Debaty Świętokrzyskie Vol. 3

50,00

DEBATY

ŚWIĘTOKRZYSKIE

VOL. 3

Redakcja naukowa: Krzysztof Bracha

Kielce 2020

****

Wydawcy:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

&

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (164 x 235)

Oprawa: miękka ze skrzydełkami, klejona, folia błysk

Objętość: 302 strony

ISBN 978-83-7133-871-7

ISBN 978-83-60777-85-5

****

 

Opis

DEBATY ŚWIĘTOKRZYSKIE

VOL. 3

Redakcja naukowa: Krzysztof Bracha

Kielce 2020

####

####

„200 lat kasaty Świętego Krzyża. Kasata opactwa benedyktyńskiego ze Świętego Krzyża na Łyścu w 1819 r. Przyczyny, przebieg i konsekwencje”.

Materiały z konferencji odbytej na Św. Krzyżu w dniach 31.05-1.06.2019 r.

####

(…) Teksty w prezentowanej monografii zbiorowej są pokłosiem odbytej konferencji. Umieściliśmy je w ramach wydawanej od 2014 roku serii „Debaty Świętokrzyskie”, wydawnictwa, które dokumentuje działalność Interdyscyplinarnego Zespołu do Badań Dziedzictwa Kulturowego Świętego Krzyża. (…)

prof. dr hab. Krzysztof Bracha

####

SPIS TREŚCI:

 • Krzysztof Bracha – Przedmowa
 1. Justyna Dziadek – Losy rękopisów Postylli Mikołaja Włoskiego (I poł. XV w.) po kasacie opactwa łysogórskiego i rozproszeniu biblioteki
 2. Krzysztof Bracha – Brewiarz z końca XV w. w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach
 3. Andrzej Kwaśniewski – Inkunabuły i starodruki łysogórskie w zbiorach bibliotek polskich
 4. Paweł Zając – Oświeceniowa krytyka zakonów i intelektualne przygotowanie wieku kasat
 5. Jerzy Kaliszuk – Losy rękopisów średniowiecznych z klasztoru świętokrzyskiego po 1819 roku
 6. Adam Massalski – Niektóre administracyjno-społeczne konteksty kasaty klasztoru na Świętym Krzyżu w odniesieniu do terenów pomiędzy Pilicą a Wisłą
 7. Cezary Jastrzębski – Pokasacyjne wyposażenie klasztoru świętokrzyskiego w świetle XIX-wiecznych relacji podróżniczych
 8. Wiesław Caban, Lidia Michalska-Bracha – Powstanie styczniowe na Świętym Krzyżu. Przebieg – konsekwencje – pamięć i pamiętnikarze
 9. Stanisław Wiech – Kasat ciąg dalszy. Likwidacja klasztorów w Królestwie Polskim w 1864 roku
 10. Antoni Maziarz – Starania benedyktynów o odzyskanie klasztoru świętokrzyskiego w latach 1919-1922
 11. Jacek Legieć – Pobyt Członków Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w więzieniu na Świętym Krzyżu (w świetle przekazów ukraińskich)
 12. Marek Jedynak – Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu podczas II wojny światowej
 13. Katarzyna Jedynak – Niemiecki obóz dla jeńców sowieckich na Świętym Krzyżu
 14. Jarosław Różański – Główne pola działalności Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu w latach 1936-2016
 15. Marek Jedynak – Kryptonim „Jowisz” – inwigilacja Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu przez organy bezpieczeństwa PRL (1952-1970)
 16. Czesław Hadamik – Konsekwencje kasaty klasztoru benedyktynów we współczesnym krajobrazie kulturowym Łysej Góry
 17. Henryk Suchojad – Gabinet Świętokrzyski w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach. Idea powstania i charakterystyka kolekcji
 18. Dariusz Malajka – Święty Krzyż – 200 lat po kasacie. Trudności i perspektywy
 19. Czesław Hadamik – Wystawa „Dzieje oblężenia. W dwusetną rocznicę kasaty opactw a benedyktynów na Łysej Górze , 1819-2019”. Komentarz autorski

####

Recenzent:

 • dr hab. prof. emer. IH PAN Warszawa Tadeusz M. Trajdos

Na okładce:

 • Rycina z widokiem klasztoru świętokrzyskiego z kroniki o. Marcina Kwiatkiewicza, Krzyż święty na świetney górze Świętokrzyskiej Łysiec nazwaney w Sendomirskim województwie, Kraków: w druk. Mikołaja Aleksandra Schedla, 1690

Redakcja techniczna:

 • Leszek Dziedzic

Projekt okładki:

 • Marcin Sadowski

Skład:

 • Jacek Słowik

Korekta autorska:

 • Krzysztof Bracha

Druk i oprawa:

####