Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne nr 37

15,00

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA A – NAUKI HUMANISTYCZNE

NR 37

POSTACIE I INSTYTUCJE

Redakcja naukowa: Elżbieta Słabińska

Kielce 2022

****

WYDAWCA:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (165 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 95 stron

****

ISSN 1427-5910

ISBN 978-83-965728-4-4

****

Opis

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA A – NAUKI HUMANISTYCZNE

NR 37

POSTACIE I INSTYTUCJE

Redakcja naukowa: Elżbieta Słabińska

Kielce 2022

####

(…) Artykuły zostały usystematyzowane według układu rzeczowo-chronologicznego. Dwa pierwsze teksty dotyczą Polaków, których aktywność zawodowa przypadała na XX wiek, dwa kolejne – instytucji regionalnych związanych z województwem kieleckim w okresie II Rzeczypospolitej. Wszystkie teksty są nowatorskie, oparte na wnikliwej analizie źródeł i literatury przedmiotu. (…)

dr hab. Elżbieta Słabińska, prof. UJK

####

SPIS TREŚCI:

  • Od redakcji – Elżbieta Słabińska
  1. Adam Winiarz – Działalność Kazimierza Grochowskiego na Dalekim Wschodzie w latach 1906-1937
  2. Lidia Salata-Zasacka – Maria Grzegorzewska – autorytet naukowy i moralny
  3. Dariusz Buras – Relacje pomiędzy samorządem miejskim a Policją Państwową w województwie kieleckim w pierwszych latach niepodległości (1919-1925)
  4. Tadeusz Banaszek – Wojskowa infrastruktura szkoleniowa w województwie kieleckim w latach 1921-1939

####

Redaktor tomu

  • dr hab. Elżbieta Słabińska, prof. UJK

Recenzent

  • dr hab. Regina Pacanowska, prof. UAM

Redaktor językowy

  • Aleksandra Sadowska

Skład komputerowy

  • Jarosław Dobrołowicz

Druk i oprawa

Nakład

  • 60 egzemplarzy

####