Język – człowiek – świat. Różne aspekty komunikacji międzyludzkiej

30,00

JĘZYK – CZŁOWIEK – ŚWIAT

RÓŻNE ASPEKTY KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ

redakcja naukowa: Ewa Boksa, Agnieszka Rosińska-Mamej, Joanna Senderska

Kielce 2016

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (165 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 237 stron

****

ISBN 978-83-60777-61-9

****

Opis

JĘZYK – CZŁOWIEK – ŚWIAT

RÓŻNE ASPEKTY KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ

Redakcja naukowa: Ewa Boksa, Agnieszka Rosińska-Mamej, Joanna Senderska

Kielce 2016

####

Z przyjemnością przedstawiamy Czytelnikom zbiór studiów zatytułowany „Język – człowiek – świat. Różne aspekty komunikacji międzyludzkiej”, poświęcony różnego typu zagadnieniom związanym z bogatą i złożoną problematyką porozumiewania się między przedstawicielami gatunku ludzkiego. Na tom składają się artykuły przygotowane zarówno przez doświadczonych językoznawców i literaturoznawców, jak i przez młodych naukowców, słuchaczy i absolwentów studiów doktoranckich, a także studentów studiów magisterskich i licencjackich. Artykuły te poruszają fascynujące, wieloaspektowe zagadnienie komunikacji międzyludzkiej, w której wykorzystywany jest nie tylko kod werbalny, lecz także – wspierające go, a czasem również zastępujące – inne kody. (…)

dr Ewa Boksa

dr Agnieszka Rosińska-Mamej

dr hab. Joanna Senderska

####

 

ZAWARTOŚĆ:

 • Słowo wstępne – Ewa Boksa, Agnieszka Rosińska-Mamej, Joanna Senderska
 1. Anna Chudzik – Formy reakcji zwrotnych w internetowych portalach społecznościowych
 2. Estera Głuszko-Boczoń – Fenomen (nie)mówienia i (bez)głośnego krzyku w Przemianie Franza Kafki i Blaszanym bębenku Güntera Grassa
 3. Dominika Izdebska-Długosz – Komunikacja ukraińskojęzycznych studentów w języku polskim i jej zakłócenia
 4. Diana Jagodzińska – Akt prawny jako instrukcja obsługi świata – o funkcjach języka w tekstach prawnych
 5. Aleksandra Kasprzyk – Metonimia 'TWARZ ZA OSOBĘ' w kontekście językowo-kulturowym
 6. Barbara Kilijańska – Czasopisma naukowe w systemie komunikacji naukowej: geneza, ewolucja, typologia
 7. Małgorzata Krzysztofik – „Śmierć i życie w mocy języka” – ks. Jana Morawskiego traktat O umartwieniu języka (1695)
 8. Kamila Kuros-Kowalska, Natalia Moćko – Poprawność językowa i jej wpływ na komunikację wśród dzieci i młodzieży ze szkół polskich za granicą
 9. Rafał Maćkowiak Soniaki, hardkorowcy i casuale, czyli o leksyce w komunikacji graczy konsolowych
 10. Edyta Manasterska-Wiącek – Przekład jako echo oryginału – czy to możliwe?
 11. Agnieszka Masny – Czy mikroblogi to alternatywny sposób komunikacji muzealnej? Na przykładzie kontaktów muzeów narodowych z odbiorcami na Twitterze
 12. Katarzyna Ostrowska – Właściwości językowe dyskursu internetowego na podstawie analizy wypowiedzi z portalu Facebook.com
 13. Monika Pakura – Różne aspekty polsko-romskiej komunikacji
 14. Marcin Pawlicki – Sugestia w manipulacji, manipulacja w sugestii
 15. Marek Ruszkowski – O projekcie Słownika językowych problemów normatywnych (województwo świętokrzyskie)
 16. Joanna Senderska – O społeczności i języku użytkowników Polskiego forum o socjonice
 17. Martyna Siwak – Elementy parajęzyka wskazówką do wykrycia kłamstwa
 18. Anna Stefan – Substytucje fonetyczne w procesie nabywania kompetencji językowej u dzieci
 19. Mateusz Szurek – Testowanie kompetencji lingwistycznej dziecka bilingwalnego. Studium przypadku czternastoletniego chłopca z Australii
 20. Izabela Więcek-Poborczyk – Wariantywność współczesnej wymowy polskiej (wybrane konteksty fonetyczne)
 • Abstracts
 • Noty o autorach

####

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Andrzej Dyszak
 • dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK

Redakcja językowa i korekta:

 • Agnieszka Rosińska-Mamej
 • Joanna Senderska

Projekt okładki:

 • Bogusława Adamczyk

Redakcja techniczna:

 • Agnieszka Dolecka

Druk i oprawa:

 • Bookpress.eu, Olsztyn

####