Troska o Innego: Szkice humanistyczne

15,00

TROSKA O INNEGO

SZKICE HUMANISTYCZNE

Redakcja naukowa: Joanna Sosnicka, Justyna Dobrołowicz

Kielce 2011

****

Wydawcy:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

&

INSTYTUT

PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

****

Format: B5 (163 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 451 stron

****

ISBN 978-83-60777-41-1

****

Opis

TROSKA O INNEGO

SZKICE HUMANISTYCZNE

redakcja naukowa: Joanna Sośnicka, Justyna Dobrołowicz

Kielce 2011

####

Prace ofiarowane dr Monice Kardaczyńskiej jako wyraz uznania i wdzięczności za troskliwą i niestrudzoną działalność naukowo-dydaktyczną

####

(…) Wszystkie artykuły i szkice naukowe, teksty popularno-naukowe i eseje, wiersze i listy zebrane w tym tomie  stanowią „dar serca” złożony Monice Kardaczyńskiej z wdzięczności za jej przyjaźń, pieczołowitą i niestrudzoną działalność naukowo-dydaktyczną, za ciepło, wiarę, dobroć, a przede wszystkim za troskliwe relacje z ludźmi – zarówno zawodowe jak i osobiste. (…)

dr Joanna Sośnicka

dr hab. Justyna Dobrołowicz, prof. UJK

####

SPIS TREŚCI:

 • Joanna Sośnicka, Justyna Dobrołowicz – Słowo wstępne

O NATURZE TROSKI

 1. Jadwiga Mizińska – Troska o Innego – potrzeba bycia potrzebnym
 2. Stefan Symotiuk – Troska czy litość
 3. Paweł Bernat – Troszczący się i zatroskani. Analiza pojęcia troski z perspektywy metaetycznej
 4. Teresa Giza – Różne wymiary troski
 5. Renata Komorowska-Iluk – Wzór osobowy człowieka troskliwego
 6. Magdalena Sarnińska-Górecka – Podaj mi rękę, Eurydyko…, czyli o dotyku jako najgłębszym przejawie troski
 7. Joanna Sośnicka Intentio benevolentiae. O najgłębszej formie troski o drugiego
 8. Magdalena Michalec – Troska o Innego
 9. Justyna Dobrołowicz – Troska o Innego w zindywidualizowanym społeczeństwie
 10. Cheikh Mbacké Guey – Docierając do cierpiącego. O współczuciu
 11. Maria Katarzyna Grzegorzewska – Miłość w perspektywie psychologicznej, filozoficznej i kulturowej
 12. Lidia Świeboda-Toborek – O trudnej, ale pięknej sztuce budowania zdrowego poczucia własnej wartości – w trosce o innych (drugich, bliźnich) i siebie

SOCJOLOGICZNO-KULTUROWY WYMIAR TROSKI

 1. Urszula Dąmbska-Prokop – Nie dostrzegać potrzeb bliźniego?
 2. Maciej Domański – Studium o trosce: antropologia zachowań altruistycznych
 3. Halina Mielicka – Więź społeczna w rodzinie. Sposoby wyjaśniania sytuacji kryzysowych
 4. Jan Prokop – Kumoterstwo jako jedyne ludzkie uczucie w socjalizmie?
 5. Anna Przygoda – Wkład babci i dziadka w socjalizację wnuków
 6. Mieczysław Rusiecki – Troska w rodzinie
 7. Irena Stańczak – Zjawisko kryzysu ojcostwa we współczesnym świecie
 8. Zbigniew Trzaskowski – Instynkt stadny czy bycie sobą?
 9. Anna Wasilewska – Troska o człowieka w kontekście fotografii społecznej

TROSKA W PERSPEKTYWIE DOŚWIADCZEŃ NAUCZYCIELA

 1. Waldemar Korczyński – Nauczanie to też „działanie dla innych”
 2. Joanna Bartosik – Czy matematyka może być prospołeczna?
 3. Sylwester Scisłowicz – Troska nauczyciela
 4. Barbara Walasek-Jarosz – Będę złodziejem. Retrospektywny list z długim postscriptum o aspiracjach zawodowych dedykowany nauczycielom akademickim
 5. Małgorzata Wasilewska – Uskrzydlenie w zawodzie nauczyciela
 6. Barbara Gierszewska – Sens służenia innym, czyli o życiu socjalisty inżyniera Edmunda Libańskiego (1862-1928)
 7. Ewa Kula Veribus unitis. Z dziejów działalności dobroczynnej nauczycieli szkół średnich w Królestwie Polskim
 8. Wołodymyr Kamianets – Transpozycja imion własnych w apelatywy we współczesnym języku niemieckim
 9. Wieńczysław Niemirowski – Rozwój niemieckiej literatury kryminalnej do połowy XIX wieku w oparciu o przykłady
 10. Artur Gudmanian, Galina Encheva – Dwuznaczność w interpretacji anglojęzycznej terminologii lotniczej
 11. Maria Teresa Lizisowa – Esej o retoryce i prawdzie
 12. Grażyna Legutko – Krzepiący serca rodaków dar. O Krzyżakach Henryka Sienkiewicza

PROBLEMY „SPECJALNEJ TROSKI”

 1. Jolanta Biała – Wielopodmiotowy model relacji placówki socjalizacyjnej, rodziny, szkoły i środowiska lokalnego w pokonywaniu barier społecznych wychowanków
 2. Anna Dąbrowska – Style funkcjonowania dorastających z dysfunkcjonalnych środowisk rodzinnych w sytuacjach problemowych
 3. Mirosław Rutkowski – Samopoczucie matek dzieci z autyzmem w kontekście wypalenia się sił rodzicielskich
 4. Maria Sroczyńska – O „dewiacyjności” osób niepełnosprawnych (aspekty socjologiczne)
 5. Marta Wilk – Picie alkoholu przez nastoletnie dziewczęta w opiniach rówieśników

MONICE ZATROSKANEJ

 1. Piotr Skudrzyk – Monika i troska o innego
 2. Piotr Iwański – Monice, która jest… (czyli kilka uwag o filozofii, w tym kobiecej; jej odniesieniach do teologii, literatury i pedagogiki oraz o bycie w ogóle; a także konkretnym bycie – Monice Kardaczyńskiej)
 3. Bogusława Klimek, Franciszek Klimek – Esej
 4. Teresa Przeździk – Dla Moni
 5. Magdalena Rycerz-Fiuk – Tyle istot na świecie
 6. Irena Stańczak – Monika…

####

Recenzent:

 • dr hab. Grażyna Żurkowska

Korekta:

 • autorska

Redakcja techniczna:

 • Agnieszka Dolecka

Projekt okładki:

 • Iwona Plucner

Druk i oprawa:

####