Ziemia buska

26,00

ZIEMIA BUSKA

Redakcja: Cezary Jastrzębski, Piotr Kaleta, Krzysztof Lorek

Kielce 2015

Wydawca:

WYDAWNICTWO ŚWIATOWID

***

Format: B5 (170 x 232)

Oprawa: twarda, szyta, folia błysk

Objętość: 152 strony na papierze kreda – album z 180 fotografiami

ISBN 978-83-62509-11-9

***

Opis

ZIEMIA BUSKA

Album

Redakcja: Cezary Jastrzębski, Piotr Kaleta, Krzysztof Lorek

Kielce 2015

###

Powiat buski położony jest w południowej części województwa świętokrzyskiego , w malowniczej krainie zwanej popularnie Ponidziem. Pod względem fizyczno-geograficznym należy do makroregionu Niecka Nidziańska, która od północnego wschodu graniczy z Wyżyną Krakowsko-Częstochowską, w kierunku południowo-wschodnim otwiera się ku Kotlinie Sandomierskiej. Dominują tu tereny równinne, choć nie brak też obszarów lekko pofałdowanych. Bogactwem geologicznym tej ziemi są złoża gipsu i siarki oraz wyjątkowych wód leczniczych: siarczkowych i solanek jodkowo-bromkowych. Zasoby te przyczyniły się do powstania i rozwoju lecznictwa kuracyjnego w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju, które posiadają status ośrodków uzdrowiskowych. (…)

dr Cezary Jatrzębski

Piotr Kaleta

Krzysztof Lorek

###

SPIS TREŚCI:

  • Ponidzie – Wojciech Belon (wiersz)
  1. Powiat buski
  2. Miasto i Gmina Busko-Zdrój
  3. Gmina Gnojno
  4. Gmina Nowy Korczyn
  5. Gmina Pacanów
  6. Gmina Solec-Zdrój
  7. Miasto i Gmina Stopnica
  8. Gmina Tuczępy
  9. Gmina Wiślica

###