Język – człowiek – świat. Różne aspekty komunikacji międzyludzkiej

30,00

JĘZYK – CZŁOWIEK – ŚWIAT

RÓŻNE ASPEKTY KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ

redakcja naukowa: Ewa Boksa, Agnieszka Rosińska-Mamej, Joanna Senderska

Kielce 2016

Wydawca:

 

Format: B5 (165 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 237 stron

Opis

JĘZYK – CZŁOWIEK – ŚWIAT

RÓŻNE ASPEKTY KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ

Redakcja naukowa: Ewa Boksa, Agnieszka Rosińska-Mamej, Joanna Senderska

Kielce 2016

 

„Z przyjemnością przedstawiamy Czytelnikom zbiór studiów zatytułowany >>Język – człowiek – świat. Różne aspekty komunikacji międzyludzkiej<<, poświęcony różnego typu zagadnieniom związanym z bogatą i złożoną problematyką porozumiewania się między przedstawicielami gatunku ludzkiego. Na tom składają się artykuły przygotowane zarówno przez doświadczonych językoznawców i literaturoznawców, jak i przez młodych naukowców, słuchaczy i absolwentów studiów doktoranckich, a także studentów studiów magisterskich i licencjackich. Artykuły te poruszają fascynujące, wieloaspektowe zagadnienie komunikacji międzyludzkiej, w której wykorzystywany jest nie tylko kod werbalny, lecz także – wspierające go, a czasem również zastępujące – inne kody. (…)”

dr Ewa Boksa

dr Agnieszka Rosińska-Mamej

dr hab. Joanna Senderska

 

ZAWARTOŚĆ:

 1. Ewa Boksa, Agnieszka Rosińska-Mamej, Joanna Senderska – Słowo wstępne
 2. Anna Chudzik – Formy reakcji zwrotnych w internetowych portalach społecznościowych
 3. Estera Głuszko-Boczoń – Fenomen (nie)mówienia i (bez)głośnego krzyku w Przemianie Franza Kafki i Blaszanym bębenku Güntera Grassa
 4. Dominika Izdebska-Długosz – Komunikacja ukraińskojęzycznych studentów w języku polskim i jej zakłócenia
 5. Diana Jagodzińska – Akt prawny jako instrukcja obsługi świata – o funkcjach języka w tekstach prawnych
 6. Aleksandra Kasprzyk – Metonimia 'TWARZ ZA OSOBĘ' w kontekście językowo-kulturowym
 7. Barbara Kilijańska – Czasopisma naukowe w systemie komunikacji naukowej: geneza, ewolucja, typologia
 8. Małgorzata Krzysztofik – „Śmierć i życie w mocy języka” – ks. Jana Morawskiego traktat O umartwieniu języka (1695)
 9. Kamila Kuros-Kowalska, Natalia Moćko – Poprawność językowa i jej wpływ na komunikację wśród dzieci i młodzieży ze szkół polskich za granicą
 10. Rafał Maćkowiak Soniaki, hardkorowcy i casuale, czyli o leksyce w komunikacji graczy konsolowych
 11. Edyta Manasterska-Wiącek – Przekład jako echo oryginału – czy to możliwe?
 12. Agnieszka Masny – Czy mikroblogi to alternatywny sposób komunikacji muzealnej? Na przykładzie kontaktów muzeów narodowych z odbiorcami na Twitterze
 13. Katarzyna Ostrowska – Właściwości językowe dyskursu internetowego na podstawie analizy wypowiedzi z portalu Facebook.com
 14. Monika Pakura – Różne aspekty polsko-romskiej komunikacji
 15. Marcin Pawlicki – Sugestia w manipulacji, manipulacja w sugestii
 16. Marek Ruszkowski – O projekcie Słownika językowych problemów normatywnych (województwo świętokrzyskie)
 17. Joanna Senderska – O społeczności i języku użytkowników Polskiego forum o socjonice
 18. Martyna Siwak – Elementy parajęzyka wskazówką do wykrycia kłamstwa
 19. Anna Stefan – Substytucje fonetyczne w procesie nabywania kompetencji językowej u dzieci
 20. Mateusz Szurek – Testowanie kompetencji lingwistycznej dziecka bilingwalnego. Studium przypadku czternastoletniego chłopca z Australii
 21. Izabela Więcek-Poborczyk – Wariantywność współczesnej wymowy polskiej (wybrane konteksty fonetyczne)

Abstracts

Noty o autorach