Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, Tom X

40,00

ŚWIĘTOKRZYSKIE STUDIA ARCHIWALNO-HISTORYCZNE

TOM X

Redakcja naukowa: Łukasz Guldon, Edyta Majcher-Ociesa, Wiesława Rutkowska, Hubert Wilk

Kielce 2021

****

WYDAWCY:

Archiwum Państwowe w Kielcach

&

 

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

 

Format: B5 (170 x 241)

Oprawa: twarda, szyta, folia błysk

Objętość: 350 stron + wkładka 32 strony na papierze kreda z 66 fotografiami

****

ISSN 2353-1223

****

Opis

ŚWIĘTOKRZYSKIE STUDIA ARCHIWALNO-HISTORYCZNE

TOM X

Redakcja naukowa: Lukasz Guldon, Edyta Majcher-Ociesa, Wiesława Rutkowska, Hubert Wilk

Kielce 2021

####

Publikację wydano dzięki dofinansowaniu ze środków

 • Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe

####

SPIS TREŚCI:

ARTYKUŁY

 1. Aleksy Piasta – „Kopiarz Sulejowski” – przyczynek do dziejów zasobu archiwów klasztornych
 2. Piotr Sławiński – Losy rosyjskich pomników na terenie powiatu sandomierskiego
 3. Dorota Rosińska – Struktura Kościoła prawosławnego w Zagłębiu Dąbrowskim do I wojny światowej
 4. Leszek Dziedzic – Karol Teliga (1808-1884). Życie i działalność
 5. Mikołaj Franciszek Wilk – Czesław Antecki (1880-1923). Szkic biograficzny
 6. Iwona Pogorzelska – Wyniki kontroli w świetle protokołów posiedzeń Kolegium Okręgowej Izby Kontroli w Kielcach w latach 1923-1925
 7. Ewa Wójcicka, Piotr Rogowski – Areszt miejski w Opatowie – analiza stanu liczbowego osadzonych w latach 1942-1944 na podstawie akt Prezydenta Policji Miasta Opatów
 8. Barbara Łabędzka – Franciszek Reszczyk – pracownik Magistratu ostrowieckiego, jego życie i śmierć (1902-1944)
 9. Tadeusz Banaszek – Garnizon Wojska Polskiego Radom w latach 1945-1949

ŹRÓDŁA

 1. Robert Piwko – Projekt przemówienia inauguracyjnego powstanie Stronnictwa Demokratycznego w Kielcach jako przykład oficjalnego języka polityki używanego w czasie instalowania władzy komunistycznej w Polsce

RECENZJE I OMÓWIENIA

 1. Dariusz Kalina, Adam Malcki, Dwory i pałace powiatu włoszczowskiego. Gmina Krasocin. Budownictwo rezydencjonalno-obronne na terenie województwa świętokrzyskiego, Krasocin 2020, ss. 434 – Lech Frączek
 2. Omówienia: Beata Urbanowicz, Huta w Częstochowie na łamach gazety zakładowej (1951-1989), Częstochowa 2017, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, ss. 472; Marcin Kapka, Robert Piwko, Na drogach do Niepodległej… Dzieje rodziny Kucharskich, Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej i Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego, Kielce 2020, ss. 80; Rafał Kupczyk, „Graj, synu jeszcze”. Życie księdza doktora Henryka Piwońskiego (1925-1991), Kielce 2021, Jedność, ss. 100; Konrad Maj, Tropem jednej z największych bitew pancernych na ziemiach polskich. Styczeń 1945, Światowid, Morawica – Chęciny – Nowiny 2021, ss. 239; Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania – kontrowersje – perspektywy, pod redakcją naukową Tomasza Domańskiego i Edyty Majcher-Ociesy, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Kielce – Warszawa 2021, ss. 386; Sylwia Straszak-Chandoha, Ziemie obiecane. Rolnictwo Dolnego Śląska w latach 1945-1956 w ujęciu ekonomicznym i historycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2021, ss. 317 – Zespół Redakcyjny

SYLWETKI

 1. Ks. Adam Tomasz Paszkowicz (1784-1834) – organizator Archiwum Konsystorza Generalnego w Kielcach – Andrzej Kwaśniewski

KRONIKA

 1. Działalność Archiwum Państwowego w Kielcach w 2020 roku – Wiesława Rutkowska
 2. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach za rok 2020 – Lech Frączek
 3. Sprawozdanie z realizacji nagrań do projektu Kieleckiego Towarzystwa Naukowego pod tytułem „By nie zapomnieć… Ludzie nauki, kultury i sztuki w Kielcach” w 2020 roku – Artur Kornacki
 4. Sprawozdanie z konferencji popularnonaukowej pt. „Policjanci z lat 1918-1956 w źródłach archiwalnych i wspomnieniach” (w ramach cyklu „Spotkania ze źródłem archiwalnym”), Kielce, 23 czerwca 2021 roku – Konrad Maj
 5. Sprawozdanie z otwarcia wystawy „Jan Paweł II. Świadek wojny, człowiek pokoju”, Dworek Laszczyków, Kielce, 20 sierpnia 2020 roku – Justyna Staszewska
 6. Sprawozdanie z realizacji ogólnopolskiego konkursu „Nasi sąsiedzi – Żydzi” (2021) – Tomasz Świątkowski
 • Informacja o autorach
 • Indeks osób
 • Indeks miejscowości
 • Fotografie

###

Rada Naukowa:

 • Marek Ďurčanský
 • Jerzy Gapys
 • Waldemar Kowalski
 • Andrzej Kwaśniewski
 • Jurij Legun
 • Adam Massalski

Zespół redakcyjny:

 • Łukasz Guldon (sekretarz redakcji)
 • Edyta Majcher-Ociesa
 • Wiesława Rutkowska (redaktor naczelny)
 • Hubert Wilk

Recenzenci:

 • dr Marek Kietliński – dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku
 • dr hab. Krzysztof Kowalczyk, prof. US – dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie
 • ks. prof. dr hab. Jacek Urban (UPJP2)
 • dr hab. Edyta Czop, prof. UR
 • dr hab. Witold Jarno, prof. UŁ
 • dr hab. Marcin Kruszyński, prof. LAW
 • dr hab. Tomasz Skrzyński, prof. UP
 • dr hab. Beata Urbanowicz, prof. UJD
 • dr hab. Janusz Wojtycza, prof. KAAFM
 • dr hab. Urszula Oettingen, (emer.) prof. UJK
 • dr hab. Ewa Danowska (PAU)
 • ks. dr Jacek Kapuściński – dyrektor Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej

Opracowanie redakcyjne, indeksy:

 • Maria Zagnińska

Tłumaczenia:

 • Magdalena Ożarska

Projekt okładki:

 • Daria Maroń-Ptak

Formatowanie komputerowe:

 • Marzena Buksińska

Na okładce wykorzystano:

 • Transparent wznoszony przez wiernych podczas Mszy Św. za Ojczyznę odprawionej w kościele pw. Św. Józefa w Skarżysku-Kamiennej, Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu, Depozyt Sandomierskiego Stowarzyszenia „Pamięć i Solidarność”

Druk:

Nakład:

 • 300 egzemplarzy

###