Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, Tom V

39,00

ŚWIĘTOKRZYSKIE STUDIA ARCHIWALNO-HISTORYCZNE

TOM V

Redakcja naukowa: Edyta Majcher-Ociesa, Hubert Mazur, Wiesława Rutkowska, Hubert Wilk

Kielce 2016

****

Wydawcy:

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

&

Archiwum Państwowe w Kielcach

&

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (170 x 240)

Oprawa: twarda, szyta, folia błysk

Objętość: 504 strony + wkładka 32 strony na papierze kreda z 108 fotografiami

****

ISSN 2353-1223

****

Opis

ŚWIĘTOKRZYSKIE STUDIA ARCHIWALNO-HISTORYCZNE

TOM V

Redakcja naukowa: Edyta Majcher-Ociesa, Hubert Mazur, Wiesława Rutkowska, Hubert Wilk

Kielce 2016

####

Publikację wydano dzięki dofinansowaniu ze środków:

 • Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe

####

To już piąty tom publikacji pod tytułem „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” – serii zapoczątkowanej w roku 2012 przez Archiwum Państwowe w Kielcach i Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Artykuły tu zamieszczone są pokłosie „Spotkań ze źródłem archiwalnym” odbywających się cyklicznie co dwa miesiące w ostatnią środę miesiąca.

####

SPIS TREŚCI:

ARTYKUŁY

 1. Anna Rogowska Archiwum Państwowe w Kielcach w międzynarodowym projekcie APEx
 2. Hubert Mazur, Agnieszka Rosa Forum Edukatorów Archiwalnych – nowa inicjatywa w życiu archiwów
 3. Yurij Legun – Połonistika w fondach Dierżawnogo archiwy Winnickoj oblasti
 4. Bartosz Nowożycki Nadzór archiwalny w Stanach Zjednoczonych Ameryki w XX wieku
 5. Roland Prejs Kancelaria dziekańska w Kurzelowie w XIX wieku. Przyczynek do dziejów kancelarii dziekańskich w Królestwie Polskim
 6. Ewa Kula, Adam Massalski Unikalne źródło – dzienniczki ucznia progimnazjum w Pińczowie z lat 1878-1881
 7. Jadwiga Mojduszka, Piotr Sławiński – Mieszkańcy podsandomierskich Chwałek więźniami obozu internowania w Thalerhofie w latach 1914-1917
 8. Iwona Pogorzelska – Pomnik w Czarkowach – symbol walk nad Nidą
 9. Tadeusz Banaszek Szpitale wojskowe w  województwie kieleckim w latach 1918-1939
 10. Dominik Flisiak Działalność partii Poalej Syjon-Lewica w latach 1935-1939 w świetle zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach
 11. Leszek Walczyk – Katedra Chrześcijańskich Nauk Społecznych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919-1939
 12. Tomasz Borowiec – Zaangażowanie duchowieństwa rzymskokatolickiego diecezji kieleckiej w kampanię wyborczą Narodowej Demokracji do Sejmu Ustawodawczego z 1919 roku
 13. Tomasz Łączek – Kazimierz Piechowski – uciekinier z niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Szkice portretowe
 14. Jarosław Dulewicz – „Obcy w mieście”. Proces adaptacji migrantów wiejskich do środowiska miejskiego na przykładzie Ostrowca Świętokrzyskiego i Kozienic (1971-1980)

ŹRÓDŁA

 1. Lech Frączek – Księga wydatków księdza Józefa Rudzińskiego, proboszcza parafii Przyłęk z lat 1836-1838
 2. Tadeusz Banaszek – Służba asystencyjna Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej – przyczynki źródłowe
 3. Tomasz Karbowniczek, Karolina Święcich Informacje o członkach Zarządów Kas Chorych w województwie kieleckim z roku 1929 – wybór źródeł
 4. Iwona Pogorzelska – „Z syberyjskiego albumu…” – fotografie ze zbioru Zbigniewa Wieczorka z Kielc
 5. Hubert Wilk – Stan motoryzacji w województwie kieleckim w latach 1945-1949

RECENZJE I OMÓWIENIA

 1. Małgorzata Machałek Warszawski trudny czas, czyli stolica i jej mieszkańcy w świetle archiwaliów. Scenariusze lekcji dla nauczycieli historii wszystkich etapów edukacyjnych, red. Teresa Stachurska-Maj i Violetta Urbaniak, Warszawa 2015, ss. 88 oraz CD
 2. Hubert Mazur – Dziecko w archiwaliach, red. Grażyna Schlender, Kalisz 2015, ss. 244
 3. Lech Frączek – Marek Gradoń, Dziesięć pokoleń Gradoniów, Szczekociny 2015, ss. 159
 4. Omówienia: Lech Frączek, Rzemieślnicy szczekocińscy od XVIII do połowy XX wieku, Szczekociny 2016, ss. 471; Opoczyńska księga pamięci. miejsce i imię społeczności, która została zniszczona, red. Icchak Alfasi. Zespół redakcyjny: Chaim Perusz, Zeew Karmi, Aharon Karmi, Wydane w Izraelu, 1989, opracowanie i redakcja naukowa Jerzy Gapys, Edyta Majcher-Ociesa, Muzeum Regionalne w Opocznie, Opoczno 2014, ss. 415; Elżbieta Słabińska, Rynek pracy w latach 1918-1939 na przykładzie województwa kieleckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2015, ss. 432; Ewa Kołomańska, Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej na Kielecczyźnie, Wydawnictwo BUK, Sobolewo 2016, ss. 90; Nasze pół wieku, Wydawnictwo Światowid Kielce, Kielce 2016, ss. 72; Pomiędzy światem polityki a życiem naukowym. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Saletrze, t. 1-3, red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Radosław Kubicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2015

KRONIKA

 1. Wiesława Rutkowska – Sprawozdanie z działalności Archiwum Państwowego w Kielcach za 2015 rok
 2. Agnieszka Kania – Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach za rok 2015
 3. Monika Poszalska, Łukasz Wołczyk – Sprawozdanie ze spotkania „Sandomierz w źródle archiwalnym” – inauguracyjne spotkanie trzeciej edycji cyklu „Spotkania ze źródłem archiwalnym”, 27 stycznia 2016 roku
 4. Marcin Łuczkowski – Sprawozdanie z przekazania rękopisów Kazimierza Jakubowskiego do zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach
 5. Iwona Pogorzelska – Europejskie Dni Dziedzictwa w Archiwum Państwowym w Kielcach w 2015 roku
 6. Michał Brzoza – Konferencja „Ad personam… Małopolska we wspomnieniach i historiografii”, Kielce, 9 kwietnia 2015 roku
 7. Klaudia Łodejska, Wioletta Szafarczyk – Zostawmy świat doczesny, skupmy się na niebie. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Niebo w humanistyce, w przyrodoznawstwie, w teologii”, Kielce 18-20 maja 2015 roku
 8. Łukasz Guldon, Edyta Majcher-Ociesa – Konferencja „Społeczność żydowska w Małopolsce”, Kielce, 1 lipca 2015 roku
 9. Tomasz Domański – Konferencja „Cywilno-wojskowe struktury Polskiego Państwa Podziemnego na Kielecczyźnie (1939-1945). Colloquium II”, Kielce, 27 października 2015 roku
 10. Tomasz Świątkowski – Konferencja „Dziedzictwo kulturowe Bodzentyna”, Bodzentyn, 7 listopada 2015 roku
 11. Aleksandra Starczewska-Wojnar – Konferencja naukowa „Polska kultura religijna”, Kraków, 8-10 grudnia 2015 roku
 12. Dominik Flisiak – Sprawozdanie z otwarcia wystawy „Wizerunek miasta” w Muzeum Historii Kielc, Kielce, 18 grudnia 2015 roku
 13. Adam Czmuchowski – Twórcy zespołu wielkopiecowego w Samsonowie uhonorowani pamiątkową tablicą. Samsonów, 21 września 2015 roku
 14. Michał Brzoza – Sprawozdanie z realizacji trzeciej edycji konkursu „Nasi sąsiedzi – Żydzi”

SYLWETKI

 1. Wiesława Rutkowska – Teresa Helena Koba-Ryszewska
 • Informacja o autorach
 • Indeks osób
 • Indeks miejscowości

####

Rada programowa:

 • Waldemar Kowalski
 • Andrzej Kwaśniewski
 • Yurij Legun
 • Adam Massalski
 • Sebastian Piątkowski
 • Jerzy Szczepański

Zespół redakcyjny:

 • Edyta Majcher-Ociesa
 • Hubert Mazur (sekretarz redakcji)
 • Wiesława Rutkowska (redaktor naczelny)
 • Hubert Wilk

Recenzenci:

 • dr Piotr Dymmel
 • prof. dr hab. Bohdan Ryszewski

Opracowanie redakcyjne, indeksy:

 • Małgorzata Marchlewicz

Tłumaczenia:

 • Magdalena Ożarska (język angielski)
 • Oleg Leszczak (język ukraiński)

Projekt okładki:

 • Artur Ptak

Formatowanie komputerowe:

 • Marzena Buksińska

Zdjęcie na okładce:

 • Plan Miasta Wojewódzkiego Krakowskiego Kielc wymierzony w roku 1823 przez jeometrę przysięgłego Maryana Potockiego kopiowany w 1836 r. przez jeometrę Morawskiego; Archiwum Państwowe w Kielcach, Rząd Gubernialny Radomski, plany, sygn. 2.

Druk:

Nakład:

 • 300 egz.

####