Auksologia a promocja zdrowia, Tom 3

5,00

AUKSOLOGIA

A

PROMOCJA ZDROWIA

TOM 3

Redakcja naukowa: Andrzej Jopkiewicz

Kielce 2004

****

Wydawcy:

Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie

&

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

&

Akademia Świętokrzyska

****

Format: B5 (170 x 240)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 366 stron

****

ISBN 83-86006-72-2

****

Opis

AUKSOLOGIA

A

PROMOCJA ZDROWIA

TOM 3

Redakcja naukowa: Andrzej Jopkiewicz

Kielce 2004

####

Wydano z funduszów:

 • Akademii Świętokrzyskiej

####

Konieczność diagnozowania rozwoju dzieci, młodzieży, śledzenie zmian zachodzących w całym okresie ontogenezy – od chwili poczęcia aż do śmierci – jest głównym celem auksologii. Dyscyplina ta nie ma długoletniej historii, sięga zaledwie początków ubiegłego wieku, jednak na skutek zmian zachodzących we współczesnym świecie nieustannie poszerza obszar zainteresowań badawczych. (…)

prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz

####

SPIS TREŚCI:

 • Wprowadzenie – Andrzej Jopkiewicz

KINETYKA I DYNAMIKA ROZWOJU FIZYCZNEGO I MOTORYCZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ASPEKCIE UWARUNKOWAŃ GENETYCZNYCH, PRAGENETYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH

 1. Małgorzata Bogdańska-Bodych – Postawa ciała chłopców w okresie pokwitania
 2. Anna Burdukiewicz – Wpływ tempa dojrzewania płciowego na rozwój podskórnej tkanki tłuszczowej i komponentów budowy ciała dziewcząt
 3. Anna Burdukiewicz, Krystyna Śliwa, Wincenty Śliwa – Postawa ciała w aspekcie zróżnicowania wskaźnika BMI
 4. Stanisław Gołąb – Wskaźniki masy ciała a sprawność motoryczna dzieci i młodzieży
 5. Bohdan Gworys, Wiesław Kurlej, Krystian Porwolik – Badania ciągłe nad rozwojem fizycznym noworodków wrocławskich
 6. Justyna Jakóbczak – Postawa ciała dziewcząt w wieku 8-12 lat
 7. Andrzej Jopkiewicz, Agnieszka Przychodni, Małgorzata Markowska – Cechy budowy morfologicznej a wydolność fizyczna studentów
 8. Paweł Kijo – Zmiany w poziomie sprawności motorycznej dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat
 9. Wiesław Kurlej, Bohdan Gworys, Krystian Porwolik, Michał Porwolik – Ocena zaawansowania rozwoju na podstawie wyrzynania się siekaczy mlecznych
 10. Andrzej Malinowski, Dorota Frenzel – Wielkość łuków zębowych w wieku młodzieńczym
 11. Olga Władimirowna Marfina – Rozwój fizyczny i potencjał adaptacyjny noworodków z Republiki Białorusi (w języku rosyjskim)
 12. Janina Miałkowska, Jadwiga Pietraszewska – Powiązania cech somatycznych i zdolności siłowych u dzieci wiejskich w okresie pokwitania
 13. Irmina Mięsowicz, Andrzej Jopkiewicz – Diagnoza auksologiczna uczniów klas młodszych w aspekcie reformy szkolnej
 14. Grzegorz Nowicki, Rafał Nowicki – Wysklepienie stóp u kobiet wykonujących różne zawody
 15. A.Ł. Purundżan, I.A. Chomiakowa, M.A. Niegasziewa, Ł.W. Zadorożnaja – Przebieg procesów wzrastania jako czynnik zróżnicowania morfologicznego (w języku rosyjskim)
 16. Małgorzata Resiak, Józef Drabik – Sprawność fizyczna dzieci u progu szkoły podstawowej o skrajnym stopniu otłuszczenia ciała
 17. Lidia Iwanowna Tiegako – Rozwój fizyczny dzieci z Białorusi jako miernik zdrowia i statusu biologicznego (w języku rosyjskim)
 18. Adam Wilczewski – Społeczne i rodzinne uwarunkowania wieku menarche dziewcząt bialskopodlaskich
 19. Ryszard Żarów, Maria Chrzanowska, Barbara Cichocka, Stanisław Gołąb, Aleksandra Matusik – Wiek menarche a wielkość dorastania wysokości ciała dziewcząt

TENDENCJA PRZEMIAN W ROZWOJU FIZYCZNYM DZIECI I MŁODZIEŻY

 1. Lidia Cymek, Franciszek Ronowski, Bogdan Zaworski – Dzieci koszalińskie w świetle badań antropometrycznych z 1978, 1988 i 1998 roku
 2. Andrzej Jopkiewicz – Zmiany sekularne wybranych cech morfofunkcjonalnych studentów Akademii Świętokrzyskiej
 3. Małgorzata Kamińska-Czakłosz – Zmiany w rozwoju fizycznym dzieci przedszkolnych z Torunia na przestrzeni 25 lat
 4. Iwona Palczewska, Ilona Szilágyi-Pągowska, Katarzyna pawlik-Chmielewska – Trend sekularny wzrastania dzieci i młodzieży warszawskiej w ciągu ostatnich dwudziestu lat
 5. Joanna Rodziwicz-Gruhn, Maria Pyzik – Tendencja przemian wieku występowania pierwszej miesiączki u kobiet urodzonych w latach 1930-1989
 6. Małgorzata Roślak, Henryk Stolarczyk, Jadwiga Grabowska – Częstość występowania niedoboru i nadmiaru masy ciała dzieci łódzkich na przestrzeni lat 1978-1994
 7. Jarosław Rożnowski, Władimir Bożiłow, Bohdan Gworys, Sławomir Jeka, Wojciech Czarny, Robert Czaja – Siatki centylowe dzieci wiejskich z Pomorza w wieku 7-15 lat. Porównanie z odpowiednimi siatkami dla dzieci wiejskich z Kujaw i Pomorza z IMiDz
 8. Bogdan Zaworski – Tendencja przemian w rozwoju fizycznym dzieci kaszubskich z Chmielna, Mirachowa i Staniszewa (pow. kartuski)

ODRĘBNOŚCI ROZWOJOWE DZIECI I MŁODZIEŻY Z RÓŻNYMI ODCHYLENIAMI W STANIE ZDROWIA

 1. Bogusław Antoszewski, Aneta Sitek – Warunki środowiskowo-zdrowotne ciężarnych kobiet a parametry urodzeniowe potomstwa z wadą rozszczepową
 2. Barbara Garanty-Bogacka, Małgorzata Syrenicz, Beata Krupa, Joanna Goral, Wiesława Wieczorek, Aneta Gębala – Rozwój fizyczny dzieci z nieprawidłową tolerancją glukozy i cukrzycą typu 2
 3. Beata Krupa, Barbara Garanty-Bogacka, Małgorzata Syrenicz, Wiesława Wieczorek – Rozwój fizyczny otyłych dziewcząt z przedwczesnym pubarche
 4. Wiesław Kurlej, Bohdan Gworys, Krystian Porwolik, Michał Porwolik – Wpływ stanu okołoporodowego noworodków na ich dalszy rozwój (do 6 roku życia)
 5. Anna Makarczuk, Paweł Kijo – Wady postawy ciała uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
 6. Aneta Sitek, Julia Kruk-Jeromin – Wpływ wybranych czynników genetycznych i niegenetycznych na stan biologiczny noworodków. Parametry urodzeniowe ciała dzieci z połowiczą mikrosomią twarzy
 7. Elżbieta Żądzińska, Beata Lubowiedzka, Magdalena Wochna-Sobańska – Wybrane cechy niemetryczne uzębienia dzieci z zespołem Downa

BIOLOGICZNE I PSYCHOSPOŁECZNE ASPEKTY STARZENIA SIĘ

 1. Andrzej Jopkiewicz – Przejawy procesu starzenia – regres i inwolucja sprawności motorycznej człowieka
 2. Maria Kaczmarek – Subiektywne poczucie satysfakcji życiowej u kobiet i mężczyzn w okresie pokwitania
 3. Maria Kaczmarek, Katarzyna Łącka, Magdalena Skrzypczak, Ilona Gradecka-Kubik – Hormonalne i metaboliczne efekty starzenia się a parametry morfologiczne i fizjologiczne u 50-cio i 60-cio letnich mężczyzn

PROMOCJA ZDROWIA

 1. Andrzej Malinowski – Biologiczno-antropologiczne i pedagogiczne aspekty promocji zdrowia i waleologii
 2. Edyta Suliga – Inicjacja seksualna i stosowanie środków antykoncepcyjnych wśród studentów I roku Akademii Świętokrzyskiej
 3. Edyta Suliga – Ocena sposobu żywienia studentów I roku Akademii Świętokrzyskiej
 4. Iwona Wronka, Romana Chmara-Pawlińska – Sposób żywienia i stan odżywienia studentek z rejonu Polski południowej
 • Indeks osób

####

Redakcja naukowa:

 • Andrzej Jopkiewicz

Recenzenci:

 • Maria Kaczmarek, UAM w Poznaniu
 • Konstanty Sawicki, Uniwersytet Szczeciński

Opracowanie edytorskie:

 • Wydawnictwo GENS w Kielcach

Tłumaczenie na język angielski:

 • Anna Pastuszko

Skład:

 • Stanisław Rogala

####