Dziedzictwo kulturowe Bodzentyna

60,00

DZIEDZICTWO KULTUROWE BODZENTYNA

Redakcja naukowa: Urszula Oettingen

Kielce 2021

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (172 x 242)

Oprawa: twarda, szyta, folia błysk

Objętość: 339 stron, papier kreda, 124 kolorowe ilustracje

****

ISBN 978-83-60777-92-3

****

Opis

DZIEDZICTWO KULTUROWE BODZENTYNA

Redakcja naukowa: Urszula Oettingen

Kielce 2021

####

Publikacja sfinansowana ze środków

 • Miasta i Gminy Bodzentyn

####

Bodzentyn jest miastem o bogatej historii. Położony w Górach Świętokrzyskich nad rzeką Psarką, założony w połowie XIV w. przez biskupa krakowskiego Jana Bodzantę w różnych okresach stanowił  ważny ośrodek gospodarczy, życia społecznego, kulturalnego i religijnego, działalności patriotycznej.Od kilkudziesięciu lat prowadzone są badania dotyczące jego przeszłości. Ukazują się publikacje, w których prezentowana jest różnorodna problematyka dotycząca dziejów miasta, jego urbanistyki, architektury, postaci i wydarzeń, które zapisały się w historii miejscowości, regionu świętokrzyskiego i Polski. Wśród nich należy wymienić ukazujące się materiały z konferencji naukowych, które miały miejsce w Bodzentynie. Dotychczas zostało wydanych drukiem pięć publikacji z tej serii. (…)

dr hab. Urszula Oettingen, prof. UJK

####

SPIS TREŚCI:

 • Przedmowa – Urszula Oettingen
 1. Maria Brykowska – Bodzentyn – miasto i jego architektura w dziejach i w krajobrazie. Wartości zachowane i utracone
 2. Tomasz Graff, Dobrosława Horzela – Kardynał Zbigniew Oleśnicki i jego tablica fundacyjna dla kościoła parafialnego w Bodzentynie
 3. Bartłomiej Michał Wołyniec – Działalność fundacyjna biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego (1616-1630) w Bodzentynie
 4. Michał Sobala – Między „zamkiem” a „pałacem. Rezydencja biskupów krakowskich w Bodzentynie w świetle inwentarza z 1680 roku
 5. Piotr Rosiński – Dawne organy w kościołach Bodzentyna
 6. Cezary Jastrzębski – Najstarsze tradycje zwiedzania Bodzentyna
 7. Justyna Staszewska – Ludność żydowska w Bodzentynie i jej spuścizna
 8. Witold Comber – Odzyskanie praw miejskich przez Bodzentyn w 1994 roku
 9. Urszula Oettingen – Miejsca pamięci w krajobrazie kulturowym Bodzentyna
 10. Tomasz Domański – Źródła do dziejów Bodzentyna i gminy Bodzentyn w okresie II wojny światowej w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej
 11. Wiesława Rutkowska, Iwona Pogorzelska – Materiały kartograficzne i ikonograficzne dotyczące Bodzentyna w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach
 12. Anna Adamczyk – Zespół zabudowy Bodzentyna. Problemy ochrony konserwatorskiej
 13. Czesław Hadamik – Dwa ratusze Bodzentyna. Wyniki badań wykopaliskowych w obrębie Górnego Rynku przeprowadzonych we wrześniu 2012 roku
 14. Czesław Hadamik – Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w 2019 r. w obrębie historycznej ruiny zamku biskupów krakowskich w Bodzentynie, pow. kielecki
 • Noty o autorach
 • Indeks osobowy

####

Recenzenci

 • prof. dr hab. Krzysztof Bracha
 • dr hab. Sebastian Piątkowski

Redakcja naukowa

 • dr hab. Urszula Oettingen, prof. UJK

Opracowanie redakcyjne i korekta

 • Marek Maciągowski

Projekt okładki i przygotowanie do druku

 • Andrzej Bednarz

Na okładce widok Bodzentyna

 • fot. Tomasz Fąfara

Druk:

####