Auksologia a promocja zdrowia, Tom 6

30,00

AUKSOLOGIA

A

PROMOCJA ZDROWIA

TOM 6

redakcja naukowa: Andrzej Jopkiewicz, Stanisław Nowak, Agata M. Jopkiewicz

Kielce 2016

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (164 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 260 stron

****

ISBN 978-83-60777-64-0

****

Opis

AUKSOLOGIA

A

PROMOCJA ZDROWIA

TOM 6

redakcja naukowa: Andrzej Jopkiewicz, Stanisław Nowak, Agata M. Jopkiewicz

Kielce 2016

####

Szósty tom serii „Auksologia i promocja zdrowia” związany z jubileuszem 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Andrzeja Jopkiewicza.

####

Badania w zakresie antropologii ontogenetycznej – od przeszło półwiecza obejmowane nazwą auksologicznych – zapoczątkowane zostały w Polsce jeszcze na przełomie XIX i XX wieku, chociaż formalnie termin auksologia wprowadził nieco później po raz pierwszy Paul Godin – francuski lekarz i antropolog.Istotny wkład w rozwój tej dyscypliny w Polsce wniosły największe ośrodki naukowe, a zwłaszcza poznański, krakowski, wrocławski i warszawski, ale ważną rolę odegrały także ośrodki mniejsze, takie jak: lubelski, łódzki czy kielecki. (…)

prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz

dr Stanisław Nowak

dr Agata Maria Jopkiewicz

####

SPIS TREŚCI:

 1. Andrzej Jopkiewicz, Stanisław Nowak, Agata M. Jopkiewicz – Wprowadzenie
 2. Agata Maria Jopkiewicz – Jubileusz 45-lecia pracy naukowej Profesora Andrzeja Jopkiewicza
 3. Andrzej Jopkiewicz, Andrzej Malinowski – Początki auksologii i kierunki badań prowadzonych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ośrodka kieleckiego

Mierniki zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży i ich praktyczne zastosowanie

 1. Stanisław Nowak, Andrzej Jopkiewicz – Rozwój motoryczny dziecka do 7 roku życia – możliwości stymulacji i oceny
 2. Agata Maria Jopkiewicz, Andrzej Jopkiewicz, Tomasz Błaszkiewicz, Klaudia Pożoga – Poziom rozwoju psychomotorycznego dzieci kieleckich rozpoczynających naukę szkolną
 3. Małgorzata Markowska, Agnieszka Przychodni, Magdalena Lelonek – Aktywność fizyczna 6-letnich dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych lub szkolnych na terenie Polski
 4. Magdalena Lelonek, Małgorzata Markowska, Agnieszka Przychodni – Zmiany siłowych zdolności motorycznych u 13-14-letnich chłopców
 5. Andrzej Jopkiewicz, Agata Maria Jopkiewicz, Miroslav Kopecky – Zróżnicowanie społeczne aktywności fizycznej młodzieży gimnazjalnej
 6. Renata Orawiec, Andrzej Jopkiewicz, Stanisław Tuzinek – Wczesna diagnostyka podstawą sukcesu w profilaktyce i leczeniu wad postawy ciała u dzieci

Mierniki stanu biologicznego osób dorosłych

 1. Andrzej Jopkiewicz, Stanisław Nowak, Karol Görner – Sprawność fizyczna ukierunkowana na zdrowie (H-RF) mężczyzn z populacji kieleckiej
 2. Andrzej Jopkiewicz, Jacek Gawron – Związek między aktywnością fizyczną a występowaniem nadwagi i otyłości u osób dorosłych z województwa świętokrzyskiego
 3. Andrzej Jopkiewicz, Jacek Gawron – Częstość występowania nadwagi i otyłości u osób dorosłych w wieku 20-59 lat
 4. Magdalena Lelonek, Agnieszka Przychodni, Małgorzata Markowska – Przegląd wybranych trendów związanych z kształtowaniem kondycji fizycznej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
 5. Piotr Wróblewski, Dorota Kamień – Bezpieczne kształtowanie wydolności krążeniowo-oddechowej i podstawowe elementy treningu zdrowotnego osób dorosłych
 6. Andrzej Jopkiewicz, Jakub Pawłowski – Gęstość mineralna kości a jakość życia kobiet w wieku pomenopauzalnym
 7. Agata Maria Jopkiewicz, Jakub Pawłowski, Katarzyna Pawłowska – Suplementacja witaminy D jako profilaktyka chorób cywilizacyjnych
 8. Szymon Jopkiewicz – Problemy efektywności systemu ochrony zdrowia w aspekcie jakości relacji usługowej

####

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Andrzej Malinowski
 • prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz

Opracowanie redakcyjne, korekta:

 • Małgorzata Marchlewicz

Tłumaczenie na język angielski:

 • Ludmiła Walaszczyk

Formatowanie komputerowe:

 • Marzena Buksińska

Druk:

####