Studia Kieleckie nr 26

1,00

STUDIA

KIELECKIE

NR 2/26

Zeszyt Pedagogiczno-Psychologiczny

Redakcja Naukowa: Edmund Staszyński

KWARTALNIK 1980

Wydawca:

***

Format: B5 (166 x 234)

Oprawa: miękka, klejona, mat

Objętość: 143 strony

ISSN 0137-4354

***

Opis

STUDIA KIELECKIE

NR 2/26

Redakcja Naukowa: Edmund Staszyński

Kielce 1980

###

Wydano przy pomocy finansowej

 • Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
 • Społecznego Komitetu Organizacyjnego Obchodów Święta Prasy „Słowo Ludu” w Kielcach

###

W ciągu kilkunastu ostatnich lat rozwija się w Polsce i na świecie nowa dziedzina badań pedagogicznych, której polem zainteresowanie jest szkoła wyższa. Początkowo badania dotyczyły głównie dydaktyki. Zauważono bowiem, że organizacja procesu dydaktycznego w szkole wyższej, stosowane tam formy i metody nauczania znacznie odbiegają od organizacji procesu dydaktycznego, form i metod nauczania, z którymi stykano się dotychczas w szkole podstawowej i średniej. (…)

doc. dr Edmund Staszyński

###

SPIS TREŚCI:

 • Przedmowa – Edmund Staszyńki

ARTYKUŁY

 1. Edmund Staszyński – Funkcjonowanie nowego systemu kształcenie nauczycieli w Polsce
 2. Stefan Słomkiewicz – Nowy program pedagogiki na kierunkach nauczycielskich w uniwersytetach i wyższych szkołach pedagogicznych
 3. Wanda Krawczyk – Z badań nad nauczycielem
 4. Barbara Korus – Problemy pedagogiki szkoły wyższej w pracach magisterskich
 5. Adam Zych – Aksjologiczne uwarunkowania postaw światopoglądowych młodzieży akademickiej
 6. Róża Grzywaczewska-Degener – Kary formalne w systemie wychowawczym szkoły wyższej
 7. Andrzej Błachut – Zainteresowania estetyczne studentów
 8. Krystyna Łuczkiewicz – Kultura współżycia studentów
 9. Małgorzata Łotysz – Rola studenckiego ruchu naukowego w kształtowaniu twórczej postawy intelektualnej studentów
 10. Maria Szyszkowska – Dydaktyka jako relacja człowiek – człowiek
 11. Krystyna Knafel – Model nauczyciela w świetle koncepcji szkoły otwartej
 12. Adam Zych – Bibliografia prac na temat szkoły wyższej opublikowanych przez pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach w latach 1969-1979
 13. Barbara Korus – Bibliografia prac magisterskich dotyczących pedagogiki szkoły wyższej wykonanych w latach 1976-1978 w Instytucie Pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach

RECENZJE

 1. Róża Grzywaczewska-Degener – Janusz Borkowski: „Organizacja zarządzania szkołą wyższą” Ossolineum, Wrocław 1978
 2. Anastazja Wołowska „Dydaktyka szkoły wyższej” nr 4/1978
 3. Henryka Długosz – Witold Dobrołowicz: „Psychologiczne problemy uwagi kognitywnej”, WSP, Kielce 1978

###

Komisja Wydawnicza:

 • Zenon Guldon
 • Mieczysław Markowski (przewodniczący)
 • Jan Pacławski
 • Alojzy Polański
 • Stanisław K. Wiąckowski
 • Zofia Żakowa

Redaktor naukowy:

 • Edmund Staszyński

Redakcja:

 • Małgorzata Piątkowska

Druk:

 • PZGraf. RSW „Prasa – Książka – Ruch” Kielce (350 egz.)

###