Ziemia Kielecka na pocztówkach PTTK (twarda oprawa)

140,00

Krzysztof Lorek, Marcin Lorek

ZIEMIA KIELECKA

NA POCZTÓWKACH

POLSKIEGO TOWARZYSTWA

TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

Katalog

Kielce 2022

****

Wydawca:

Wydawnictwo Światowid

****

Format: A4 (215 x 304)

Oprawa: twarda, szyta, folia mat

Objętość: 376 stron

****

ISBN 978-83-62509-31-7

****

Opis

ZIEMIA KIELECKA

NA POCZTÓWKACH

POLSKIEGO TOWARZYSTWA

TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

Katalog

Autorzy: Krzysztof Lorek, Marcin Lorek

Kielce 2022

####

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp
 1. Pocztówka jako dokument życia społecznego
 2. Kilka słów z historii Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
 3. Z historii Zakładu Foto-Pam w Jaśle
 4. Proces wydawania widokówek
 5. Informacje umieszczone przez wydawcę na pocztówkach
 6. Pocztówki PTTK
 7. Ziemia Kielecka na pocztówkach PTTK  w/g podziału administracyjnego do 31.05.1975 r.
 8. Pocztówki oddziałów PTTK z terenu województwa kieleckiego
 9. Katalog pocztówek
 10. Ciekawostki
 • Noty biograficzne wybranych autorów zdjęć związanych z Kielecczyzną i zakładem Foto-Pam w Jaśle
 • Indeks autorów zdjęć wykorzystanych na pocztówkach PTTK o numerach NEP zaczynających się na 4-…
 • Indeks miejscowości i obiektów krajoznawczych pokazanych na pocztówkach PTTK o numerach NEP zaczynających się na 4-…
 • Bibliografia

####

Redakcja:

 • Krzysztof Lorek
 • Marcin Lorek

Skład, łamanie i redakcja techniczna:

 • Marcin Lorek

Korekta:

 • Marta Lorek

Konsultacja naukowa:

 • dr hab. Tomisław Giergiel – Muzeum Zamkowe w Sandomierzu
 • dr Paweł Wolańczyk – Muzeum Historii Kielc w Kielcach
 • Wojciech Mazan – Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Krzysztof Skarżycki – Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
 • Andrzej Dąbrowski – Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
 • Jacek Jackowski – Redaktor naczelny czasopism „Filokartysta”

Projekt okładki:

 • Krzysztof Lorek
 • Marcin Lorek

Na okładce:

 • Pocztówki o numerach 4-002, 4-076, 4-106 ze zbioru Krzysztofa Lorka

Druk i oprawa:

 • Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

####