Monitoring Środowiska Przyrodniczego 13

20,00

MONITORING

ŚRODOWISKA

PRZYRODNICZEGO

NR 13

Redakcja naukowa: Marek Jóźwiak

Kielce 2012

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

&

Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

****

Format: A4 (209 x   295)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 122 strony (+ wkładka 8 stron z 17 zdjęciami i 7 rycinami)

ISSN 1734-6762

ISBN 978-83-60777-46-6

****

Monitoring Środowiska Przyrodniczego

****

Opis

MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

NR 13

Redakcja naukowa: Marek Jóźwiak

Kielce 2012

####

Publikacja wydana ze środków:

 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 • PT Łysogóry w Kielcach
 • MLU Katowice

####

(…) Oddajemy w ręce czytelników kolejny, 13 numer zeszytu Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Na podstawie nadesłanych materiałów zakwalifikowano je do trzech działów: Metody, Wyniki i Edukacja. (…)

prof. dr hab. Marek Jóźwiak

####

ZAWARTOŚĆ:

 • Przedmowa – Marek Jóźwiak

KONCEPCJE

 1. Henryk Marszałek, Michał Rysiukiewicz – Koncepcja ochrony środowiska wodnego w obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego

WYNIKI

 1. Krzysztof Chudy, Magdalena Bajor, Aneta Chudy – Skład chemiczny wód powierzchniowych w źródłowej części potoku Lesk
 2. Anna Degórska, Tomasz Śnieżek – Skład pyłu zawieszonego na stacji Puszcza Borecka z uwzględnieniem oddziaływania antropogenicznych i naturalnych źródeł emisji
 3. Krzysztof Jarzyna – Zróżnicowanie stresu gorąca na Wyżynie Kieleckiej w czasie fal upałów na początku XXI wieku
 4. Małgorzata Anna Jóźwiak – Zmiany makroskopowe plech Hypogymnia physodes (L.) Nyl. w warunkach stresu antropogenicznego
 5. Rafał Kozłowski – Wpływ przemysłu cementowo-wapienniczego na właściwości fyzyczno-chemiczne opadów atmosferycznych na terenie „Białego Zagłębia”
 6. Rafał Kozłowski, Krzysztof Jarzyna, Marek Jóźwiak, Mirosław Szwed – Wpływ przemysłu cementowo-wapienniczego na właściwości fizyczno-chemiczne i chemiczne pokrywy śnieżnej na terenie „Białego Zagłębia” w lutym 2012 roku
 7. Tomasz Lenard, Wojciech Ejankowski – Frequency of sampling in lake trophy estimation based on TSI indices (Częstość pomiarów w ocenie trofii zbiornika wodnego na podstawie indeksów TSI)
 8. Zdzisław Prządka, Anna Degórska, Krzysztof Skotak – Zależność pomiędzy stężeniami metali ciężkich i pyłu PM10 a parametrami meteorologicznymi w rejonie Puszczy Boreckiej w latach 2005-2011
 9. Grażyna Szpikowska, Józef Szpikowski – Właściwości fizykochemiczne wód rozlewisk bobrowych w Dolinie Kłudy (Górna Parsęta)

EDUKACJA

 1. Ewelina Kantowicz, Elżbieta Lonc – Studia na kierunku ochrona środowiska w perspektywie dwudziestu lat (1992-2012)
 • Ryciny i fotografie w kolorze
 • Nowa generacja urządzeń monitorujących jakość powietrza
 • Jaskinia Raj

####

Rada Redakcyjna:

 • Arvids Barsevskis, Daugavpils (LV)
 • Ben Dzięgielewski, Carbondale (USA)
 • Wiesław Fałtynowicz, Wrocław (PL)
 • Marek Jóźwiak, Kielce (PL)
 • Leszek Starkel, Kraków (PL)
 • Andrzej Kostrzewski, Poznań (PL) – Przewodniczący
 • Rafał Kozłowski, Kielce (PL) – Sekretarz
 • Alojzy Kowalkowski, Słupsk (PL)
 • Carsten Lorz, Dresden (D)
 • Evgeny M. Nesterov, Sankt Petersburg (RUS)
 • Olegas Pustelnikovas, Wilno (LT)
 • Dmitrij A. Subietto, Sankt Petersburg (RUS)

Redaktor naczelny:

 • Marek Jóźwiak

Redaktorzy tematyczni:

 • Krzysztof Kożuchowski prof. dr hab. – Uniwersytet Łódzki, Polska (klimatologia, monitoring środowiska)
 • Katarzyna Sawicka-Kapusta prof. dr hab. – Uniwersytet Jagielloński, Polska (biologia, monitoring środowiska)
 • Zbigniew Zwoliński dr hab. prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska (geomorfologia, geoinformacja, zintegrowany monitoring)
 • Maria Żygadło, dr hab. prof. PŚ – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Polska (inżynieria środowiska)
 • Stanisław Małek dr hab. prof. UR – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska (nauki leśne, monitoring)

Redaktor językowy:

 • Danuta Leszczyńska prof. dr – Jackson State University (USA)

Redaktor statystyczny:

 • Alfred Stach dr hab. prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Miskiewicza, Polska

Zdjęcie na okładce:

 • Marek Jóźwiak – Sosna reliktowa na szczycie Sokolicy w Pieninach (Polska)

Druk:

 • Zakład Małej Poligrafii, Rafał Nowakowski, Kielce

Nakład: 550 egz.

####