Między strategią skandalu a poetyką ciała

30,00

Justyna Cerazy

MIĘDZY STRATEGIĄ SKANDALU

A

POETYKĄ CIAŁA

TWÓRCZOŚĆ KRZYSZTOFA JAWORSKIEGO

Kielce 2021

****

WYDAWCA:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (165 x 235)

Oprawa: miękka ze skrzydełkami, klejona, mat z elementami lakierowanymi

Objętość: 281 stron

****

ISBN 978-83-60777-95-4

****

Opis

MIĘDZY STRATEGIĄ SKANDALU

A

POETYKĄ CIAŁA

TWÓRCZOŚĆ KRZYSZTOFA JAWORSKIEGO

Autorka: Justyna Cerazy

Kielce 2021

####

Publikacja współfinansowana ze środków:

 • Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

####

Celem niniejszej pracy jest próba rozpoznania twórczości Krzysztofa Jaworskiego. Ponad trzydziestoletnia działalność artystyczna autora, stała obecność w prasie literackiej – także zagranicznej – i w antologiach współczesnej polskiej poezji, coraz liczniejsze tłumaczenia na języki obce domaga się już opisu naukowego wykorzystującego najnowsze koncepcje literaturoznawcze i kulturowe. Wysiłek ten nie został dotąd podjęty, a przecież Jaworski wyrasta z tzw. pokolenia „bruLionu”, które aktywnie uczestniczyło w przemianie literackiej dykcji po 1989 roku. Jednocześnie należy do tych jego przedstawicieli, którzy – przy wszystkich wspólnych cechach (epatowanie prywatnością, strategia prowokacji) – wypracowali własną, mocno zindywidualizowaną poetykę, pozwalającą zweryfikować obiegowe sądy na temat „formacyjnej” twórczości autorów kojarzonych z krakowskim czasopismem, a szerzej także polskiej literatury po przełomie. Jaworski z pewnością zasługuje na całościowe omówienie, nie tylko jako pisarz „bruLionu”, ale również jako silna osobowość poetycka. (…)

dr Justyna Cerazy

####

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp
 1. „Zaprogramowana ironia”, czyli strategia skandalu i prześmiewczości
 2. „Kulturowe uzasadnienie”, czyli przetwarzanie tradycji
 3. „Obserwacja ciała”, czyli doświadczanie siebie (autobiografizm i cielesność)
 • Zakończenie
 • Bibliografia
 • Indeks osób

####

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Anna Kałuża
 • prof. zw. dr hab. Janusz Pasterski

Opracowanie redakcyjne i korekta:

 • Jerzy Daniel

Projekt okładki:

 • Anna Daniel

Przygotowanie do druku:

 • Andrzej Bednarz

Druk:

Nakład:

 • 150 egzemplarzy

####