Dobroczynność i pomoc społeczna na ziemiach polskich w XIX, XX i na początku XXI wieku, Tom II

10,00

DOBROCZYNNOŚĆ

I

POMOC SPOŁECZNA

NA ZIEMIACH POLSKICH

W XIX, XX I NA POCZĄTKU XXI WIEKU

TOM II

Redakcja naukowa: Małgorzata Przeniosło, Marek Przeniosło

Kielce 2010

Wydawca:

Format: B5 (165 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 260 stron

Opis

DOBROCZYNNOŚĆ

I

POMOC SPOŁECZNA

NA ZIEMIACH POLSKICH

W XIX, XX I NA POCZĄTKU XXI WIEKU

TOM II

Redakcja naukowa: Małgorzata Przeniosło, Marek Przeniosło

Kielce 2010

 

„Dobroczynność i pomoc społeczna (opieka społeczna) to problemy, których aspektami historycznymi badacze zajmują się najczęściej przy okazji analizy innych zagadnień.Kwestie te są podstawowym wątkiem aktywności naukowej dla stosunkowo niewielkiej grupy osób. Do tej pory wspomniana problematyka nie stała się tematem oddzielnej specjalistycznej konferencji. Wyjątkiem są spotkania naukowe organizowane przez Kieleckie Towarzystwo Naukowe i Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. (…)”

dr hab. Małgorzata Przeniosło, prof. UJK

prof. dr hab. Marek Przeniosło

 

ZAWARTOŚĆ:

 1. Jarosław Kita – Dobroczynność w miasteczkach prywatnych Królestwa Polskiego w I połowie XIX wieku. Zarys problematyki badawczej
 2. Monika Piotrowska-Marchewa – Refleksje wokół kobiecej działalności dobroczynnej na ziemiach polskich w XIX wieku. Próba analizy pokoleniowej
 3. Marta Sikorska-Kowalska – Kierunki i formy działalności dobroczynnej na rzecz kobiet w wielkich miastach Królestwa Polskiego. Od dobroczynności do wsparcia społecznego
 4. Krzysztof Latawiec – Działalność Komitetu opiekuńczego nad ubogimi stanu duchownego prawosławnej diecezji chełmsko-warszawskiej w Królewskiej Polskim na przełomie XIX i XX wieku
 5. Marzena Iwańska – Inteligencja łódzka wobec problemu pomocy społecznej
 6. Jacek Legieć – Działalność Komitetu Aleksiejewskiego w Królestwie Polskim (na przykładzie guberni kieleckiej)
 7. Urszula Oettingen – Dobroczynność czy patriotyczny obowiązek? Pomoc społeczeństwa polskiego na rzecz Legionów Polskich 1914-1918
 8. Małgorzata Przeniosło – Zaangażowanie rad opiekuńczych na Kielecczyźnie w przekazywanie pomocy potrzebującym dzieciom 1919-1920
 9. Marek Przeniosło  – „Caritas” w diecezji kieleckiej w okresie międzywojennym
 10. Jerzy Gapys – „Caritas” w diecezji kieleckiej w latach II wojny światowej
 11. Iwona Miernik – Centralny Komitet Opieki Społecznej 1945-1949. Powstanie i główne etapy działalności
 12. Grzegorz Miernik – Pomoc społeczna w okresie transformacji ustrojowej w Polsce na początku lat 90. XX wieku
 13. Dariusz Detka – Samorząd a pomoc społeczna
 14. Krzysztof Litwiniec – Pomoc humanitarna na przykładzie „Caritas Polska”