Społeczeństwo i kultura w regionie świętokrzyskim w XIX i XX wieku

10,00

SPOŁECZEŃSTWO I KULTURA

W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

W XIX I XX WIEKU

Redakcja naukowa: Urszula Oettingen, Jerzy Szczepański

Kielce 2009

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (165 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 230 stron

****

ISBN 978-83-60777-30-5

****

Opis

SPOŁECZEŃSTWO I KULTURA

W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

W XIX I XX WIEKU

Redakcja naukowa: Urszula Oettingen, Jerzy Szczepański

Kielce 2009

####

Kolejna publikacja dotycząca dziejów regionu świętokrzyskiego zawiera czternaście artykułów. Ich autorami są historycy związani z działalnością Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Tym razem są to teksty prezentujące różnorodne zjawiska mieszczące się w szerokim pojęciu kultury. Wśród nich znalazły się dwa artykuły dotyczące odbicia w pamięci zbiorowej postaci Stefana Czarnieckiego i jego roli w umacnianiu świadomości narodowej. (…)

dr hab. Urszula Oettingen, prof. UJK

prof. dr hab. Jerzy Szczepański

####

Publikacja ukazała się dzięki wsparciu finansowemu:

 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego
 • Darczyńców, którzy przekazali 1% podatku dochodowego na rzecz Kieleckiego Towarzystwa Naukowego

####

SPIS TREŚCI:

 • Słowo wstępne – Urszula Oettingen, Jerzy Szczepański
 1. Cezary Jastrzębski – Zainteresowanie Czarncą w dobie rozbiorowej
 2. Ryszard Biskup – Prasa rządowa na terenie województw krakowskiego i kieleckiego w czasach Księstwa Warszawskiego i pierwszych latach Królestwa Polskiego
 3. Hubert Mazur – Księgozbiory duchowieństwa parafialnego w świetle akt Kontroli Skarbowej przy sądach Guberni Radomskiej w Kielcach
 4. Katarzyna Ryszewska – Franciszek Maksymilian Sobieszczański jako prekursor badań archeologicznych na obszarze międzyrzecza Wisły i Pilicy
 5. Mariusz Nowak – Zainteresowania naukowe i artystyczne malarza Józefa Deskura z Sancygniowa (1861-1915)
 6. Magdalena Książek – Społeczna działalność kielczan na rzecz Towarzystwa Kolonii Letnich w latach 1905-1914
 7. Barbara Szabat – Biblioteki Polskiej Macierzy Szkolnej w guberni kieleckiej w latach 1906-1907
 8. Grzegorz Liebrecht – Zagadnienie polskości w poglądach Augustyna Łosińskiego biskupa kieleckiego (1910-1937)
 9. Małgorzata Przeniosło – Rada Opiekuńcza Powiatu Iłżeckiego 1919-1920
 10. Ireneusz Ciosek – Sport klubowy jako element kultury fizycznej społeczeństwa Kielc w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939)
 11. Tadeusz Banaszek – Działalność kulturalno-oświatowa w jednostkach Wojska Polskiego na terenie województwa kieleckiego w latach 1919-1939
 12. Urszula Oettingen – Upamiętnienie postaci Stefana Czarnieckiego w Czarncy w latach trzydziestych XX wieku
 13. Sebastian Piątkowski – Zapomniane ofiary. O przestępcach kryminalnych i ich losach w Radomskiem w pierwszym roku okupacji hitlerowskiej
 14. Jerzy Gapys – Działalność charytatywna duchowieństwa diecezjalnego w Radzie Głównej Opiekuńczej w diecezji kieleckiej w latach 1940-1944
 • Indeks nazwisk

####

Recenzenci:

 • prof. zw. dr hab. Albin Koprukowniak
 • prof. dr hab. Jarosław Kita

Korekta:

 • Małgorzata Matlak

Indeks:

 • Małgorzata Matlak

Skład:

Projekt okładki:

 • Michał Niewiński

Druk:

####