naukowych, nauczyciela, towarzysza wypraw wysokogórskich, a dla wielu… po prostu przyjaciela. (…)

dr Anna Fijałkowska-Mader

###

SPIS TREŚCI:

 • Słowo wstępne – Anna Fijałkowska-Mader
 1. Justyna Łukasik – Życiorys Zbigniewa Rubinowskiego
 2. Jerzy Gągol, Maria Nowak, Jan Urban, Tymoteusz Wróblewski – Zbigniew Rubinowski – badacz Ziemi i rzecznik jej ochrony
 3. Zbigniew Wójcik – Problematyka z zakresu historii nauki w dokonaniach doc. dr inż. Zbigniewa Rubinowskiego
 4. Adam Massalski – Docent Zbigniew Rubinowski (1929-1997) – działacz Kieleckiego Towarzystwa Naukowego
 5. Andrzej Rembalski – Udział docenta Zbigniewa Rubinowskiego w pracach Towarzystwa Przyjaciół Górnictwa, Hutnictwa i Przemysłu Staropolskiego w Kielcach
 6. Anna Fijałkowska-Mader – Działalność Zbigniewa Rubinowskiego w Oddziale Świętokrzyskim Polskiego Towarzystwa Geologicznego
 7. Elżbieta Stec – Współdziałanie Zbigniewa Rubinowskiego z Oddziałem Świętokrzyskim PTTK i Kołem Przewodników Świętokrzyskich w Kielcach
 8. Wojciech Kapturkiewicz – O Zbyszku Rubinowskim – autorytecie, starszym koledze i przyjacielu
 9. Andrzej Paulo – Antarktyczny epizod
 10. Tymoteusz Wróblewski – Miedzianka w Górach Świętokrzyskich
 • Aneks – Fotografie i rysunki w kolorze

###