Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, Tom VII

40,00

ŚWIĘTOKRZYSKIE STUDIA ARCHIWALNO-HISTORYCZNE

TOM VII

Redakcja naukowa: Łukasz Guldon, Edyta Majcher-Ociesa, Wiesława Rutkowska, Hubert Wilk

Kielce 2018

Wydawcy:

&

&

***

 

Format: B5 (170 x 241)

Oprawa: twarda, szyta, folia błysk

Objętość: 380 stron + wkładka 39 stron na papierze kreda z 85 fotografiami

ISSN 2353-1223

***

Opis

ŚWIĘTOKRZYSKIE STUDIA ARCHIWALNO-HISTORYCZNE

TOM VII

Redakcja naukowa: Lukasz Guldon, Edyta Majcher-Ociesa, Wiesława Rutkowska, Hubert Wilk

Kielce 2018

###

SPIS TREŚCI:

ARTYKUŁY

 1. Lech Frączek – Ludność parafii Nakło w świetle spisu z 1791 roku
 2. Barbara Łabędzka – Funkcjonariusze służby więziennej w Chęcinach 1918-1927. Charakterystyka grupy zawodowej
 3. Anna Michalczyk – W służbie świętemu Florianowi – działalność Koneckiej Ochotniczej Straży Pożarnej w latach 1918-1939
 4. Sylwia Sobieraj – Organizacja koloni dziecięcych w województwie kieleckim w latach 1918-1939
 5. Łukasz Grabowski – Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Polskiej w Żelazowicach (1925-1939) na tle działalności katolickiego ruchu młodzieży diecezji sandomierskiej w dwudziestoleciu międzywojennym
 6. Robert Piwko – Tradycje ruchu demokratycznego w województwie kieleckim (1938-1939). Przyczynek do dziejów Stronnictwa Demokratycznego na Kielecczyźnie
 7. Agnieszka Zięba-Dąbrowska – Wileńskimi tropami Stanisława Pigonia (1885-1968). O życiu i nauce
 8. Dawid Keller – Praca czy służba? Kolejarze w Polsce w XX wieku – przyczynek do badań
 9. Tomasz Świątkowski – Henryk Pawelec, ps. Andrzej – sylwetka partyzanta ziemi świętokrzyskiej
 10. Łukasz Poniewierski – Muzeum Wsi Kieleckiej – historia i etapy rozwoju

ŹRÓDŁA

 1. Tomasz Karbowniczek – Obchody 1 Maja w województwie kieleckim w roku 1919 na łamach „Robotnika”

RECENZJE I OMÓWIENIA

 1. Elżbieta Rudnicka-Fira, Imiennictwo krakowian od XVI do XVIII wieku na tle historii i kultury, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, ss. 247 – Amadeusz Szklarz-Habrowski
 2. Paweł Skowron, Społeczność żydowska Staszowa w latach 1918-1939, Gdynia 2017, ss. 288 – Lech Frączek
 3. Omówienia – Zespół Redakcyjny:
 • Magdalena Książek, Dzieje dobroczynności w Kielcach w XIX i początkach XX wieku, Kielce 2016, ss. 284
 • Piotr Sławiński, Pamiątki kultu religijnego w gminie Obrazów, Urząd Gminy w Obrazowie, Sandomierz 2016, ss. 318, il. kolor
 • Z dziejów Białogonu, red. J. Główka, M. Maciągowski, Kielce 2017, ss. 150
 • W kręgu obchodów milenijnych na Kielecczyźnie (1957-1966/67). Państwo – Nauka – Kościół – Popularyzacja, red. A. Młynarczyk-Tomczyk, Sz. Orzechowski, Kielce 2017, ss. 376
 • Tadeusz Banaszek, Powiat konecki w przygotowaniach obronnych państwa w latach 1921-1939, Wydawnictwo Arslibris, Końskie 2018, ss. 168
 • Nasi sąsiedzi Żydzi. Z dziejów relacji polsko-żydowskich na Kielecczyźnie w XX wieku, red. Agnieszka Dziarmaga, Dorota Koczwańska-Kalita, Edyta Majcher-Ociesa, Wydawnictwo IPN, Warszawa 2018, ss. 320
 • Dariusz Kubalski, Pod wspólnym niebem. Staszowskie cmentarze, Staszów 2018, ss. 96
 • Bartosz Kułan, Nieznana ofiara Katynia. Zygmunt Bugajski (1887-1940) prawnik i penitencjarysta, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2018, ss. 392

KRONIKA

 1. Działalność Archiwum Państwowego w Kielcach w 2017 roku – Wiesława Rutkowska
 2. „Archiwistyka bez granic” – VII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich w Kielcach – sprawozdanie – Iwona Pogorzelska
 3. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Zbrodnie sądowe w latach 1944-1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?”, Kielce, 22 lutego 2018 r. – Dariusz Palacz
 4. Sprawozdanie z konferencji popularnonaukowej „Parafia i cudowny obraz Matki Bożej w Dzierzgowie”, Dzierzgów, 27 maja 2017 roku – Andrzej Korban
 5. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Relacje polko-żydowskie w XX wieku. Badania – kontrowersje – perspektywy”, Kielce, 3-4 lipca 2017 roku – Tomasz Domański, Edyta Majcher-Ociesa
 6. Sprawozdanie z realizacji cyklu „Spotkania ze źródłem archiwalnym” w 2017 roku – Monika Poszalska
 7. Sprawozdanie z ostatniego w 2017 roku „Spotkania ze źródłem archiwalnym” pt. „Średniowieczny Kościół katolicki w świetle źródeł” – Łukasz Wołczyk
 8. Sprawozdanie z konferencji popularnonaukowej pt. „Społeczność żydowska w Małopolsce” w ramach „Spotkań ze źródłem archiwalnym”, Kielce, 5 lipca 2017 roku – Edyta Majcher-Ociesa, Łukasz Guldon
 9. Sprawozdanie z realizacji serii wykładów Kieleckiego Towarzystwa Naukowego pt. „Wiedza: Otwarte!” w latach 2016-2017 – Artur Kornacki
 10. Sprawozdanie z realizacji nagrań do projektu Kieleckiego Towarzystwa Naukowego pod tytułem „By nie zapomnieć… Ludzie nauki i kultury w Kielcach” w 2017 roku – Artur Kornacki
 11. Sprawozdanie z konkursu „Nasi sąsiedzi – Żydzi” – Tomasz Świątkowski
 12. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach za rok 2017 – Lech Frączek
 13. Sprawozdanie z obrad konferencji „Społeczno-gospodarczy bilans otwarcia polskiej niepodległości w 1918 r.”, Lubin, 18-20 maja 2018 r. – Edyta Majcher-Ociesa, Elżbieta Słabińska
 • Informacja o autorach
 • Indeks osób
 • Indeks miejscowości

###