Język w przestrzeni literackiej, medialnej, politycznej

20,00

JĘZYK W PRZESTRZENI

LITERACKIEJ, MEDIALNEJ, POLITYCZNEJ

Redakcja naukowa: Marzena Marczewska, Katarzyna Ostrowska, Marta Kwaśniewska

Kielce 2021

****

WYDAWCY:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

&

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

****

Format: B5 (165 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 240 stron

****

ISBN 978-83-60777-93-0

****

Opis

JĘZYK W PRZESTRZENI

LITERACKIEJ, MEDIALNEJ, POLITYCZNEJ

Redakcja naukowa: Marzena Marczewska, Katarzyna Ostrowska, Marta Kwaśniewska

Kielce 2021

####

Język stanowi podstawowe narzędzie ludzkiego myślenia, skarbnicę wiedzy o przeszłości narodu, istotny składnik jego tożsamości. Służy zaspokajaniu potrzeb komunikatywnych, traktowany jest jako wartość na równi z innymi komponentami, takimi jak: tradycja, historia, kultura. Z tych względów kluczowe są badania w obrębie dyscyplin, jakimi są językoznawstwo oraz literaturoznawstwo. W obliczu zmian, jakie zachodzą we współczesnym języku mówionym i pisanym, ważne jest szczególne przyjrzenie się przestrzeniom: literackiej, medialnej i politycznej, w obrębie których widoczne są różnorodne tendencje i innowacje syntaktyczne, fleksyjne, słowotwórcze czy leksykalne. (…)

dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK

dr Katarzyna Ostrowska

mgr Marta Kwaśniewska

####

Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez:

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

####

 

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp – Marzena Marczewska, Katarzyna Ostrowska, Marta Kwaśniewska

JĘZYK W PRZESTRZENI LITERACKIEJ

 1. Milena Bryła – Conceptual metaphors and rhetoric: Huxley’s and Leary’s self-representation as a persuasive strategies
 2. Agnieszka Miernik Zgubiona dusza Olgi Tokarczuk – rekonesans badawczy
 3. Katarzyna Ostrowska – Wyznaczniki stylu współczesnego polskiego reportażu relacyjnego na podstawie tekstu Dryland Konrada Piskały
 4. Magdalena Płotała Bieganie tam i z powrotem? O dyskursie listu miłosnego na podstawie korespondencji Haliny Poświatowskiej i Ireneusza Morawskiego
 5. Paweł Szafrański – Formularz inskrypcji nagrobnej na przykładzie epigrafiki z okresu do ok. 1945 roku ze starego cmentarza chrześcijańskiego w Chodaczkowie Wielkim i cmentarza chrześcijańskiego w Łozówce (województwo tarnopolskie)
 6. Dagmara Świerkowska – Warunki sprzyjające perswazyjności  w językowej przestrzeni slamów poetyckich

JĘZYK W PRZESTRZENI MEDIALNEJ

 1. Arkadiusz Bogucki – Morphological innovations in the language Of the German daily press based on example of the German light verb constructions
 2. Michał Jas – Wulgaryzmy jako środek ekspresji. Studium na przykładzie twórczości internetowej Barbary Kwarc
 3. Anastasiia Kasian – Wybory prezydenckie 2020 na Białorusi. Wgląd w dyskurs medialny
 4. Monika Kopcik – Are generics an effective weapon against stereotypes?
 5. Hubert Kuliński – Polexit na łamach polskich tygodników opinii w czasie wyborów, czyli o mediatyzacji wyjścia Polski z Unii Europejskiej w okresie kampanii do Parlamentu Europejskiego w 2018 roku
 6. Marta Kwaśniewska – Korpusowa analiza polskich artykułów prasowych związanych ze zmianami klimatycznymi
 7. Katarzyna Oberda – Linguistic knowledge architecture of success and efficiency
 8. Piotr Raczyński – Gra w uwodzenie. Rola nominacji kobiet w socjolekcie artystów podrywu
 9. Michał Robak – An active manifestation of vegan ideology in an international discourse community
 10. Anita Skóra – Ewolucja dyskursu medialnego na przykładzie amerykańskich komedii sytuacyjnych

JĘZYK W PRZESTRZENI POLITYCZNEJ

 1. Jakub Kocjan – Język polityków i opiniotwórczych mediów ogólnopolskich opisujący kluczowe wydarzenia kryzysu praworządności (kryzysu instytucji wymiaru sprawiedliwości)
 2. Patrycja Kubicha – A pragmatic analysis of chosen linguistic features in „Theresa May’s conservative party conference speech” delivered in Birmingham in 2018
 3. Victoria Leszczyńska – Język skandalizujący w polityce jako element kreowania wizerunku politycznego
 4. Bernard Łukańko – Znaczenie języka niemieckiego jako języka roboczego w instytucjach Unii Europejskiej
 5. Janusz Radwański – Z chłopa pan. Elementy gwarowe w lokalnym dyskursie politycznym
 6. Marek Ruszkowski – Język a polityka

####

Recenzenci:

 • dr hab. prof. UMCS Joanna Szadura
 • dr hab. prof. UMCS Dorota Filar

Redakcja językowa i korekta:

 • Iwona Gądek

Projekt okładki:

 • Agnieszka Dolecka

Redakcja techniczna:

 • Agnieszka Dolecka

Druk i oprawa:

Nakład:

 • 100 egz.

####