Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, Tom XI

40,00

ŚWIĘTOKRZYSKIE STUDIA ARCHIWALNO-HISTORYCZNE

TOM XI

Redakcja naukowa: Łukasz Guldon, Edyta Majcher-Ociesa, Wiesława Rutkowska, Hubert Wilk

Kielce 2022

****

WYDAWCY:

Archiwum Państwowe w Kielcach

&

 

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

 

Format: B5 (170 x 242)

Oprawa: twarda, szyta, folia błysk

Objętość: 319 stron + wkładka 59 stron na papierze kreda z 118 fotografiami

****

ISSN 2353-1223

****

Opis

ŚWIĘTOKRZYSKIE STUDIA ARCHIWALNO-HISTORYCZNE

TOM XI

Redakcja naukowa: Lukasz Guldon, Edyta Majcher-Ociesa, Wiesława Rutkowska, Hubert Wilk

Kielce 2022

####

Publikację wydano dzięki dofinansowaniu ze środków

 • Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe

####

SPIS TREŚCI:

ARTYKUŁY

 1. Dorota Rosińska – Struktura wyznaniowa ludności Zagłębia Dąbrowskiego do 1914 roku
 2. Barbara Łabędzka – Działalność Towarzystwa „Patronat” i komitetów więziennych działających na rzecz pomocy więźniom w okresie międzywojennym (1918-1939)
 3. Dariusz Buras – Postrzelenia w Kielcach w 1925 roku. Studium przypadku
 4. Tomasz Karbowniczek – Obchody 30. rocznicy „Krwawej środy” w województwie kieleckim w 1936 roku
 5. Ilona Sarek – Życie kulturalne Kielc w świetle prasy regionalnej w przededniu II wojny światowej
 6. Mariusz Nowak – Kieleccy ziemianie-żołnierze WP we wrześniu 1939. Próba retrospektywy
 7. Karolina Trzeskowska-Kubasik – Działalność aresztu powiatowego w Busku-Zdroju w latach 1940-1944 w świetle księgi ewidencyjnej więźniów
 8. Paweł Wolańczyk – „Oświadczam, że nie wyjdę stąd, chyba że po trupach i to z przydziałem na mieszkanie” – czyli gospodarka lokalami na terenie Kielc w pierwszych latach po II wojnie światowej (1945-1950)

ŹRÓDŁA

 1. Piotr Sławiński – Konwersje Żydów w parafii Przybysławice w latach 1739-1776. Edycja źródłowa
 2. Krzysztof Myśliński – Zespół koszarowo-mieszkaniowy dawnego 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach-Bukówce 1925-1936

RECENZJE I OMÓWIENIA

 1. Anna Błachucka, Adam Malicki, Tułacze losy, Kozłów 2021, ss. 651 – Lech Frączek
 2. Omówienia: Andrzej Niespodziewany, Kroniki wiązownickie, wyd. autor, Zawada 2022, ss. 680; Z dziejów Gminy Łoniów, pod red. Wiesławy Rutkowskiej i Piotra Sławińskiego, Archiwum Państwowe w Kielcach, Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie, Kielce – Łoniów 2022, ss.204; Z dziejów Sulisławic i nie tylko… Prace konkursowe, pod red. Wiesławy Rutkowskiej i Piotra Sławińskiego, Archiwum Państwowe w Kielcach, Ochotnicza Straż Pożarna w Sulisławicach, Kielce – Sulisławice 2022, ss. 156 – Zespół Redakcyjny

SYLWETKI

 1. Jan Jadach (28 VIII 1949 – 4 XI 2021) – archiwista, historyk, bibliotekarz i regionalista – Maria Domańska-Nogajczyk

KRONIKA

 1. Działalność Archiwum Państwowego w Kielcach w 2021 roku – Iwona Pogorzelska, Wiesława Rutkowska
 2. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach za rok 2021 – Lech Frączek
 3. Sprawozdanie z realizacji nagrań do projektu Kieleckiego Towarzystwa Naukowego pod tytułem „By nie zapomnieć… Ludzie nauki, kultury i sztuki w Kielcach” w 2021 roku – Artur Kornacki
 4. Sprawozdanie z realizacji cyklu „Spotkania ze źródłem archiwalnym” w 2021 roku – Kamil Nowogrodzki
 5. Sprawozdanie z konferencji pt. „Armia Krajowa w źródle archiwalnym” (w ramach cyklu „Spotkania ze źródłem archiwalnym”), Kielce, 30 marca 2022 roku – Kamil Mucha
 6. Sprawozdanie z konferencji popularnonaukowej pt. „Społeczność żydowska w źródle archiwalnym” ( w ramach cyklu „Spotkania ze źródłem archiwalnym”), Kielce 6 lipca 2022 roku – Łukasz Ospara
 7. Sprawozdanie z konkursu „Nasi sąsiedzi – Żydzi” – Paweł Pryt
 • Informacja o autorach
 • Indeks osób
 • Indeks miejscowości
 • Fotografie

####

Rada Naukowa:

 • Marek Ďurčanský
 • Jerzy Gapys
 • Waldemar Kowalski
 • Andrzej Kwaśniewski
 • Jurij Legun
 • Adam Massalski

Zespół redakcyjny:

 • Łukasz Guldon (sekretarz redakcji)
 • Edyta Majcher-Ociesa
 • Wiesława Rutkowska (redaktor naczelny)
 • Hubert Wilk

Recenzenci:

 • dr hab. Dariusz Rymar, prof. AJP (Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim)
 • prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
 • ks. prof. dr hab. Andrzej Gretkowski (Uczelnia Korczaka w Warszawie)
 • prof. dr hab. Tadeusz Stegner (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Stefan Gąsiorowski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • dr hab. Urszula Oettingen, (emer.) prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • dr hab. Janusz Wojtycza, prof. KAAFM (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

Opracowanie redakcyjne, indeksy:

 • Maria Zagnińska

Tłumaczenia:

 • Magdalena Ożarska

Projekt okładki:

 • Daria Maroń-Ptak

Formatowanie komputerowe:

 • Marzena Buksińska

Na okładce wykorzystano:

 • plakat Polskiej Macierzy Szkolnej upamiętniający pierwsze obchody Konstytucji 3 Maja w 1918 r., Archiwum Państwowe w Kielcach, Akta miasta Kielc, sygn. 1466

Druk:

Nakład:

 • 300 egzemplarzy

###