Osadnictwo niemieckie na terenach wiejskich między Pilicą a Wisłą w latach 1815-1864

30,00

Izabela Bożyk

OSADNICTWO NIEMIECKIE

NA TERENACH WIEJSKICH MIĘDZY PILICĄ A WISŁĄ

W LATACH 1815-1864

Kielce – Łódź 2015

***

Wydawcy:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

&

Wydawnictwo Marron

***

Format: B5 (168 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia mat

Objętość: 304 strony

ISBN 978-83-60777-60-2

ISBN 978-83-64637-80-3

***

Opis

OSADNICTWO NIEMIECKIE

NA TERENACH WIEJSKICH MIĘDZY PILICĄ A WISŁĄ

W LATACH 1815-1864

Autor: Izabela Bożyk

Kielce – Łódź 2015

###

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym:

 • Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

###

Migracje jako zjawisko społeczne towarzyszą ludzkości od zarania dziejów. Mając różnorodny charakter i przyczyny, stały się czynnikiem powodującym zmiany warunków życia zarówno jednostek, jak i całych grup etnicznych, społecznych lub narodowościowych. Jednym z efektów migracji, stanowiących dziś przedmiot badań interdyscyplinarnych, było powstawanie wspólnot osiadłych na nowym terenie, władających co najmniej dwoma językami i poruszających się pomiędzy różnymi kulturami, względnie tworzących swoistą hybrydę kulturową. Towarzyszył temu proces kolonizacji, a więc zasiedlania przez przybyszów nowych terenów. Współcześnie pojęcie kolonizacja kojarzy się jednak pejoratywnie, gdyż sugeruje wyższość cywilizacyjną przybyłych nad ludnością miejscową. Uzasadnione więc wydaje się określanie zjawiska zagospodarowywania nowych obszarów mianem osadnictwa. (…)

dr Izabela Bożyk

###

SPIS TREŚCI:

 • Wykaz skrótów
 • Wstęp
 1. Podstawy prawne i warunki osadnictwa niemieckiego na ziemiach polskich w I połowie XIX wieku
 2. Początki i rozwój osadnictwa niemieckiego na ziemiach między Pilicą a Wisłą od końca XVIII do połowy XIX wieku
 3. Problemy demograficzne, życie gospodarcze i wygląd zewnętrzny kolonii niemieckich
 4. Życie codzienne osadników niemieckich. Problemy społeczne i narodowościowe
 5. Życie religijne osadników niemieckich
 6. Szkolnictwo ewangelickie w koloniach niemieckich
 • Zakończenie
 • Aneks 1. Mapy
 • Aneks 2. Wykaz kolonii i wsi
 • Bibliografia
 • Indeks nazwisk
 • Indeks nazw miejscowości

###

Recenzent:

 • prof. zw. dr hab. Leszek Zasztowt

Redakcja wydawnicza:

 • Agnieszka Kazek

Projekt okładki i opracowanie typograficzne:

 • Studio Marron

Producent wydawniczy:

 • Marek Skrzydlewski

Druk:

 • Wydawnictwo Marron, 90-423 Łódź, ul. Piotrkowska 85/6, e-mail: biuro@wydawnictwomarron.pl

###