Język w przestrzeni kulturowej, publicznej, politycznej

20,00

JĘZYK W PRZESTRZENI

KULTUROWEJ, PUBLICZNEJ, POLITYCZNEJ

Redakcja naukowa: Marzena Marczewska, Katarzyna Ostrowska, Marta Kwaśniewska

Kielce 2023

****

WYDAWCA:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (165 x 236)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 133 strony

****

ISBN 978-83-965728-3-7

****

Opis

JĘZYK W PRZESTRZENI

KULTUROWEJ, PUBLICZNEJ, POLITYCZNEJ

Redakcja naukowa: Marzena Marczewska, Katarzyna Ostrowska, Marta Kwaśniewska

Kielce 2023

####

Język stanowi podstawowe narzędzie ludzkiego myślenia, skarbnicę wiedzy o przeszłości narodu, istotny składnik jego tożsamości. Służy zaspokajaniu potrzeb komunikatywnych, traktowany jest jako wartość na równi z innymi komponentami, takimi jak: tradycja, historia, kultura. Z tych względów kluczowe są badania w obrębie dyscyplin, jakimi są językoznawstwo oraz literaturoznawstwo. W obliczu zmian, jakie zachodzą we współczesnym języku mówionym i pisanym, szczególnie ważne wydaje nam się zbadanie kilku przestrzeni funkcjonowania języka, np. kulturowej, publicznej, politycznej, albowiem w ich obrębie widoczne są różnorodne tendencje i innowacje syntaktyczne, fleksyjne, słowotwórcze i leksykalne, które stanowią o jakości komunikacji. (…)

dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK

dr Katarzyna Ostrowska

mgr Marta Kwaśniewska

####

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp – Marzena Marczewska, Katarzyna Ostrowska, Marta Kwaśniewska

JĘZYK W PRZESTRZENI KULTUROWEJ

 1. Aleksandra Kobiałka – Wizerunek kobiety jako Innego na przykładzie kreacji Katarzyny Kossakowskiej – bohaterki Ksiąg Jakubowych Olgi Tokarczuk
 2. Katarzyna Ostrowska – Wybrane wyróżniki składni impresyjno-deskryptywnej na podstawie reportażu Krasnojarsk zero Bartosza Jastrzębskiego i Jędrzeja Morawieckiego
 3. Dorota Połowniak-Wawrzonek – Związki frazeologiczne oraz skrzydlate słowa wywodzące się z serialu Stawka większa niż życie (na wybranych przykładach)
 4. Katarzyna Prądzyńska – Socjolekt polskich alpinistów w reportażu. Tekstowe obrazy przestrzeni górskiej

JĘZYK W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

 1. Anna Dąbrowska – Aspectual correspondence or difference? The syntactic study of English anger psych-idioms
 2. Katarzyna Ostrowska, Marcin Pawlicki – Językowe wyznaczniki komunikacji interpersonalnej oraz zimnego odczytu w dyskursie wróżbiarskim
 3. Marek Ruszkowski – Fleksja nazw miejscowych województwa świętokrzyskiego

JĘZYK W PRZESTRZENI POLITYCZNEJ

 1. Beata Głowińska – Wizerunek Angeli Merkel w tekstach portalu internetowego Deutsche Welle
 2. Michał Hebda – Narracja polityczna koła poselskiego Konfederacja w kontekście migracji uchodźców wojennych z Ukrainy do Polski
 3. Marta Kwaśniewska – Conceptual metaphors in Polish and American newspaper articles concerning climate change – a pilot study and preliminary results
 4. Katarzyna Nakonieczna – Pięć gwiazdek, trzy gwiazdki – czyli o wulgaryzacji języka w przestrzeni publicznej na przykładzie protestów aborcyjnych z 2020 roku

####

Recenzent:

 • dr hab. prof. UMCS Dorota Filar

Redakcja językowa i korekta:

 • Marzena Marczewska
 • Katarzyna Ostrowska
 • Marta Kwaśniewska

Projekt okładki:

 • Agnieszka Dolecka

Redakcja techniczna:

 • Agnieszka Dolecka

Druk i oprawa:

Nakład:

 • 60 egz.

####