Język – umysł – poznanie. W poszukiwaniu uniwersaliów

20,00

JĘZYK – UMYSŁ – POZNANIE

W POSZUKIWANIU UNIWERSALIÓW

Redakcja naukowa: Marzena Marczewska, Aleksandra Kasprzyk

Kielce 2018

***

Wydawca:

***

Format: B5 (164 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 233 strony

ISBN 978-83-60777-74-9

***

Opis

JĘZYK – UMYSŁ – POZNANIE

W POSZUKIWANIU UNIWERSALIÓW

Redakcja naukowa: Marzena Marczewska, Aleksandra Kasprzyk

Kielce 2018

###

(…) Niniejsza publikacja przedstawia wyniki badań prowadzonych przez uczestników konferencji Język – umysł – poznanie, potwierdza wagę interdyscyplinarności w myśleniu o specyfice języka i stanowi cenną refleksję nad zjawiskami utrwalonymi w języku (systemie i tekstach) i kulturze. Jest to zbiór 17 artykułów, zróżnicowanych tematycznie, potwierdzających szerokie spektrum zainteresowań naukowych młodych adeptów nauki. Zamieszczone w zbiorze prace związane są z różnorodnymi koncepcjami badawczymi i dotyczą wielu zagadnień językowo-kulturowych, np. powiązań między językiem i kulturą, kognitywnych ram interpretacyjnych, metafor, specyfiki języka artystycznego, onomastyki (analizy toponimów), zapożyczeń, ustności, zaburzeń mowy i terapii logopedycznej, roli języka w badaniach etnograficznych, dyskursu medialnego itd.

dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK

mgr Aleksandra Kasprzyk

###

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp – Marzena Marczewska, Aleksandra Kasprzyk
 1. Jadwiga Bieniek – Toponimia wschodniej części powiatu nowotarskiego. Rekonesans badawczy
 2. Aleksandra Ciarkowska – Obraz słońca w Konopielce Edwarda Redlińskiego. Analiza językowa
 3. Urszula Ciszewska-Psujek – Językowe wykładniki poznawczej deterioracji w chorobie alkoholowej
 4. Renata Cuprych – „Pani dyrektor to mężczyzna”, „sala pełna bajer”. Zachowania językowe uwarunkowane prawopółkulowym uszkodzeniem mózgu i ich wpływ na pragmatyczny aspekt komunikacji na przykładzie 66-letniego mężczyzny po przebytym incydencie neurologicznym
 5. Halina Gałda – Toponim Rzeszów w etymologiach potocznych
 6. Patrycja Herbut – Elementy przestrzeni fantasy w grach fabularnych
 7. Michał Jas – Kult eksperta. Działalność popularnonaukowych kanałów na YouTube. Studium na przykładzie Polski
 8. Aleksandra Kasprzyk – Próba klasyfikacji znaczeniowej czasowników związanych z pojęciem „pamięć” we współczesnym języku polskim
 9. Magdalena Nowakowska – Problem fleksji rzeczowników nowych w polszczyźnie na przykładzie leksemu blog
 10. Katarzyna Ostrowska – Narracja subiektywna w świetle Kopenhagi Grzegorza Wróblewskiego
 11. Ewa Pobierzyn – Anglicyzmy w prasie biznesowo-ekonomicznej – konieczność czy moda?
 12. Marta Przasnek – Audiodeskrypcja. Poznanie czy doświadczenie sztuki przez język?
 13. Aleksandra Smoczyńska – Pismo ideograficzne a ocena rzeczywistości i sposób jej postrzegania
 14. Monika Sobolewska – Plakat sportowy w zakresie strzelectwa w latach 1927-1939 – język, grafika, uwarunkowania społeczno-kulturowe i emocjonalne
 15. Katarzyna Sobota – Przejawy i funkcje kreatywności językowej w sonetach Anny Błachuckiej
 16. Robert Statkiewicz – Kiedy język to za mało. Fenomenologiczne podejście do warsztatu etnograficznego i związane z tym refleksje
 17. Martyna Ujma – Uczestnictwo metafor absolutnych w tworzeniu świadomości ludzkiej
 • Noty o autorach

###