Język jako świadectwo kultury IV

30,00

JĘZYK JAKO ŚWIADECTWO KULTURY

JĘZYK. KULTURA. SPOŁECZEŃSTWO

IV

Redakcja naukowa: Stanisław Cygan

Kielce 2020

***

Wydawcy:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

&

Wydawnictwo

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

***

Format: B5 (165 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 264 strony

ISBN 978-83-7133-880-9

ISBN 978-83-60777-82-4

***

Opis

JĘZYK JAKO ŚWIADECTWO KULTURY

JĘZYK. KULTURA. SPOŁECZEŃSTWO

IV

Redakcja naukowa: Stanisław Cygan

Kielce 2020

###

(…) Język, który jest nie tylko faktem biologicznym, społecznym, ale też kulturowym, zwierciadłem kultury, stanowi przede wszystkim narzędzie myśli, porozumiewania, przekazywania informacji, komunikowania, społecznego działania, pełni różnorodne funkcje. To też klucz do różnych wspólnot językowo-kulturowych, służący do identyfikacji grupy, ważny element ich tożsamości, dający poczucie „bycia u siebie”, wspólnotowości, konsolidacji grupy społecznej, ale też służy do pokazania ich odrębności, odróżniania ludzi. (…)

dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK

###

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp – Stanisław Cygan
 1. Piotr Boruch – Obraz polskiego sądownictwa w tygodnikach „Newsweek” i „Sieci”
 2. Piotr Czajkowski – Dialekty w procesie standaryzacji języka serbskiego w XIX i XX wieku
 3. Anna Falana-Jafra – Językowa konstrukcja zabójstwa eutanatycznego. Ujęcie specjalistyczne a ujęcie potoczne w świetle teorii kategoryzacji przez prototyp
 4. Katarzyna Faliszewska Fejkować czy fałszować? Najnowsze angielskie zapożyczenia czasownikowe a świadomość językowa użytkowników języka polskiego
 5. Aleksandra Frasunkiewicz – Oznaczanie znajomych na portalu społecznościowym Facebook jako przykład komunikacji ostensywno-inferencyjnej
 6. Dominika Gębska – Nauczyciele w grupie osób najbardziej narażonych na wystąpienie zaburzeń oraz chorób ze strony narządu głosu
 7. Dominika Jaskólska – Środowisko rodzinne a wychowanie dziecka dwujęzycznego
 8. Monika Jaworska – Oferty hotelowe zamieszczone na portalu www.booking.com jako element aktu komunikacji językowej w Internecie
 9. Oleksandr Kotiasz – (Dynamika słownictwa dotyczącego budownictwa wsi Załuże, rejon dubrowicki, województwo równeńskie)
 10. Aleksandra Kozłowska – Obraz świata i mechanizmy popularyzacji wiedzy w XIX-wiecznym podręczniku Fizyka dla dzieci czyli Łatwe i proste tłumaczenie niektórych części tey nauki Antoniego Magiera
 11. Marta Kwaśniewska – Metaphorical exprssions in newspaper headlines of the articles relating to climate change
 12. Patrycja Ligmanowska – Społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju leksyki dzieci w wieku 7 i 8 lat – studium wybranych przypadków
 13. Agata Łojek – Język świętokrzyskiej wsi. Stylizacja gwarowa w prozie autobiograficznej Zbigniewa Masternaka
 14. Barbara Maj-Malinowska – Powitalne i pożegnalne zwroty adresatywne w akademickiej korespondencji elektronicznej
 15. Małgorzata Paszko – Idealogizacja urbanonimii Białegostoku w aspekcie historycznym
 16. Katarzyna Maria Pietrzyk – Wizerunek wybranych elementów świata fauny w powieści Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy
 17. Katarzyna Polit – Techniki konstruaowania sloganów reklamowych piwa marki Żywiec
 18. Piotr Raczyński – Internetowy humor pandemiczny
 19. Kamil Skoczylas – Męskie blogi modowe jako poradniki. Autorskie sposoby budowania strategii poradnikowych
 20. Anna Suska – Makiawelizm hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce w wypowiedziach dotyczących przypadków pedofilii wśród księży
 21. Justyna Szajnowska-Borkowska – Dyskurs religijny a dyskurs prawosławny i katolicki

###

Redakcja naukowa:

 • dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK

Recenzent:

 • prof. dr hab. Andrzej Stanisław Dyszak
 • dr hab. Zygmunt Gałecki, prof. Akademii Humanistyczno-Pedagogicznej w Krzemieńcu

Skład komputerowy:

 • Andrzej Kucharczyk – Agencja Wydawnicza PAJ-Press

Projekt okładki:

 • Anna Domańska

Druk i oprawa:

###