Kuratoryjne biblioteki pedagogiczne na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej

10,00

KURATORYJNE BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE

NA KRESACH WSCHODNICH

DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ

WYBÓR ŹRÓDEŁ

Opracowała: Jolanta Dzieniakowska

Kielce 2006

Wydawca:

***

Format B5 (164 x 234)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 248 stron

ISBN 83-60777-03-0

ISBN 978-83-60777-03-9

Opis

KURATORYJNE BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE

NA KRESACH WSCHODNICH

DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ

Opracowała: Jolanta Dzieniakowska

Kielce 2006

###

„W Drugiej Rzeczypospolitej integralną częścią systemu oświaty, głównie ze względu na związki z instytucjami tegoż systemu i pełnione funkcje, były państwowe biblioteki specjalne, które upowszechniały osiągnięcia pedagogiki, gromadziły dzieła wspierające edukację i rozwój zawodowy nauczycieli oraz realizację szkolnych procesów dydaktycznych i wychowawczych. Ich działania skierowane były na ściśle zdefiniowanych odbiorców. Biblioteki te określano jako pedagogiczne i/lub nauczycielskie. Kwestie terminologiczne zdają się nie budzić wątpliwości, jednak warto zasygnalizować, że Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego stosowało w odniesieniu do książnic państwowych przeznaczonych dla nauczycieli dwa określenia: >>biblioteki pedagogiczne<< oraz >>biblioteki nauczycielskie<<. (…)

dr hab. Jolanta Dzieniakowska, prof. UJK

###

SPIS TREŚCI:

 • Wykaz skrótów
 • Wstęp
 1. Wilno
 2. Grodno
 3. Lwów
 4. Brześć nad Bugiem
 5. Równe
 • Bibliografia
 • Spis dokumentów
 • Indeks nazwisk
 • Rieziume (ukr.)
 • Rieziume (ros.)
 • Summary