Monitoring Środowiska Przyrodniczego 14

0,00

MONITORING

ŚRODOWISKA

PRZYRODNICZEGO

NR 14

Redakcja naukowa: Marek Jóźwiak

Kielce 2013

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

&

Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

****

Niniejszy zeszyt został wydany dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

i dzięki temu dostępny jest za darmo.

****

Format: A4 (208 x   296)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 151 stron (+ wkładka 8 stron z 19 zdjęciami i 11 rycinami)

ISSN 1734-6762

ISBN 978-83-60777-50-3

****

Monitoring Środowiska Przyrodniczego

****

Opis

MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

NR 14

Redakcja naukowa: Marek Jóźwiak

Kielce 2013

####

Publikacja wydana ze środków:

 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 • PT Łysogóry w Kielcach
 • MLU Katowice

####

(…) Z nadzieją, że opublikowane w zeszycie nr 14 artykuły naukowe znajdą zainteresowanie u czytelników serdecznie dziękuję Radzie Redakcyjnej i Recenzentom za dokładanie starań o wysoki poziom naukowy czasopisma, a Autorom za interesujące wyniki badań. (…)

prof. dr hab. Marek Jóźwiak

####

ZAWARTOŚĆ:

 • Przedmowa – Marek Jóźwiak

KONCEPCJE

 1. Roman Cieśliński – Prognoza zmian warunków hydrologicznych Zalewu Wiślanego pod wpływem oddziaływania kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną
 2. Marian Harasimiuk, Justyna Warowna, Grzegorz Gajek – Zróżnicowanie krajobrazów projektowanego Geoparku Małopolski Przełom Wisły
 3. Małgorzata Anna Jóźwiak, Marek Jóźwiak – Rola porostów jako biowskaźników w waloryzacji środowiska przyrodniczego

METODY

 1. Marek Jóźwiak, Małgorzata Anna Jóźwiak, Wiesław Fałtynowicz, Rafał Kozłowski – Możliwości wykorzystania porostów do oceny zanieczyszczenia terenów kolejowych – założenia metodyczne, wstępne wyniki
 2. Krzysztof Skotak, Anna Degórska, Zdzisław Prządka, Tomasz Śnieżek – System zapewnienia jakości wyników pomiarów zanieczyszczeń oznaczanych w opadach atmosferycznych na Stacji KMŚ Puszcza Borecka

WYNIKI

 1. Agnieszka Bąbolewska – Wpływ dwutlenku siarki z aglomeracji częstochowskiej na stopień zakwaszenia kory sosny Pinus sylvestris L. rezerwatów leśnych „Zielona Góra” i „Sokole Góry” (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska)
 2. Witold Bochenek, Justyna Dedo, Wojciech Marczewski – Zróżnicowanie długości i warunków termicznych okresu wegetacyjnego na obszarze Beskidów i Pogórzy w latach 2001-2011 na podstawie danych zgromadzonych w bazie GLDAS
 3. Izabela Bojakowska, Aleksandra Sztuczyńska, Bogusław Wiłkomirski – PAH variability in vertical profiles from Otalżyno, Huczwa and Stoczek peatland sites (Zmienność WWA w profilu pionowym w torfowiskach Otalżyno, Huczwa i Stoczek)
 4. Maciej Karpowicz, Andrzej Górniak – Zooplankton skorupiakowy jezior harmonijnych Wigierskiego Parku Narodowego a trofia wód
 5. Krzysztof M. Kożuchowski – Ocena higroklimatycznych wegetacji w Polsce
 6. Robert Kruszyk, Bernard Okoński, Paweł Strzeliński – Wstępne wyniki badań nad transformacją właściwości fizycznochemicznych opadów atmosferycznych w drzewostanie dębowo-sosnowym w czasie pojedynczych epizodów opadowych (Puszcza Zielonka)
 7. Jacek Tylkowski – Charakterystyka rocznej temperatury powietrza, termicznych pór roku i sezonu wegetacyjnego w Dziwnowie

EDUKACJA

 1. Bogusław Wiłkomirski – History of bioindication (Historia bioindykacji)
 2. Ilona Żeber-Dzikowska – Projekt edukacyjny elementem integrującym wiedzę o regionie, krajobrazie, turystyce i ochronie przyrody
 • Ryciny i fotografie w kolorze
 • Nowa generacja urządzeń monitorujących jakość powietrza
 • Jaskinia Raj

####

Rada Redakcyjna:

 • Arvids Barsevskis, Daugavpils (LV)
 • Ben Dzięgielewski, Carbondale (USA)
 • Wiesław Fałtynowicz, Wrocław (PL)
 • Marek Jóźwiak, Kielce (PL)
 • Andrzej Kostrzewski, Poznań (PL) – Przewodniczący
 • Rafał Kozłowski, Kielce (PL) – Sekretarz
 • Alojzy Kowalkowski, Słupsk (PL)
 • Carsten Lorz, Dresden (D)
 • Evgeny M. Nesterov, Sankt Petersburg (RUS)
 • Olegas Pustelnikovas, Wilno (LT)
 • Dmitrij A. Subietto, Sankt Petersburg (RUS)

Redaktor naczelny:

 • Marek Jóźwiak

Redaktorzy tematyczni:

 • Krzysztof Kożuchowski prof. dr hab. – Uniwersytet Łódzki, Polska (klimatologia, monitoring środowiska)
 • Katarzyna Sawicka-Kapusta prof. dr hab. – Uniwersytet Jagielloński, Polska (biologia, monitoring środowiska)
 • Zbigniew Zwoliński dr hab. prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska (geomorfologia, geoinformacja, zintegrowany monitoring)
 • Maria Żygadło, dr hab. prof. PŚ – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Polska (inżynieria środowiska)
 • Stanisław Małek dr hab. prof. UR – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska (nauki leśne, monitoring)

Redaktor językowy:

 • Danuta Leszczyńska prof. dr – Jackson State University (USA)

Redaktor statystyczny:

 • Alfred Stach dr hab. prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Miskiewicza, Polska

Zdjęcie na okładce:

 • Małgorzata Jóźwiak – Baobab afrykański (Adansonia digitata L.) – zachodni Senegal

Druk:

 • Zakład Małej Poligrafii, Rafał Nowakowski, Kielce

Nakład: 550 egz.

####