Auksologia a promocja zdrowia, Tom 5

5,00

AUKSOLOGIA

A PROMOCJA ZDROWIA

TOM V

Redakcja naukowa: Andrzej Jopkiewicz

Kielce – Warszawa 2010

****

Wydawnictwo:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

&

Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie

****

Format: B5 (168 x 237)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 320 stron

****

ISBN 83-60777-32-9

****

Opis

AUKSOLOGIA

A PROMOCJA ZDROWIA

TOM V

Redakcja naukowa: Andrzej Jopkiewicz

Kielce – Warszawa 2010

####

Wydano przy pomocy finansowej:

 • Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

####

(…) Niniejszy tom składa się z trzech części. W pierwszej zamieszczone są prace dotyczące problemów metodologicznych badań auksologicznych oraz zmienności czasowej rozwoju fizycznego. Część druga zawiera artykuły opisujące mechanizmy i mierniki rozwoju oraz niektóre odchylenia w stanie zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży… W trzeciej części zawarto artykuły dotyczące różnych mierników stanu biologicznego osób dorosłych i starszych. (…)

prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz

####

SPIS TREŚCI:

 • Wprowadzenie
 • Foreword

PROBLEMY METODOLOGICZNE BADAŃ AUKSOLOGICZNYCH I ZMIENNOŚĆ CZASOWA W ROZWOJU FIZYCZNYM

 1. Lidia Cymek, Jarosław Rożnowski, Franciszek Rożnowski Badania trendu sekularnego w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży z Pomorza – dzieci wiejskie z Jezierzyc
 2. Bohdan Gworys, Andrzej Malinowski, Wladimir Bożiłow, Henryk Kordecki – Dymorfizm płciowy w proporcjach ciała u dzieci i młodzieży – próba nowego ujęcia
 3. Henryk Kordecki, Bohdan Gworys – A heuristic method of the comparison of multi-parameter faetures by the example of motor tests (Heurystyczna metoda porównania cech wielometrycznych na przykładzie testów motorycznych)
 4. Andrzej Malinowski – Refleksje na temat stanu biologicznego i ontogenezy Polaków w perspektywie historycznej i środowiskowej
 5. Andrzej Malinowski – Inter-variety differences of cephalometric features (Międzyodmianowe różnice cech cefalometrycznych)
 6. Petr Sedlak, Pavel Blaha, Marek Brabec, Jana Vignerova, Stanislav Janousek – The dynamics of the growth of somatic features in the light of semi-continuous research (Dynamika wzrastania cech somatycznych w świetle badań półciągłych)
 7. Bogdan Zaworski, Lidia Cymek – Zmiany czasowe wybranych cech i wskaźników somatycznych studentek biologii Akademii Pomorskiej w Słupsku

MECHANIZMY I MIERNIKI ROZWOJU ORAZ ODCHYLENIA W STANIE ZDROWIA I ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

 1. Elżbieta Cieśla, Małgorzata Markowska – Poziom rozwoju sprawności motorycznej dzieci 6-letnich w Polsce w zależności od ich aktywności ruchowej i miejsca zamieszkania
 2. Janusz Jaworski, Dariusz Tchórzewski, Przemysław Bujas – Czynnik urbanizacyjny jako element różnicujący poziom wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych na przykładzie wyników testów komputerowych studentów AWF w Krakowie
 3. Andrzej Jopkiewicz, Janusz Merski – Wydolność fizyczna młodzieży studenckiej
 4. Miroslav Kopecky, Jana Majerova, Lubomir Krejcovsky, Katerina Kikalova, Milada Bezdekova, Jitka Tomanova The physical fitnsess of boys and girls aged 6-13 years in the Olomouc Region (Sprawność fizyczna chłopców i dziewcząt w wieku od 6 do 13 lat w Regionie Ołomunieckim)
 5. Magdalena Kosińska, Anita Szwed – Stan okołourodzeniowy jako wyznacznik przebiegu późniejszych faz ontogenezy
 6. Alicja Krajewska, Ewa Nowacka-Chiari, Romana Pawlińska-Chmara – Charakterystyka wybranych cech somatometrycznych dzieci i młodzieży z nieprawidłową masą ciała
 7. Paweł Kroll, Magdalena Skrzypczak, Andrzej Jankowski, Jacek Zachwieja, Marcin Zaniew, Marek Murias – Czy rodzaj terapii w leczeniu nieprawidłowej koordynacji wypieraczowo-zwieraczowej u dzieci ma wpływ na efekty leczenia?
 8. Magdalena Lelonek, Andrzej Jopkiewicz – Aktywność fizyczna młodzieży gimnazjalnej
 9. Joanna Lewandowska, Anna Pastuszak, Iwona Białucha – Zróżnicowanie wielkości otłuszczenia ciała i dystrybucji tkanki tłuszczowej u studentek AWF w Warszawie
 10. Jana Majerova, Miroslav Kopecky, Jitka Tomanova – The manner o nourishment and lifestyle of boys and girls in the Olomouc Region (Sposób odżywiania się i styl życia chłopców i dziewcząt w Regionie Ołomunieckim)
 11. Ewa Nowosad-Sergeant, Danuta Fus, Wojciech Czarny – Porównanie częstości występowania błędów i wad postawy ciała w obrębie tułowia u dzieci i młodzieży Rzeszowa w latach 2003 i 2008
 12. Anna Pastuszak, Joanna Lewandowska, Bożena Wajszczyk, Jadwiga Charzewska – Gęstość mineralna kości studentek I roku AWF w Warszawie i jej wybrane uwarunkowania
 13. Monika Zaręba – Stres i zachowania antyzdrowotne studentek UJK w Kielcach

MIERNIKI STANU BIOLOGICZNEGO OSÓB DOROSŁYCH I STARSZYCH

 1. Zbigniew Czapla, Anna Mróz, Magdalena Skrzypczak – Przyczyny zgonów kobiet i mężczyzn w latach 2000-2005 na przykładzie powiatu gnieźnieńskiego w województwie wielkopolskim
 2. Barbara Duda – Poziom aktywności fizycznej a gęstość mineralna kości u kobiet w wieku średnim
 3. Andrzej Jopkiewicz, Piotr Wróblewski – Aktywność fizyczna i zdrowie
 4. Maria Kaczmarek – Historie okresu rozrodczego kobiet z różnych grup społecznych
 5. Agnieszka Przychodni, Andrzej Jopkiewicz – Dymorfizm płciowy cech budowy ciała dorosłych kobiet i mężczyzn
 6. Ewa Szczepanowska, Justyna Kościelnik, Janusz Merski Starzenie się a jakość życia w dobie rozwoju internetu
 7. Anita Szwed, Magdalena Skrzypczak, Romana Pawlińska-Chmara, Elżbieta Łomna-Bogdanov – Problemy nadwagi i otyłości kobiet z wyrównaną niedoczynnością tarczycy
 8. Jitka Tomanova, Miroslav Kopecky, Jana Majerova – The state of health of adult population in the Olomouc Region (Stan zdrowia populacji dorosłych w Regionie Ołomunieckim)

####

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Maria Kaczmarek
 • prof. dr hab. Edward Mleczko

Opracowanie redakcyjne:

 • Małgorzata Marchlewicz

Korekta:

 • Ewa Sikorska

Tłumaczenie na język angielski

 • Andrzej Diniejko

Formatowanie komputerowe:

 • Marzena Buksińska

####