Dobroczynność i pomoc społeczna na ziemiach polskich w XIX, XX i na początku XXI wieku, Tom I

10,00

DOBROCZYNNOŚĆ I POMOC SPOŁECZNA

NA ZIEMIACH POLSKICH

W XIX, XX I NA POCZĄTKU XXI WIEKU

TOM I

Redakcja naukowa: Marek Przeniosło

Kielce 2008

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (165 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 305 stron

****

ISBN 978-83-60777-22-0

****

 

Opis

DOBROCZYNNOŚĆ I POMOC SPOŁECZNA

NA ZIEMIACH POLSKICH

W XIX, XX I NA POCZĄTKU XXI WIEKU

TOM I

Redakcja naukowa: Marek Przeniosło

Kielce 2008

####

Publikacja ukazała się dzięki pomocy finansowej:

 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego
 • Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego w Kielcach
 • Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty
 • Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach
 • Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej
 • Darczyńców, którzy przekazali 1% podatku dochodowego na rzecz Kieleckiego Towarzystwa Naukowego

####

Życie wybitnych osobistości, historia konfliktów zbrojnych – to zagadnienia cieszące się na ogół dużą popularnością wśród badaczy. Podobnie jest i z niektórymi innymi wątkami z naszych dziejów. Codzienna, często bardzo żmudna praca, mająca na celu pomoc potrzebującym, na ogół wzbudza mniejsze zainteresowanie. Właśnie ta okoliczność legła u podstaw pomysłu zorganizowania konferencji naukowej, której zadanie byłoby zainicjowanie w środowisku historycznym szerszej dyskusji nad problemem dobroczynności i pomocy społecznej na ziemiach polskich. (…)

prof. dr hab. Marek Przeniosło

####

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp – Marek Przeniosło
 1. Maria Korybut-Marciniak – Towarzystwa dobroczynne w pierwszej połowie XIX wieku w guberniach północno-zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego
 2. Lidia Michalska-Bracha – Lwowskie inicjatywy dobroczynne na rzecz „ubogich a zasłużonych” po powstaniu styczniowym
 3. Krzysztof Latawiec – Rosyjskie instytucja dobroczynne w Królestwie Polskim między powstaniem styczniowym a I wojną światową. Zarys problematyki
 4. Jacek Legieć – Działalność Komitetu Wielkiej Księżnej Elżbiety w Królestwie Polskim w latach 1914-1915
 5. Urszula Oettingen – Działalność dobroczynna ziemiaństwa w Królestwie Polskim w latach I wojny światowej – problem badawczy
 6. Adam Stoksik – Główny Komitet Ratunkowy w Lublinie 1915-1918
 7. Marek Przeniosło – Pomoc społeczna na terenie Galicji w początkach niepodległości (1918-1919)
 8. Elżbieta Słabińska – Kielczanie wobec problemu bezrobocia w mieście w okresie międzywojennym
 9. Sebastian Piątkowski – Pomoc społeczna i działalność charytatywna w gettach dystryktu radomskiego (1939-1942)
 10. Jerzy Gapys – Działalność duchowieństwa diecezjalnego w strukturach Polskiego Czerwonego Krzyża w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945
 11. Dariusz Jarosz – Władze Polski Ludowej wobec dobroczynności i działalności filantropijnej 1945-1950
 12. Ryszard Gryz – W drodze do uzdrowienia stosunków w „Caritas”. Sprawa unicestwienia kościelnego „Caritasu” na Kielecczyźnie w 1950 roku
 13. Aleksander Juźwik – Dzieci i młodzież – podmiot opieki charytatywnej w Polsce i na emigracji w latach 1945-1950
 14. Anna Kania, Czesław Siekierski – Polityka społeczna i pomoc Unii Europejskiej w wymiarze regionalnym i światowym
 15. Dorota Ławniczak – Budowanie przyjaznego systemu pomocy dziecku i jego rodzinie w Kielcach
 • Indeks osób

####

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Jarosław Kita
 • prof. dr hab. Zbigniew Eugeniusz Niebelski

Koordynator naukowy konferencji:

 • prof. dr hab. Marek Przeniosło

Sekretarz naukowy konferencji:

 • Adam Stoksik

Redakcja, korekta:

 • Katarzyna Zielińska

Indeks:

 • Bożena Kosno

Tłumaczenie na język angielski:

 • Andrzej Diniejko

Projekt okładki:

 • Mateusz Stradomski

Skład:

 • Magdalena Warszawa

####