Śladami Profesora Kazimierza Bielenina

35,00

ŚLADAMI PROFESORA

KAZIMIERZA BIELENINA

W STULECIE URODZIN

Redakcja naukowa: Szymon Orzechowski

Kielce 2023

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (166 x 235)

Oprawa: miękka, skrzydełka, folia mat z elementami lakierowanymi

Objętość: 300 stron z kolorowymi i czarno-białymi zdjęciami i ilustracjami

****

ISBN 978-83-965728-6-8

****

Opis

ŚLADAMI PROFESORA

KAZIMIERZA BIELENINA

W STULECIE URODZIN

Redakcja naukowa: Szymon Orzechowski

Kielce 2023

####

(…) Całość opracowania tworzy unikalny obraz wielkiego człowieka, społecznika oraz filantropa, niestrudzonego badacza i przyjaciela ludzi. We współczesnym mocno zrelatywizowanym i odartym z zasad moralnych świecie, Jego życie i działalność może być wzorem do naśladowania i dowodem na to, że o człowieku decydują nie tylko jego osiągnięcia zawodowe, ale także – a może przede wszystkim to, jaki ślad zostawił w sercach bliskich i co zrobił dla innych. (…)

dr hab. Szymon Orzechowski, prof. UJK

####

Publikacja została wydana dzięki wsparciu finansowemu:

 • Samorządu Województwa Świętokrzyskiego
 • Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi  

####

SPIS TREŚCI:

 • Od redakcji – Szymon Orzechowski

Cześć 1. Archeologiczna spuścizna Profesora Kazimierza Bielenina

 1. Szymon Orzechowski – Dzieło Profesora Kazimierza Bielenina z perspektywy najnowszych badań na starożytnym hutnictwem żelaza w Górach Świętokrzyskich
 2. Paweł Król – Wypracowania domowe uczniów w badaniach inwentaryzacyjnych stanowisk starożytnego hutnictwa żelaza w Górach Świętokrzyskich
 3. Lucyna Spelak, Monika Bryła-Mazurkiewicz – Dzieło Profesora Kazimierza Bielenina i jego wpływ na współtworzenie i działalność Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi
 4. Kamil Kaptur – Profesor Kazimierz Bielenin inicjatorem badań nad reliktami nowożytnego górnictwa rud żelaza nad Kamienną
 5. Jolanta Drążyk – Profesor Kazimierz Bielenin jako wychowawca i wielki przyjaciel młodzieży akademickiej
 6. Daniel Czernek – Rezerwat archeologiczny „Rudki” – prawem chroniony zdewastowany zabytek
 7. Paweł Madera – Nie tylko Tarchalice. Na tropie starożytnego warsztatu dymarskiego
 8. Paweł Stachowiak – Kazimierz Bielenin i polsko-niemieckie badania pradziejowego hutnictwa żelaza na terenie Łużyc
 9. Andrzej Rembalski – Profesor Kazimierz Bielenin ambasadorem polskiej archeometalurgii w Europie
 10. Zbigniew J. Wójcik – Elementy historii nauki i techniki w dorobku twórczym Profesora Kazimierza Bielenina
 11. Adrianna Jasińska – Negatywny wpływ metali ciężkich na metalurgów z perspektywy archeologicznej – postulaty i uwagi do metodyki badań

Część 2. Wkład Profesora Kazimierza Bielenina w badania archeometalurgiczne

 1. Ireneusz Suliga, Mirosław Karbowniczek, Tadeusz Karwan – Ewolucja poglądów metalurgów z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na technologię starożytnego procesu dymarskiego
 2. Mirosław Karbowniczek, Tadeusz Karwan, Ireneusz Suliga – Reakcja dysproporcjonacji tlenków żelaza – czy mogła zachodzić w piecu dymarskim?

Część 3. Profesor Kazimierz Bielenin we wspomnieniach przyjaciół i współpracowników

 1. Adam Massalski – Profesor Kazimierz Bielenin w pejzażu Gór Świętokrzyskich
 2. Tomasz Wichman – Wspomnienia z pracy w Dziale Starożytnego Hutnictwa i Metalurgii Muzeum Archeologicznego w Krakowie
 3. Krzysztof Demidziuk – Moje dolnośląskie wspomnienia o Profesorze Kazimierzu Bieleninie
 4. Józef Stolarczyk – Wspomnienie o człowieku spełnionym
 5. Katarzyna i Sebastian Kubis – Profesor Kazimierz Bielenin – wielki dobroczyńca i przyjaciel naszej rodziny
 6. Jan Mikos – Moje spotkania z Profesorem Bieleninem

####

Recenzent:

 • dr hab. Jacek Górski

Redakcja naukowa:

 • dr hab. prof. UJK Szymon Orzechowski

Opracowanie redakcyjne:

 • dr Marek Maciągowski

Tłumaczenie na język angielski:

 • dr hab. prof. UJK Magdalena Ożarska

Projekt okładki i przygotowanie do druku:

 • Andrzej Bednarz

Rysunek wizerunku Profesora:

 • Anna Bednarz

Druk:

Nakład:

 • 100 egzemplarzy

####